You are here

View a text version of the catalogue (part 1): text version (warning: this could take a minute)
View a text version of the catalogue (part 2): text version (warning: this could take a minute)
 • Lot 1
  • M0702-Historie penningen

  1574, in 1581 vervaardigd, Leiden belegerd en ontzet, door G. van Bylaer, gezicht op Jeruzalem, op de voorgrond de vlucht van Sanherib, Kz. gezicht op Leiden en de vlucht van de Spanjaarden met op de voorgrond de brandende schans van Zoeterwoude, zilver 47.5mm, gewicht 35 gr., Med. Dirk Jacobsz, vL.I 195, bijna prachtig

  Estimation
  € 500
  Proceeds
  € 600
 • Lot 2
  • M0702-Historie penningen

  1579, Willem de Zwijger, Bb. n.r., kz. dobberend ijsvogelnest, later gietsel C.Bloc, zilver 39mm, gew.23.20gr., prachtig

  Estimation
  € 200
  Proceeds
  € -
 • Lot 3
  • M0702-Historie penningen

  1584, Moord op Willem de Zwijger door Baltasar Gerards, door Herman Klaassens, geslagen op last van de Staten van Zeeland, Vz. vogel vliegt naar zijn nest op zee, Kz. gekroonde wapen van Zeeland waaromheen de Zeeuwse stadswapens, vL.I 345/339.2, zilver 45.5mm., gew.46.9gr., vL. I 345.2, ruim zeer fraai/bijna prachtig, vz. licht gevlekt

  Estimation
  € 500
  Proceeds
  € 620
 • Lot 4
  • M0702-Historie penningen

  1588, Vernietiging van de Spaanse Armada, vz. geblinddoekt Philips II, de Paus en verschillende keurvorsten en Katholieke geestelijken, zittende op een vloer die met scherpe pennen bezet is, Kz. in binnencirkel gaat de Spaanse Armada in zeeslag ten onder, zilver 50.5mm., gew.41.90gr., vL.I.390.1, ruim zeer fraai

  Estimation
  € 500
  Proceeds
  € 420
 • Lot 5
  geen foto
  • M0702-Historie penningen

  1590, Turfschip van Breda, Vz. het schip met soldaten, kz. klimmende leeuw, wapenschild en 5 regelige tekst, zilver 39mm., gew.18.30gr., Med. G. van Biylaer, vL.I 409, ruim zeer fraai

  Estimation
  € 350
  Proceeds
  € -
 • Lot 6
  • M0702-Historie penningen

  1597, Overwinning bij Turnhout door prins Maurits, door G. van Bylaer, gezicht op de stad Turnhout met strijdende soldaten op de voorgrond, in afsnede VICTORIA/TVRNOTANA/.IANV 1597, Kz. 4-regelige tekst binnen een parelrand omgeven door 9 kleine stadsgezichten, vL.I 494, zilver 50mm., bijna prachtig

  Estimation
  € 650
  Proceeds
  € -
 • Lot 7
  • M0702-Historie penningen

  1600, Slag bij Nieuwpoort, Med. G. van Bylaer naar ontwerp van Jacq. van Gheyn, Prins Maurits geharnast te paard vertrapt Spaanse soldaten, op de achtergrond de legers in gevecht op het strand, in het veld het jaartal 1600, Kz. de belegering van het fort st. Andries in de Bommelerwaard, zilver 55mm, gew.53.3gr., vL.I 548, ruim prachtig

  Estimation
  € 2.000
  Proceeds
  € 2.200
 • Lot 8
  geen foto
  • M0702-Historie penningen

  1637

  , Jeton, Brussel, verbond tussen Frankrijk, Nederland en Oostenrijk, Dug.3922, heeft klem gehad, zeer fraai

  Estimation
  € 20
  Proceeds
  € 15
 • Lot 9
  • M0702-Historie penningen

  1666, Michiel Adriaansz. De Ruyter Luitenant Admiraal Generaal, plaquettepenning met hoog relief op de vierdaagse zeeslag, borstbeeld met lang haar en kravat versierd met ridderorde van St. Michael waarboven stevenkroon gehouden door een meerman en meermin "De Ruyter die den Brits syn moet geteugelt heeft aldus door Mullers hant int gout en silver leeft A MDCLXV den XIIII Juny, Kz. zeeslag, "hier stryckt het Britisch gewelt voor Nederlant de vlagh de zee heeft noit gewaeght van zulk een zwaren slagh", zilver gegoten, gedreven en geciseleerd, 79mm., Med. Wouter Muller, vL.II 549.1, ruim zeer fraai/bijna prachtig, zeer zeldzaam

  Estimation
  € 3.000
  Proceeds
  € -
 • Lot 10
  • M0702-Historie penningen

  1666, Michiel Adriaansz. De Ruyter, plaquettepenning met hoogrelief op de vierdaagse zeeslag, Bb. 3/4 naar rechts, De Ruyter afgebeeld met kort haar, versierd met de Orde van de witte olifant, waarboven stevenkroon gehouden door een meerman en meermin, "De Ruyter die den Brit syn moet geteugeltn heeft aldus door Mullers hant int gout en silver leeft AMDCLXVI den XIIII Juny", onder zijn borstbeeld op een banderol "M.A.D. Ruyter Luit Admiraal Gen", kz. zeeslag, "hier stryckt het Britsch gewelt voor Nederlant de vlagh de zee heeft noit gewaeght van zulk een zwaeren slagh", zilver gegoten, gedreven en geciseleerd, Med. Wouter Muller, v.L.II 549.2, prachtig, zeer zeldzaam

  Estimation
  € 3.000
  Proceeds
  € -
 • Lot 11
  • M0702-Historie penningen

  1666, Admiraal Cornelis Evertsen op de vierdaagse zeeslag, plaquettepenning in hoogrelief, Vz. Bb. 3/4 naar rechts, "Heer Everts met triomf op het bed van eer gesneeft aldus in 't silver door de kunst v. Muller A 1666 den II Junii, Kz. "hier stryckt het Britisch gewelt voor Nederlant de vlagh, de zee heeft nooit gewaegt van zulk een zwaeren slagh, zilver gegoten, gedreven en geciseleerd, 78mm, Med. Wouter Muller, vL. II 550.1, ruim prachtig, zeer zeldzaam, mooi patina

  Estimation
  € 4.000
  Proceeds
  € 3.200
 • Lot 12
  • M0702-Historie penningen

  1666, Cornelis Tromp, plaquettepenning in hoog reliëf, vierdaagse zeeslag, Vz. Bb. 3/4 naar rechts, "Soo beeldt men Tromp hier af ae des amstels Admiraal hy steekckt de zee in brandt gelyck een blixem straal A.1666", Kz. zeeslag tussen Engelse en Nederlandse vloten, zinkend schip vooraan, "hier stryckt het Britisch gewelt voor Nederlant de vlagh de zee heeft noit gewaeght van zulk een zwaeren slagh", zilver gegoten, gedreven en geciseleerd 79mm, gew.83.40gr., Med. Wouter Muller, v.L.550.2, prachtig

  Estimation
  € 3.000
  Proceeds
  € 2.500
 • Lot 13
  • M0702-Historie penningen

  1667, Vrede van Breda tussen Frankrijk, Engeland, Denemarken en Nederland door Chr. Adolfszoon, Nederlandse maagd vertrapt Discordia, op de achtergrond gezicht op brandende schepen en op Breda, Kz. Pax met guirlande doorboven de wapenschilden van Engeland en de Nederlanden, vL.II 555/534, zilver 71.5mm, met randschrift, zeer zeldzaam , ruim prachtig

  Estimation
  € 2.250
  Proceeds
  € 1.850
 • Lot 14
  • M0702-Historie penningen

  1667, Vrede van Breda, Vz. leeuw speelt met kanonnen, op de achtergrond vloot zeilschepen op zee, jaartal in chronogram in omschrift, Kz. 19 regelige tekst onder stadswapen Amsterdam, Med. J. Lutma, zilver 70.5mm., gew.124.40, vL.II p.555.2, KPK 984, gepoetst, enkele minieme hakjes in rand, overigens ruim zeer fraai

  Estimation
  € 750
  Proceeds
  € 1.050
 • Lot 15
  • M0702-Historie penningen

  1667, Vrede van Breda en de Alliantie tussen Engeland en de Nederlanden, door Chr. Adolfsz., Vz. Engels en Nederlands schip(met het wapen van Amsterdam) op zee, kz. wapens van Engeland en Nederland met lint verbonden onder lauwerkrans, op banderol BRITAN:BATAV:PAX waaronder jaartal 1667, vL. II 559/538.4, zilver 45mm, gew.29.90, ruim prachtig

  Estimation
  € 750
  Proceeds
  € 800
 • Lot 16
  • M0702-Historie penningen

  1691, Akte van Harmonie gesloten tussen de Nederlandse Provinciën, vz. geharnast Bb. Willem III, Hollandse maagd naast brandend altaar, Nederlandse leeuw, zilver 56mm, gew.55.6gr., Med. C. Adolphi, vL.III 47, KPK 1044, ruim zeer fraai

  Estimation
  € 350
  Proceeds
  € 420
 • Lot 17
  • M0702-Historie penningen

  1672, Gebroeders de Witt te 's Gravenhage vermoord, Vz. borstbeelden van de gebroeders naar elkaar toe, CORNELIVS DE WITT NAT.A 1623-JOHANNES DE WITT NAT.A 1625, Kz. lichamen van de gebroeders voor een veelhoofdig gedrocht, het zinnebeeld van de woedende Haagse burgerij, hieronder 't Volk razernij en woest gebaar, verdelgt het edele broederpaar, vL. III 87.1, zilver 72mm, 100gr., Med.P.Avry, prachtig

  Estimation
  € 1.000
  Proceeds
  € 820
 • Lot 18
  • M0702-Historie penningen

  1672, Gebroeders de Witt te 's Gravenhage vermoord, Vz. borstbeelden van de gebroeders n.r., Kz. twee schepen die op de klippen vergaan, VNA MENTE ET SORTE, vL. III 87.4, KPK1088, zilver 47mm. gew.35gr., prachtig

  Estimation
  € 350
  Proceeds
  € 300
 • Lot 19
  • M0702-Historie penningen

  1676, Dood van de Ruyter, Vz. geharnast Bb. n.r., Kz. gezicht op de zeeslag, Med. C.Adolphi, zilver 70mm., gew. 110.5gr., Med. C. Adolfszoon, vL.III, p.186, ruim prachtig

  Estimation
  € 1.000
  Proceeds
  € 1.300
 • Lot 20
  geen foto
  • M0702-Historie penningen

  1732

  , Spaarndam, Lantaarnloodje, Hoogheemraadschap, Rijnland, Pelsdonk 308, fraai

  Estimation
  € 25
  Proceeds
  € 40
 • Lot 21
  geen foto
  • M0702-Historie penningen

  1776

  , Harlingen, bakenloodje armenkamer, A.K. rond wapen, OL79-M480, Scheepsarchief III, Wijsenbeek, zeer fraai

  Estimation
  € 25
  Proceeds
  € 130
 • Lot 22
  geen foto
  • M0702-Historie penningen

  1783

  , Bakenloodje, Amelandse zeegat, Wijsenbeek 24, zeer fraai

  Estimation
  € 40
  Proceeds
  € 150
 • Lot 23
  geen foto
  • M0702-Historie penningen

  1814

  , Inhuldigingspenning Koning Willem I, Vz. Bb. n.l., Kz. 4-regelige tekst in krans, zilver 23mm, Dirks 23, bijna prachtig

  Estimation
  € 15
  Proceeds
  € 35
 • Lot 24
  • M0702-Historie penningen

  1815

  , Guilelmus I Belgarum Rex, Numisma Academiae scientiarum et literar Bruxel, Braemt F, gepoetst overigens bijna prachtig

  Estimation
  € 45
  Proceeds
  € 40
 • Lot 25
  • M0702-Historie penningen

  1821

  , Palembang veroverd, expeditie de Kock, vz. Bb. Willem I n.l., Kz. strijdende Mars, vliegende Victoria, brons 41.5mm, Med. Michat en Braemt, Dirks 179, Bax 182, ruim prachtig

  Estimation
  € 75
  Proceeds
  € -
 • Lot 26
  • M0702-Historie penningen

  1830

  , Den Haag, Huwelijk Prinses Marianne en Prins Albert van Pruissen, door D. van der Kellen jr. Vz. zwevende Hymen met brandende huwelijksfakkel en twee bloemenkransen, Kz. tekst, zilver 46mm, Dirks 354, fraaie patina, ruim prachtig

  Estimation
  € 100
  Proceeds
  € 85
 • Lot 27
  • M0702-Historie penningen

  1831

  , Heldendood van J.C.J. van Speijk, Vz. vrouw bij graftombe, Kz. 7-regelige tekst binnen eikenkrans, brons 45mm., Med. van der Kellen, Dirks 402, ruim zeer fraai

  Estimation
  € 50
  Proceeds
  € -
 • Lot 28
  • M0702-Historie penningen

  1832

  , Antwerpen, Generaal Chassé de citadel van Antwerpen heldhaftig verdedigd, vz. Bb. van de Generaal licht n.l. gewend, Kz. 5-regelige tekst binnen lauwerkrans, brons

  Estimation
  € 40
  Proceeds
  € 70
 • Lot 29
  • M0702-Historie penningen

  1831

  , Antwerpen, Heldendood van J.C.J. van Speyk, Vz. ontploffende kanonneerboot, engel, Kz. 8-regelige tekst, brons 46m, Med.van der Kellen, Dirks 401, prachtig

  Estimation
  € 35
  Proceeds
  € 35
 • Lot 30
  • M0702-Historie penningen

  1831

  , Antwerpen, vd Kellen, Generaal Chassé de citadel van Antwerpen heldhaftig verdedigd, Vz. Bb. van de generaal licht naar links gewend, Kz. 5-regelige tekst binnen lauwerkrans, brons 46mm, Dirks 462, prachtig

  Estimation
  € 30
  Proceeds
  € 25
 • Lot 32
  • M0702-Historie penningen

  1834

  , Graaf van Hoogendorp gestorven te 's Gravenhage, Bb. en face/NOVEMBER/MDCCCXIII in eikenkrans, AE52mm., D. van Kellen, vHB.12, prachtig

  Estimation
  € 35
  Proceeds
  € -
 • Lot 33
  geen foto
  • M0702-Historie penningen

  1835

  , De kroonprins (de latere Koning Willem II) na zware ziekte hersteld, Vz. allegorische Nederlandse maagd plaatst een offerschaal op brandend altaar, en kijkt dankbaar omhoog, Kz. 4-regelige tekst, Dirks 507, prachtig

  Estimation
  € 25
  Proceeds
  € 25
 • Lot 34
  • M0702-Historie penningen

  1837

  , Overlijden Frederika gemalin van Willem II, door van der Kellen, Vz. treurende Ned. maagd met lijkbus en krans, Kz. tekst binnen 62 sterren, zilver 41mm., Dirks 531, vrijwel fdc

  Estimation
  € 150
  Proceeds
  € -
 • Lot 35
  • M0702-Historie penningen

  1838

  , 25 jarig regeringsjubileum van Koning Willem I, Vz. Bb. n.l. gekroonde vrouw, koningschap symboliserend zittend in voorsteven, brons 65mm, Med. van de Kellen, Dirks 543, prachtig

  Estimation
  € 70
  Proceeds
  € 60
 • Lot 36
  • M0702-Historie penningen

  1840

  , geboorte prins Willem Nicolaas Alexander Frederik Karel Hendrik, 1e zoon van Willem III, door D. van der Kellen, Vz. staande maagd met baby in rechterarm bij koningszetel, Kz. 6-regelige tekst, zilver 48mm., 36.6 gram, Dirks 569, prachtig

  Estimation
  € 125
  Proceeds
  € -
 • Lot 37
  geen foto
  • M0702-Historie penningen

  1840

  , Willem II, inhuldigingspenning, in zilver

  Estimation
  € 75
  Proceeds
  € 65
 • Lot 38
  geen foto
  • M0702-Historie penningen

  1840

  , Willem II, inhuldigingspenning, in brons

  Estimation
  € 50
  Proceeds
  € -
 • Lot 39
  • M0702-Historie penningen

  1842

  , Den Haag, Huwelijk Prinses Wilh. Sophia Mar. Louisa met Karel Alexander Aug. Jan, erfgrooth. van Sachsen-Weimar-Eisenach, door van der Kellen, Vz. staande Hymen met Cupido bij brandend altaar, Kz. tekst in rozenkrans, Dirks 605, zilver 48mm, 38.3 gram, mooi patina, prachtig/fdc

  Estimation
  € 75
  Proceeds
  € 80
 • Lot 40
  • M0702-Historie penningen

  1843

  , Overlijden Willem I, Med. MC. de Vries, zilver 35mm., prachtig

  Estimation
  € 50
  Proceeds
  € 90
 • Lot 41
  • M0702-Historie penningen

  1844

  , Amsterdam, Jeronimo de Vries, numismaat, 50 jaar bij gemeentesecretarie, door D. van der Kellen jr., Vz. Bb. de Vries n.l., Kz. tekst in parelkrans, zilver 45mm, Dirks 626, vrijwel fdc

  Estimation
  € 50
  Proceeds
  € 60
 • Lot 42
  • M0702-Historie penningen

  1849

  , Op het overlijden van Willem II, Vz. Bb. nl., Kz. 7-regelige tekst, zilver 36mm., Dirks 683, bijna prachtig

  Estimation
  € 50
  Proceeds
  € 45
 • Lot 43
  geen foto
  • M0702-Historie penningen

  1849

  , Willem III, strooipenning, ruim zeer fraai

  Estimation
  € 25
  Proceeds
  € -
 • Lot 44
  • M0702-Historie penningen

  1849

  , op het overlijden van Willem II, Vz. Bb. n.l., Kz. 11-regelige tekst, brons 63mm, Med. J. Schouberg, Dirks 681, Bax 85, prachtig

  Estimation
  € 85
  Proceeds
  € 130
 • Lot 45
  • M0702-Historie penningen

  1850

  , I.C.J. Lohmeijer, arts van de Pruisische Generale staf, Bb. Aescu-Lapiks en Mars, AE 47.5, Brett 709, prachtig

  Estimation
  € 35
  Proceeds
  € 50
 • Lot 46
  • M0702-Historie penningen

  1853

  , Huwelijk Prins Hendrik en Amalia, Prinses van Sachsen-Weimar, vz. beider Bb. nl., Kz. gekroonde wapenschilden op anker, brons 48mm., Dirks 744, ruim prachtig

  Estimation
  € 50
  Proceeds
  € 55
 • Lot 47
  • M0702-Historie penningen

  1861

  , Watersnood in Nederland, door K. Wiener, Vz. hoofd Willem III n.r., Kz. staande Nederlandse maagd de treurende bevolking beschermend, op de achtergrond toren van Zaltbommel en Willem III in roeiboot, brons 63mm., Dirks 842, prachtig

  Estimation
  € 65
  Proceeds
  € 100
 • Lot 48
  • M0702-Historie penningen

  1863

  , Nederland 50 jaar onafhankelijk, vz. hoofden van Willem I, II en III in medaillons, Nederlandse maagd onder oranjeboom, ter weerszijde leeuw en engel, brons 73.5mm. Med. J.P. Menger, Dirks 900, Bax 155, ruim prachtig

  Estimation
  € 50
  Proceeds
  € 95
 • Lot 49
  • M0702-Historie penningen

  1863

  , Nederland 50 jaar onafhankelijk, Vz. hoofden van Willem I, II, III n.l., Ned. Maagd voor oorlogstropheën, brons 70mm., Med. S. de Vries, Dirks 901, prachtig

  Estimation
  € 50
  Proceeds
  € 65
 • Lot 50
  • M0702-Historie penningen

  1874

  , Utrecht, 25 jarig Jubileum Koning Willem III, door J.P. en J.P.M. Menger, Vz. borstbeeld n.r. eronder signatuur omschrift: Willem III gedurende XXV jaar Koning de Nederlanden, Kz. een gevleugelde vrouw bij een met guirlandes versierde kolom waarop een kussen met de kroon, de kolom is voorzien van het Nederlandse wapen, ernaast de Oranjeboom met de Nederlandse leeuw die een wapenschild met pijlenbundel erop vasthoudt, in de verte de domtoren met vlag in top, in de afsnede het gekroonde wapen van Utrecht, tussen XII-Mei, omschrift, ORANJE IN 'T HART EN NIEMANDS KNECHT, zilver 50.5mm., 44.16gr., prachtig

  Estimation
  € 100
  Proceeds
  € 120
 • Lot 51
  • M0702-Historie penningen

  1879

  , Herdenking 300 Jaar van Utrecht, Vz. Bb. graaf Jan van Nassau, Kz. Nederlandse leeuw, brons 66mm., Med. J.P.M. Menger, Zw.480, ruim prachtig

  Estimation
  € 75
  Proceeds
  € 65
 • Lot 52
  geen foto
  • M0702-Historie penningen

  1882-1923

  , Honden prijspenningen Schotland, brons 83mm., zeldzaam en Nederland 3 stuks, diameter 40-50mm

  Estimation
  € 25
  Proceeds
  € 25
 • Lot 53
  • M0702-Historie penningen

  1888

  , Vatikaan, penning Leo XIII, in zilver, prachtig

  Estimation
  € 30
  Proceeds
  € -
 • Lot 54
  • M0702-Historie penningen

  1890

  , Overlijden Koning Willem III, door J.P.M. Menger & W. Schammer, Vz. buste Willem III n.r., Kz. grafmonument geflankeerd door de Nederlandse maagd en gevleugelde Genius, daarvoor huilend kind, zilver 53mm, 63.04gr., Zwierzine 914, patina, de tekst "de laatste Oranjevorst", in het opschrift heeft toendertijd voor uitgifteproblemen gezorgd, vrijwel fdc

  Estimation
  € 100
  Proceeds
  € 85
 • Lot 55
  geen foto
  • M0702-Historie penningen

  1890

  , Overlijden van Koning Willem III, Vz. Bb. n.r., Kz. 4-regelige tekst, brons 53mm, Med. Begeer/G.Haas, Zwiers 916, prachtig

  Estimation
  € 20
  Proceeds
  € -
 • Lot 56
  geen foto
  • M0702-Historie penningen

  1895

  , Schutterspenning, Den Haag J.Pz. Coen, in zilver, zeer fraai

  Estimation
  € 25
  Proceeds
  € -
 • Lot 57
  • M0702-Historie penningen

  1897

  , England, Foudroyant, Lord Nelson's flagship, medal struck from copper of the Foudroyant after breaking up, AE 38mm, extremely fine

  Estimation
  € 25
  Proceeds
  € 50
 • Lot 58
  • M0702-Historie penningen

  1898

  , Wilhelmina Inhuldigingspenning, Vz. Bb. n.l., Kz. Koningin en Nederlandse Maagd, zilver 60mm., Med. B. van Hoven, W. Achtenhagen, KB355, prachtig

  Estimation
  € 75
  Proceeds
  € 110
 • Lot 59
  geen foto
  • M0702-Historie penningen

  1898

  , Wilhelmina Inhuldigingspenning, Vz. Bb. n.l., Kz. Koningin en Nederlandse Maagd, brons 60mm., Med. B. van Hoven, W. Achtenhagen, KB355, prachtig

  Estimation
  € 25
  Proceeds
  € 40
 • Lot 60
  • M0702-Historie penningen

  1900

  , Koningin Wilhelmina bezoekt Utrecht, Vz. hoofd n.l., Kz. schrijvende muze der Geschiedenis op de achtergrond de stad Utrecht, zilver 53mm., Med. P.Pander, KB.425, ruim zeer fraai

  Estimation
  € 50
  Proceeds
  € 55
 • Lot 61
  • M0702-Historie penningen

  1901

  , Zuid Afrika, Boerenoorlog tegen de Engelsen, tevens herdenking 80-jarige oorlog, Zwiers 239, zilver 38.5mm, prachtig

  Estimation
  € 60
  Proceeds
  € 95
 • Lot 62
  • M0702-Historie penningen

  1901

  , Huwelijk Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik, door L.Chr. Lauer, Nurnberg, Vz. dubbelportret van het huwelijkspaar naar links, Kz. twee wapenschilden onder kroon, zilver 32mm., Zwierzina 175, prachtig

  Estimation
  € 30
  Proceeds
  € 75
 • Lot 63
  geen foto
  • M0702-Historie penningen

  1903

  , Richard Hol 1825-1904 was in 1903 veertig jaar directeur van het Collegium Musicum Ultrajectinum, brons (gegoten) 108x72mm., eenzijdig, zeldzaam, prachtig

  Estimation
  € 50
  Proceeds
  € 75
 • Lot 64
  • M0702-Historie penningen

  1676

  , Dood van de Ruyter, Vz. geharnast Bb. n.l. gezicht op zeeslag, zilver 72mm., gew.126.70gr., Med.C. Adolfszoon, vL.III.p.186, vervaardigd in 1907 op 's Rijksmunt, prachtig(gevlekt)

  Estimation
  € 100
  Proceeds
  € 160
 • Lot 65
  geen foto
  • M0702-Historie penningen

  1676

  , Dood van de Ruyter, Vz. geharnast Bb. n.r. gezicht op zeeslag, brons 72mm., gew.126.70gr., Med.C. Adolfszoon, vL.III.p.186, vervaardigd in 1907 op 's Rijksmunt, prachtig(gevlekt)

  Estimation
  € 75
  Proceeds
  € 65
 • Lot 66
  geen foto
  • M0702-Historie penningen

  1909

  , Geboorte Prinses Juliana, door L.F. Edema van der Tuuk & A.Falise, Vz. dubbelportret Wilhelmina en Hendrik naar links, Kz. zittende Nederlandse maagd met palmtak en leeuw aan haar voeten, Koninklijke wieg met oranjetakken, zonder tekst "30 April", geelkoper 60mm., Vz. Zwierzina 161, TMP 1909 pl.VI.3, prachtig/fdc

  Estimation
  € 25
  Proceeds
  € 25
 • Lot 67
  • M0702-Historie penningen

  1909

  , Geboorte Prinses Juliana, Vz. Nederlandse maagd met baby, Oranjeboom met b.b. Wilhelmina en Hendrik, zilver 65mm. gew. 109gr., Med. J.C. Wienecke, lichte deuk in rand overigens prachtig

  Estimation
  € 75
  Proceeds
  € 85
 • Lot 68
  geen foto
  • M0702-Historie penningen

  1913

  , 18e Interparlementaire Conferentie te 's Gravenhage, Vz. Bb. Wilhelmina n.l., Kz. Vredespaleis, brons 66x87mm., Med. J.v.Goor, KB.1068, ruim zeer fraai

  Estimation
  € 50
  Proceeds
  € 45
 • Lot 69
  • M0702-Historie penningen

  Estimation
  € 75
  Proceeds
  € -
 • Lot 70
  • M0702-Historie penningen

  1928

  , 2 Augustus, Emma 70 jaar, door J. Goor, Vz. borstbeeld naar rechts, omschrift:Emma Koningin-Moeder, Kz. binnen een parelrand twee elipsen met de wapens van Nederland en Waldeck-Pyrmont gescheiden door Oranje en lauwertak, omschrift 2 Aug 1858-1928, KB.216, zilver, 60mm., 65.53gr., prachtig

  Estimation
  € 100
  Proceeds
  € 130
 • Lot 71
  geen foto
  • M0702-Historie penningen

  1945

  , Nederland bevrijd, Oorlogspenning, metaal 70mm, Med. M. Kutterink, KB.1613, prachtig

  Estimation
  € 15
  Proceeds
  € 15
 • Lot 72
  geen foto
  • M0702-Historie penningen

  1963

  , Spuisluizen haringvliet (Deltawerken), brons 91mm., H. Groenhuis, KB.2859, prachtig

  Estimation
  € 35
  Proceeds
  € 160
 • Lot 73
  geen foto
  • M0702-Historie penningen

  1969

  , KLM 50 Jaar, AE 60mm., F.Carasso, KB.3521, prachtig

  Estimation
  € 20
  Proceeds
  € 25
 • Lot 74
  geen foto
  • M0702-Historie penningen

  20E EEUW

  , diverse penningen w.o.religieuse penningen, Wereldnatuurfonds en Fortuyn Drooglever postzegelverzamelaars, 6 stuks totaal

  Estimation
  € 15
  Proceeds
  € 25
 • Lot 75
  • M0702-Historie penningen
  • M0702-Franse penningen

  1700

  , Lodewijk XIV, Prix de Poesie MDCC, Lacademie Francoise, brons, 51mm., prachtig

  Estimation
  € 65
  Proceeds
  € -
 • Lot 76
  • M0702-Historie penningen
  • M0702-Franse penningen

  1714

  , Lodewijk XIV, overal Vrede, brons, 40mm., prachtig

  Estimation
  € 50
  Proceeds
  € 80
 • Lot 77
  geen foto
  • M0702-Historie penningen
  • M0702-Franse penningen

  1808

  , Napoleon, slag bij Somosierra, in brons, 40mm., naslag, prachtig

  Estimation
  € 15
  Proceeds
  € 25
 • Lot 78
  geen foto
  • M0702-Historie penningen
  • M0702-Franse penningen

  1817

  , Lodewijk XVIII, in brons, 50mm., prachtig

  Estimation
  € 20
  Proceeds
  € 20
 • Lot 79
  geen foto
  • M0702-Historie penningen
  • M0702-Franse penningen

  CA.1800

  , Philippe de Orleans, regent z.j., eenzijdig, in lood, 60mm, prachtig

  Estimation
  € 20
  Proceeds
  € -
 • Lot 80
  geen foto
  • M0702-Historie penningen
  • M0702-Franse penningen

  CA. 1820

  , Spotpenning op Napoleon III, vanwege de nederlaag in de oorlog bij Sedan, Kz. keizer met een Pickelhaube, kz. vampier, brons, 27mm, prachtig

  Estimation
  € 50
  Proceeds
  € -
 • Lot 81
  geen foto
  • M0702-Historie penningen
  • M0702-Franse penningen

  JAAR 8 VAN DE REVOLUTIE

  , Banque de France, Vz. wijsheid Fortuna, jaar 8 van de revolutie van 1800, zilver, 8 hoekig 35mm, prachtig

  Estimation
  € 25
  Proceeds
  € -
 • Lot 82
  geen foto
  • M0702-Historie penningen
  • M0702-Franse penningen

  1844

  , Moliere herdacht, in koper, 25mm, prachtig

  Estimation
  € 5
  Proceeds
  € -
 • Lot 83
  geen foto
  • M0702-Historie penningen
  • M0702-Franse penningen

  1855

  , Keizerin Eugenie (echtgenote van Napoleon III), Kz. tentoonstelling in Paleis van de Industrie, in tin, 50mm., zeer fraai

  Estimation
  € 50
  Proceeds
  € -
 • Lot 84
  geen foto
  • M0702-Historie penningen
  • M0702-Franse penningen

  1861

  , Agriculure Angouleme, brons opschroefbaar

  Estimation
  € 10
  Proceeds
  € -
 • Lot 85
  geen foto
  • M0702-Historie penningen
  • M0702-Franse penningen

  1686

  , eenzijdige plakaatpenning in koper, speciaal voor verzamelaars, De gezanten Siam ontvangen door Lod.XIV, Galvano, prachtig

  Estimation
  € 50
  Proceeds
  € -
 • Lot 86
  geen foto
  • M0702-Historie penningen
  • M0702-Franse penningen

  1895

  , Comice Agricole de Belleme 1895, , zilver, 50mm, prachtig

  Estimation
  € 20
  Proceeds
  € -
 • Lot 87
  geen foto
  • M0702-Historie penningen
  • M0702-Franse penningen

  1897

  , Schuttersprijs, van Hecouet, bronskleurig, 40mm., prachtig

  Estimation
  € 25
  Proceeds
  € -
 • Lot 88
  geen foto
  • M0702-Historie penningen
  • M0702-Franse penningen

  1898

  , Prijspenning voor Cyclist(scholier), Famechon, witmetaal bronskleurig, 50mm, prachtig

  Estimation
  € 10
  Proceeds
  € -
 • Lot 89
  geen foto
  • M0702-Historie penningen
  • M0702-Franse penningen

  1900

  , Prijspenning, ongegraveerd Art Noveau, Mercurius, verzilverd brons, 65x50mm, prachtig

  Estimation
  € 45
  Proceeds
  € -
 • Lot 90
  geen foto
  • M0702-Historie penningen
  • M0702-Franse penningen

  CA. 1900

  , Le Petit Parisin, prijspenning uitgeloofd door de krant, Le Petit Parisien, verzilverd brons, 50mm., prachtig

  Estimation
  € 20
  Proceeds
  € -
 • Lot 91
  geen foto
  • M0702-Historie penningen
  • M0702-Franse penningen

  1900

  , Schutterspenning(nog niet gebruikt), niet op naam, in brons, 35mm, prachtig

  Estimation
  € 15
  Proceeds
  € -
 • Lot 92
  geen foto
  • M0702-Historie penningen
  • M0702-Franse penningen

  CA. 1900

  , Prijspenning Gymnastique, in brons, 45mm, prachtig

  Estimation
  € 10
  Proceeds
  € -
 • Lot 93
  geen foto
  • M0702-Historie penningen
  • M0702-Franse penningen

  1905

  , prijspenning Sarthre, op naam van Davoust, zilver 950/1000, 35mm, prachtig

  Estimation
  € 20
  Proceeds
  € -
 • Lot 94
  geen foto
  • M0702-Historie penningen
  • M0702-Franse penningen

  1910

  , lot op de arbeid, Frankrijk herbewapend na 1870, verzilverd brons, 50mm

  Estimation
  € 10
  Proceeds
  € -
 • Lot 95
  geen foto
  • M0702-Historie penningen
  • M0702-Franse penningen

  1912

  , Muziekconcours Seiches, verzilverd brons, 50mm. prachtig

  Estimation
  € 10
  Proceeds
  € -
 • Lot 96
  geen foto
  • M0702-Historie penningen
  • M0702-Franse penningen

  CA. 1910

  , Schutterspenning van het ministerie van Oorlog, in koper, 50mm., prachtig

  Estimation
  € 20
  Proceeds
  € -
 • Lot 97
  geen foto
  • M0702-Historie penningen
  • M0702-Franse penningen

  CA. 1910

  , prijspenning voor voorbereiding W.O. I, in brons, 50mm, prachtig

  Estimation
  € 20
  Proceeds
  € -
 • Lot 98
  geen foto
  • M0702-Historie penningen
  • M0702-Franse penningen

  1932

  , Muziekconcours Tours, verzilverd brons, 55x40mm, prachtig

  Estimation
  € 10
  Proceeds
  € -
 • Lot 99
  geen foto
  • M0702-Historie penningen
  • M0702-Franse penningen

  1933

  , prijspenning van muziekconcours st Brieu, in brons, 40mm, prachtig

  Estimation
  € 10
  Proceeds
  € -
 • Lot 100
  geen foto
  • M0702-Historie penningen
  • M0702-Franse penningen

  1933

  , Eucharistisch Congres, bronzen penning, bronzen penning in speldvorm, 25x30mm., prachtig

  Estimation
  € 5
  Proceeds
  € -
 • Lot 101
  geen foto
  • M0702-Historie penningen
  • M0702-Franse penningen

  CA. 1940

  , Lotharingen, bronzen medaille aan oogje, 30mm, prachtig

  Estimation
  € 10
  Proceeds
  € 5