You are here

View the proceeds of this auction: proceeds

View a text version of the catalogue (part 1): text version (warning: this could take a minute)
View a text version of the catalogue (part 2): text version (warning: this could take a minute)
 • Lot 501
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-Gelderland

  Arnoud van Egmond 1423 1473

  zilveren schild z.j., vdCh.10.13, zeer zeldzaam, ruim zeer goed/bijna fraai

  Estimation
  € 35
  Proceeds
  € 55
 • Lot 502
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-Gelderland

  Karel van Egmond 1492 1538 Rijder goudgulden Delm 620 bijna zeer fraai

  Estimation
  € 175
  Proceeds
  € 225
 • Lot 503
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-Gelderland

  Leeuwendaalder op Generaliteitsvoet 1639 Vz Geharnaste ridder met een sjerp om kijkend over zijn linkerschouder de linkerhand aan het gevest van zijn zwaard en met de rechter een schild met een klimmende leeuw aan een lint voor zich staande houdend met variant MO ARG PRO CON FOE BEL GGEL tevens extra G onder 2e G Kz Klimmende leeuw CONFIDENS DNO NON MOVETVR jaartal Delm 825 zie CNM 2 17 107 onbekende variant bijna zeer fraai

  Estimation
  € 200
  Proceeds
  € -
 • Lot 504
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-Gelderland

  Leeuwendaalder op Generaliteitsvoet 1640

  Delm.825, CNM.2.17.107, bijna zeer fraai

  Estimation
  € 75
  Proceeds
  € 60
 • Lot 505
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-Gelderland

  Leeuwendaalder op Generaliteitsvoet 1643

  Vz: Geharnaste ridder met een sjerp om, kijkend over zijn linkerschouder, de linkerhand aan het gevest van zijn zwaard en met de rechter een schild met een klimmende leeuw aan een lint voor zich staande houdend MO.ARG.PRO.CON - FOE.BELG.GEL. Kz: Klimmende leeuw CONFIDENS.DNO.NON.MOVETV. jaartal., Delm.825, zie CNM.2.17.107, niet vermeld, zeer fraai

  Estimation
  € 100
  Proceeds
  € 80
 • Lot 506
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-Gelderland

  Leeuwendaalder op Generaliteitsvoet 1647

  Delm.825, CNM.2.17.107, zeer fraai

  Estimation
  € 50
  Proceeds
  € 55
 • Lot 507
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-Gelderland

  Nederlandse rijksdaalder 1619 1618

  Vz: Naar rechts gewend gelauwerd en geharnast anoniem borstbeeld met het provinciewapen aan een lint in de linkerhand en een geschouderd zwaard in de rechter mt Gelders kruis MO.ARG.PRO. - CONFOE.BEL.GEL. Kz: Gekroond Generaliteitswapen; gesplitst jaartal ter weerszijden kruis of plusteken CONCORDIA.RES.PARV.CRESCVNT, Delm.938, CNM.2.17.121, ruim zeer fraai

  Estimation
  € 150
  Proceeds
  € 130
 • Lot 508
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-Gelderland

  Dukaton of zilveren rijder 1767

  Vz: Geharnaste ridder met een sjerp om en met geheven zwaard in de rechterhand, gezeten op een naar rechts galopperend paard; op de voorgrond het gekroonde provinciewapen MO.NO.ARG.PRO.CONF - BELG.D.GEL.&.C.Z. mmt Kz: Gekroond Generaliteitswapen, gehouden door twee gekroonde en aanziende klimmende leeuwen; jaartal in een cartouche van bladornamenten eronder CONCORDIA. - RES.PARV. - CRESCUNT. rozet, Delm.1010, CNM.2.17.132, gietgalletje, zeer fraai

  Estimation
  € 125
  Proceeds
  € -
 • Lot 509
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-Gelderland

  Dukaton of zilveren rijder 1792 Delm 1010 CNM 2 17 133 originele kleur prachtig

  Estimation
  € 200
  Proceeds
  € 250
 • Lot 510
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-Gelderland

  Generaliteits Gulden 1764

  Vz: Gekroond Generaliteitswapen; gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden MO.ARG.ORD.FOE.BELG.D.GEL.&.C.Z. Kz: Nederlandse maagd, in de rechterhand een speer waarop een vrijheidshoed en met de linkerelleboog steunend op een rechtop op een zuil staande bijbel; jaartal in de afsnede mmt HAC NITIMVR - HANC.TVEMVR, Delm.1178, CNM.2.17.155, zeer fraai

  Estimation
  € 25
  Proceeds
  € 35
 • Lot 511
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-Gelderland

  Generaliteitsgulden 1763

  Delm.1178, CNM.2.17.155, zeer fraai/prachtig

  Estimation
  € 30
  Proceeds
  € 60
 • Lot 512
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-Gelderland

  Pijl of bezemstuiver 1785

  Vz: In vier regels: mmt korenaar tussen twee rozetten / GEL / RIA / jaartal Kz: Pijlenbundel; gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden, Verk.17.7, Verk.20.6, CNM.2.17.181

  Estimation
  € 30
  Proceeds
  € 25
 • Lot 513
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-Holland

  Floris V 1256 1296

  denier, vz. Bb naar links/lang Kruis, Dordrecht 1285-1296, vdCh.3.8, zeer fraai

  Estimation
  € 50
  Proceeds
  € 50
 • Lot 514
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-Holland

  Floris V 1256 1296

  denier, vz. Bb naar links/lang Kruis, Dordrecht 1285-1296, vdCh.3.8, zeer fraai

  Estimation
  € 50
  Proceeds
  € 90
 • Lot 515
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-Holland

  Floris V 1256 1296

  denier, vz. Bb naar links/lang Kruis, Dordrecht 1285-1296, vdCh.3.8, zeer fraai

  Estimation
  € 50
  Proceeds
  € 65
 • Lot 516
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-Holland

  Floris V 1256 1296

  denier, vz. Bb naar links/lang Kruis, Dordrecht 1285-1296, vdCh.3.8, zeer fraai

  Estimation
  € 50
  Proceeds
  € 60
 • Lot 517
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-Holland

  Floris V 1256 1296

  denier, vz. Bb naar links/lang Kruis, Dordrecht 1285-1296, vdCh.3.8, zeer fraai

  Estimation
  € 50
  Proceeds
  € 95
 • Lot 518
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-Holland

  Floris V 1256 1296

  denier(kopjes), vdCh.3.8(4 stuks), ruim zeer goed/ruim fraai

  Estimation
  € 75
  Proceeds
  € 80
 • Lot 519
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-Holland

  Floris V 1256 1296

  denier(kopjes), vdCh.3.8(4 stuks), zeer goed/fraai

  Estimation
  € 50
  Proceeds
  € 50
 • Lot 520
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-Holland

  Graafschap Holland Zeeland Jan van Beieren 1420 1425

  dubbele groot z.j., vdCh.XII, 11-12, fraai

  Estimation
  € 35
  Proceeds
  € 40
 • Lot 521
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-Holland

  Philips II 1555 1598 Halve Philipsdaalder 1573 Vz Borstbeeld van Philips II naar rechts met of zonder door mt rozet verkort gesplitst jaartal PHILIPPVS D G HISP REX COES HOL Kz Gekroond Spaans Oostenrijks Bourgondisch wapen vergezeld van twee vuurstalen geplaatst op een kruis van knoestige stokken en dragende het kleinood van de Orde van het Gulden Vlies DOMINVS MIHI ADIVTOR Delm 72 RR CNM 2 28 14 met klop Hollands schildje binnen parelovaal aangebracht in 1572 1574 als belastingmaatregel om de Oorlog tegen de Spanjaarden te bekostigen ca zeer fraai

  Estimation
  € 250
  Proceeds
  € -
 • Lot 522
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-Holland

  Gouden rijder van 14 Gulden 1751 Vz Geharnaste ridder met een sjerp om en met geheven zwaard gezeten op een naar rechts galopperend paard op de voorgrond het gekroonde provinciewapen mt rozet MO AUR PRO CONFOED BELG HOLLAND Kz Gekroond eneraliteitswapen gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden jaartal boven de kroon CONCORDIA RES PARVÆ CRESCUNT Delm 782 CNM 2 28 47 zeer fraai

  Estimation
  € 350
  Proceeds
  € 480
 • Lot 523
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-Holland

  Leeuwendaalder op Hollandse voet 1576

  Vz: Geharnaste ridder, kijkend over zijn linkerschouder, de linkerhand aan het gevest van zijn zwaard en met de rechter een schild met klimmende leeuw aan een lint voor zich staande houdend, gesplitst jaartal ter weerszijden van het schild MO.NO.ARG. - .ORDIN.HOL. Kz: Klimmende leeuw . mt rozet .CONFIDENS.DNO.NON.MOVETVR, Delm.831, CNM.2.28.66, zeer fraai

  Estimation
  € 50
  Proceeds
  € 60
 • Lot 524
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-Holland

  Halve dukaton of halve zilveren rijder 1767 Vz Geharnaste ruiter met geheven zwaard galopperend naar rechts op de voorgrond het gekroonde provinciewapen MO NO ARG CON FOE BELG PRO HOL mt wapen van Dordrecht Kz Gekroond Generaliteitswapen gehouden door twee gekroonde en aanziende klimmende leeuwen jaartal in een cartouche van bladornamenten eronder mt rozet CONCORDIA RES PARVAE CRESCUNT Delm 1047 CNM 2 28 88 mooi patina ruim prachtig

  Estimation
  € 250
  Proceeds
  € 210
 • Lot 525
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-Holland

  Provinciale tweegulden 1687 Vz Gekroond provinciewapen gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden Jaartal boven de kroon MO NO ARGENT COMIT HOLL Kz Nederlandse maagd in de rechterhand een speer waarop een vrijheidshoed met de linkerelleboog steunend op een rechtop op een zuil staande bijbel HAC NITIMVR HANC TVEMVR Delm 1142 CNM 2 28 97 zeer fraai

  Estimation
  € 300
  Proceeds
  € 340
 • Lot 526
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-Holland

  Halve Generaliteitsgulden van X stuiver 1749 1748

  Vz: Gekroond Generaliteitswapen; gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden, jaartal boven de kroon MO.ARG.ORD.FAED.BELG.HOLL. Kz: Nederlandse maagd, in de rechterhand een speer waarop een vrijheidshoed, met de linkerelleboog steunend op een rechtop op een zuil staande bijbel HAC NITIMVR - HANC TVEMVR, Delm.1198, CNM.2.28.107, prachtig/ruim prachtig

  Estimation
  € 75
  Proceeds
  € 60
 • Lot 527
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-Holland

  Duit 1702

  Vz: In vijf regels: . mt rozet . / HOL / LAN / DIA. / jaartal Kz: Klimmende leeuw met een speer waarop een vrijheidshoed binnen een gesloten omheining*, Verk.57,6, CNM.2.28.126, ruim zeer fraai

  Estimation
  € 25
  Proceeds
  € 20
 • Lot 528
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-Holland

  Duit 1739

  Verk.57,6, CNM.2.28.126, zeer fraai/bijna prachtig

  Estimation
  € 30
  Proceeds
  € 20
 • Lot 529
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-Leiden

  Kwart gulden noodmunt 1573 papier Vz Onder een kroon een klimmende leeuw met een geheven kromzwaard in de rechterklauw en een schild met het stadswapen in de linker PVGNO ster PRO ster PATRIA jaartal Kz Binnen een lauwerkrans in vier regels LVG DVNVM BATAVO RVM vG 52a b CNM 2 32 3 bijna prachtig

  Estimation
  € 450
  Proceeds
  € 560
 • Lot 530
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-West Friesland

  Halve Nederlandse rijksdaalder 1622

  Vz: Naar rechts gewend gelauwerd en geharnast anoniem borstbeeld met het landschapswapen aan een lint in de linkerhand en een geschouderd zwaard in de rechter mmt MO.ARG.PRO. - CONFOE.BELG.WEST - FRI Kz: Gekroond Generaliteitswapen; gesplitst jaartal ter weerszijden breedarmig kruis CONCORDIA.RES.PARV.CRESCVNT, Delm.956, CNM.2.46.32, bijna zeer fraai

  Estimation
  € 100
  Proceeds
  € 130
 • Lot 531
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-West Friesland

  Zilveren dukaat 1793

  Vz: Geharnaste ridder met een sjerp om, een geschouderd zwaard in de rechterhand, het gekroonde landschapswapen met de linker aan een lint voor zich staande houdend MO.NO.ARG.PRO.CONFOE.BELG.WESTFRI wel of geen mmt Kz: Gekroond Generaliteitswapen; gesplitst jaartal ter weerszijden CONCORDIA.RES.PARV.CRESCVNT, Delm.971, CNM.2.46.35, originele kleur, ruim prachtig

  Estimation
  € 225
  Proceeds
  € -
 • Lot 532
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-West Friesland

  Dukaton of zilveren rijder 1672

  Vz: Ridder in middeleeuwse toernooi-uitrusting met een geheven zwaard in de rechterhand, gezeten op een naar rechts galopperend paard; op de voorgrond het landschapswapen mmt vijfbladige bloem MO.NO.ARG.PRO.CON - FOE.BELG.WESTF, Kz: Gekroond Generaliteitswapen, gehouden door twee gekroonde en aanziende klimmende leeuwen; eronder een bladornament CONCORDIA. - RES.PARV. - CRESCVNT. jaartal, Delm.1019, CNM.2.46.38, zeer fraai

  Estimation
  € 75
  Proceeds
  € 110
 • Lot 533
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-West Friesland

  Dukaton of zilveren rijder 1742

  Delm.1022, CNM.2.46.41, gecorrodeerd, zeer fraai

  Estimation
  € 125
  Proceeds
  € 110
 • Lot 534
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-West Friesland

  Dukaton of zilveren rijder 1790 1766

  Delm.1022, CNM.2.46.41, ruim zeer fraai/bijna prachtig

  Estimation
  € 125
  Proceeds
  € 140
 • Lot 535
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-West Friesland

  Scheepjesschelling 1716 Piedfort op vierkant muntplaatje Vz Gekroond landschapswapen gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden jaartal boven de kroon MO NO ORDIN WEST FISIAE jaartal en wel of geen mmt Kz Oorlogsschip varend naar rechts DEVS FORTITVDO ET SPES NOSTRA 8 53gr Verk 72 5 CNM 2 46 69 bijna fdc uiterst zeldzaam in deze kwaliteit

  Estimation
  € 2.000
  Proceeds
  € 1.600
 • Lot 536
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-Enkhuizen

  Scheepjesschelling van 6 stuiver 1678

  Vz: Gekroond landschapswapen; gesplitste waardeaanduiding (6 - S) ter weerszijden MO.NO.ORDIN.WEST.FRISIAE. jaartal Kz: Naar rechts zeilend oorlogsschip DEVS.FORTITVDO.ET.SPES.NOSTRA., Verk.72.4, CNM.2.15.8, ruim zeer fraai

  Estimation
  € 25
  Proceeds
  € 25
 • Lot 537
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-Enkhuizen

  Scheepjesschelling van 6 stuiver 1678

  Verk.72.4, CNM.2.15.8, ruim zeer fraai

  Estimation
  € 25
  Proceeds
  € 30
 • Lot 538
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-Enkhuizen

  Scheepjesschelling van 6 stuiver 1678

  Verk.72.4, CNM.2.15.8, ruim zeer fraai

  Estimation
  € 25
  Proceeds
  € 45
 • Lot 539
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-Zeeland

  Zeeuwse of gehelmde rijksdaalder of prinsendaalder 1592 Vz Provinciewapen gedekt door een gekroonde helm met cimier en lambrekijns MONETA NO ARG COMIT ZEL mt burcht Kz Naar rechts gewend geharnast en gelauwerd borstbeeld met een geschouderd zwaard in de rechterhand dit wordt wel beschouwd als het portret van Willem de Zwijger VIGILATE DEO CONF IDENTE S jaartal Delm 926 CNM 2 49 44 ruim zeer fraai

  Estimation
  € 400
  Proceeds
  € 560
 • Lot 540
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-Zeeland

  Zilveren dukaat 1701

  Vz: Geharnaste ridder met een sjerp om, een geschouderd zwaard in de rechterhand en met de linker het gekroonde provinciewapen aan een lint voor zich staande houdend mt burcht MON.NO.ARG.PRO.CONFOE.BELG.COM.ZEL. Kz: Gekroond Generaliteitswapen; gesplitst jaartal ter weerszijden CONCORDIA.RES.PARVAE.CRESCUNT., Delm.976, CNM.2.49.50, variant; met ...ZEEL (zie JBMP 42, 1955), zeer zeldzaam!! zeer fraai

  Estimation
  € 50
  Proceeds
  € 85
 • Lot 541
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-Zeeland

  Dukaton of zilveren rijder 1757

  Vz: Geharnaste ridder met een sjerp om en met geheven zwaard, gezeten op een naar rechts galopperend paard; op de voorgrond het gekroonde provinciewapen. Met grond onder het paard MO.NO.ARG.PRO.CON - FOE.BELG.COM.ZEL mt burcht Kz: Gekroond Generaliteitswapen, gehouden door twee gekroonde en aanziende klimmende leeuwen; jaartal in cartouche van bladornamenten eronder rozet CONCORDIA - RES.PARVAE -CRESCUNT, Delm.1028, CNM.2.49.50, bijna zeer fraai

  Estimation
  € 100
  Proceeds
  € 85
 • Lot 542
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-Zeeland

  Zilveren dukaat 1791

  Vz: Geharnaste ridder met een sjerp om, een geschouderd zwaard in de rechterhand en met de linker het gekroonde provinciewapen aan een lint voor zich staande houdend mt burcht MON.NO.ARG.PRO.CONFOE.BELG.COM.ZEL. Kz: Gekroond eneraliteitswapen; gesplitst jaartal ter weerszijden CONCORDIA.RES.PARVAE.CRESCUNT., Delm.976, CNM.2.49.50, deels originele kleur, ca. prachtig

  Estimation
  € 100
  Proceeds
  € 85
 • Lot 543
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-Zeeland

  Achtste zilveren dukaat of pietje 1762

  Vz: Geharnaste ridder met geschouderd zwaard in de rechterhand en met de linker het provinciewapen voor zich staande houdend; gesplitst jaartal ter weerszijden mt burcht MON.NOV.ARG.PRO.CONFOE.BELG.COM.ZEL. Kz: Gekroond en met bloemornamenten versierd Generaliteitswapen, jaartal boven de kroon CONCORDIA.RES.PARVAE.CRESCUNT, Delm.87.4, CNM.2.49.55, op niet geheel rond plaatje, met volledige kabelrand, ruim prachtig

  Estimation
  € 75
  Proceeds
  € 100
 • Lot 544
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-Zeeland

  Dukaton of zilveren rijder 1768

  Vz: Geharnaste ridder met een sjerp om en met geheven zwaard, gezeten op een naar rechts galopperend paard; op de voorgrond het gekroonde provinciewapen. Met grond onder het paard MO.NO.ARG.PRO.CON - FOE.BELG.COM.ZEL mt burcht Kz: Gekroond Generaliteitswapen, gehouden door twee gekroonde en aanziende klimmende leeuwen; jaartal in cartouche van bladornamenten eronder rozet CONCORDIA - RES.PARVAE -CRESCUNT, Delm.1028, CNM.2.49.50, zeer fraai

  Estimation
  € 75
  Proceeds
  € -
 • Lot 545
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-Zeeland

  Dukaton of zilveren rijder 1769

  Delm.1028, CNM.2.49.50, zeer fraai

  Estimation
  € 75
  Proceeds
  € 80
 • Lot 546
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-Zeeland

  Dukaton of zilveren rijder 1770

  Delm.1028, CNM.2.49.50, ruim zeer fraai

  Estimation
  € 100
  Proceeds
  € -
 • Lot 547
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-Zeeland

  Dukaton of zilveren rijder 1770

  Delm.1028, CNM.2.49.50, zeer fraai

  Estimation
  € 75
  Proceeds
  € 90
 • Lot 548
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-Zeeland

  Dukaton of zilveren rijder 1790

  Delm.1028, CNM.2.49.50, zeer fraai

  Estimation
  € 75
  Proceeds
  € 120
 • Lot 549
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-Zeeland

  Dukaton of zilveren rijder 1791

  Delm.1028, CNM.2.49.50, ruim zeer fraai

  Estimation
  € 100
  Proceeds
  € 140
 • Lot 550
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-Zeeland

  Dukaton of zilveren rijder 1792

  Delm.1028, CNM.2.49.50, ruim zeer fraai

  Estimation
  € 100
  Proceeds
  € 80
 • Lot 551
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-Zeeland

  Scheepjesschelling van 6 stuiver 1753 Piedfort

  Vz: Gekroond provinciewapen; gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden, jaartal boven de kroon MON.NOV.ARGEN.ORDIN.ZEELAND. Kz: Oorlogsschip varend naar rechts, Middelburgse vlag op de achtersteven ITA.RELINQVENDA.UT.ACCEPTA. mt burcht, van der Wiel type II, CNM.2.49.89, ruim zeer fraai., montageplekje boven mast

  Estimation
  € 100
  Proceeds
  € 140
 • Lot 552
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-Zeeland

  Scheepjesschelling van 6 stuiver 1772

  van der Wiel type VII, CNM.2.49.92, zeer fraai/prachtig

  Estimation
  € 40
  Proceeds
  € 60
 • Lot 553
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-Zeeland

  Kwart stuiver of oord 1663

  Vz: Borstbeeld van prins Maurits naar rechts MON.NOVA.COMIT.ZELANDIAE. rozet. Kz: Gekroond en versierd provinciewapen, door de kroon gesplitst jaartal erboven .LVCTOR.ET.EMERGO, Verk.95.4, CNM.2.49.103, ruim zeer fraai

  Estimation
  € 35
  Proceeds
  € 85
 • Lot 554
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-Utrecht

  Philips de Schone 1486 1506 Goudgulden z j Delm 756 zeer fraai

  Estimation
  € 250
  Proceeds
  € 260
 • Lot 555
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-Utrecht

  Halve gouden rijder van 7 gulden goud 1750 Vz Geharnaste ridder met een sjerp om en met geheven zwaard gezeten op een naar rechts galopperend paard op de voorgrond het gekroonde provinciewapen mt stadswapen MO AUR PRO CONFOED BELG TRAIECT Kz Gekroond Generaliteitswapen gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden jaartal boven de kroon CONCORDIA RES PARVAE CRESCUNT Delm 971 CNM 2 43 38 bijna prachtig

  Estimation
  € 250
  Proceeds
  € 380
 • Lot 556
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-Utrecht

  Leeuwendaalder op Generaliteitsvoet 1647

  Vz: Geharnaste ridder met een sjerp om, kijkend over zijn linkerschouder, de linkerhand aan het gevest van zijn zwaard en met de rechter het vereenvoudigde provinciewapen (wel of geen gekroonde leeuw met of zonder kruis op de schoft) aan een lint voor zich staande houdend MO.ARG.PRO.CON - FOE.BELG.TRA mt stadswapen Kz: Klimmende leeuw CONFIDENS.DNO.NON.MOVETVR. jaartal. Gekroonde leeuw met de letter g, kruis op de schoft met de letter k aangegeven; parelcirkels op beide zijden, Delm.844/45, CNM.2.43.65, bijna zeer fraai

  Estimation
  € 100
  Proceeds
  € -
 • Lot 557
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-Utrecht

  Nederlandse rijksdaalder 1622

  Vz: Naar rechts gewend gelauwerd en geharnast anoniem borstbeeld met het vereenvoudigde provinciewapen aan een lint in de linkerhand en een geschouderd zwaard in de rechter mt stadswapen MO.ARG.PRO. - CONFOE.BELG.TRAIE - C Kz: Gekroond Generaliteitswapen; gesplitst jaartal met Romeinse I ter weerszijden kruis CONCORDIA.RES.PARV.CRESCVNT, Delm.942, CNM.2.43.78, zeer fraai

  Estimation
  € 125
  Proceeds
  € 150
 • Lot 558
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-Utrecht

  Dukaton of zilveren rijder 1784

  Vz: Geharnaste ridder met een sjerp om en met geheven zwaard, gezeten op een naar rechts galopperend paard; op de voorgrond het gekroonde provinciewapen MO.NO.ARG.PRO.CON - FOE.BELG.TRAI. Kz: Gekroond Generaliteitswapen, gehouden door twee gekroonde en aanziende klimmende leeuwen; jaartal in een cartouche eronder mt stadswapen CONCORDIA. - RES.PARV. - CRESCUNT., met klop, Delm.1031/32, CNM.2.43.101, prachtig

  Estimation
  € 150
  Proceeds
  € 160
 • Lot 559
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-Utrecht

  Dukaton of zilveren rijder 1790

  Delm.1031/32, CNM.2.43.101, patina, prachtig

  Estimation
  € 125
  Proceeds
  € 200
 • Lot 560
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-Utrecht

  Dukaton of zilveren rijder 1791

  Delm.1031/32, CNM.2.43.101, originele kleur, bijna prachtig

  Estimation
  € 100
  Proceeds
  € 110
 • Lot 561
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-Utrecht

  Dukaton of zilveren rijder 1791

  Delm.1031/32, CNM.2.43.101, bijna prachtig

  Estimation
  € 100
  Proceeds
  € 120
 • Lot 562
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-Utrecht

  Dukaton of zilveren rijder 1791

  Delm.1031/32, CNM.2.43.101, ruim zeer fraai

  Estimation
  € 90
  Proceeds
  € 130
 • Lot 563
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-Utrecht

  Dukaton of zilveren rijder 1793

  Vz: Geharnaste ridder met een sjerp om en met geheven zwaard, gezeten op een naar rechts galopperend paard; op de voorgrond het gekroonde provinciewapen MO.NO.ARG.PRO.CON - FOE.BELG.TRAI. Kz: Gekroond Generaliteitswapen, gehouden door twee gekroonde en aanziende klimmende leeuwen; jaartal in een cartouche eronder mt stadswapen CONCORDIA. - RES.PARV. - CRESCUNT., Delm.1031/32, CNM.2.43.101, ruim zeer fraai

  Estimation
  € 150
  Proceeds
  € -
 • Lot 564
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-Utrecht

  Halve Dukaton of zilveren rijder 1785

  Vz: Geharnaste ridder met een sjerp om en met geheven zwaard, gezeten op een naar rechts galopperend paard; op de voorgrond het gekroonde provinciewapen zonder hartschild MO:NO:ARG:CON - FOE:BELG:PRO:TRAI. Kz: Gekroond Generaliteitswapen, gehouden door twee gekroonde en aanziende klimmende leeuwen; jaartal in een cartouche eronder mt stadswapen CONCORDIA. - RES.PARVAE. - CRESCUNT, Delm.1055, CNM.2.43.106, ruim zeer fraai

  Estimation
  € 175
  Proceeds
  € 200
 • Lot 565
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-Utrecht

  Halve provinciale of halve statengulden van 10 stuiver 1682

  Vz: Gekroond provinciewapen zonder hartschild; gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden, jaartal boven de kroon MO.NO.ARGENT.ORDIN.TRAI. Kz: Nederlandse maagd, in de rechterhand een speer waarop een vrijheidshoed, met de linkerelleboog steunend op ene rechtop op een zuil staande bijbel HAC NITIMVR - HANC TVEMVR, Delm.1201, CNM.2.43.114, zeer fraai

  Estimation
  € 125
  Proceeds
  € 100
 • Lot 566
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-Utrecht

  Generaliteits driegulden 1763

  Vz: Gekroond Generaliteitswapen; gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden MO.ARG.ORD.FOED.BELG.TRAI. Kz: Nederlandse maagd, in de rechterhand een speer waarop een vrijheidshoed, met de linkerelleboog steunend op een rechtop op een zuil staande bijbel; jaartal onder de afsnede HAC NITIMVR - HANC TVEMVR - mt stadswapen, Delm.1150, CNM.2.43.117, ruim zeer fraai

  Estimation
  € 125
  Proceeds
  € 140
 • Lot 567
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-Utrecht

  Generaliteits driegulden 1793

  Delm.1150, CNM.2.43.117, originele kleur, ca. prachtig

  Estimation
  € 125
  Proceeds
  € 110
 • Lot 568
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-Utrecht

  Generaliteits gulden 1737

  Vz: Gekroond Generaliteitswapen; gesplitste waardeaanduiding I - G ter weerszijden MO.ARG.ORD.FOED.BELG.TRAI. Kz: Nederlandse maagd, in de rechterhand een speer waarop een vrijheidshoed, met de linkerelleboog steunend op een rechtop op een zuil staande bijbel; jaartal eronder HAC NITIMVR - HANC TVEMVR - mt stadswapen, Delm.1182, CNM.2.43.120, zeer fraai/prachtig

  Estimation
  € 40
  Proceeds
  € 60
 • Lot 569
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-Utrecht

  Generaliteits gulden 1765 Delm 1182 CNM 2 43 121 mooie donkere patina ruim prachtig bijna fdc

  Estimation
  € 150
  Proceeds
  € 170
 • Lot 570
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-Utrecht

  Generaliteits gulden 1793

  Delm.1182, CNM.2.43.121, ruim zeer fraai/bijna prachtig

  Estimation
  € 40
  Proceeds
  € 40
 • Lot 571
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-Utrecht

  Duit 1786

  Vz: Gekroond stadswapen, gehouden door twee leeuwen, onder de afsnede twee bladkrulornamenten met een grote schelp Kz: In drie regels: STAD / UTRECHT / jaartal met Arabische 1, PW.5112, CNM.2.44.22, zeldzaam, bijna zeer fraai

  Estimation
  € 50
  Proceeds
  € 40
 • Lot 572
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-Utrecht

  Oord of dubbele duit 1579

  Vz: Gekroond Oostenrijks-Bourgondisch wapen .PHS.D.G.HISPANIAE.REX Kz: Stadswapen, het rechterdeel schuin gearceerd, geplaatst op een lang gelelied kruis; bij elke hoek van het, vGh279b, CNM.2.44.3, ruim fraai, bijgevoegd duit 1637, zeer fraai

  Estimation
  € 35
  Proceeds
  € 45
 • Lot 573
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-Friesland

  Sceatta z j ca 720

  z.g stekelvarken type, vz. verbasterd hoofd, kz. vaandel met verbasterde Vota inscriptie cf BMCS, prachtig

  Estimation
  € 125
  Proceeds
  € 220
 • Lot 574
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-Friesland

  Snaphaanschelling van 6 stuiver 1623

  Vz: Provinciewapen, geplaatst op een gelelied kruis MONE - NOVA - ORDI - FRISI Kz: Geharnast ridder in middeleeuwse toernooi-uitrusting met geheven zwaard, gezeten op een naar links galopperend paard; jaartal in de afsnede NISI.DOMINVS.NOBISCVM wel of geen mt, Delm.800, CNM.2.16.102, ruim fraai

  Estimation
  € 50
  Proceeds
  € 55
 • Lot 575
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-Overijssel

  Achtste stuiver of duit 1766

  Vz: Gekroond provinciewapen VIGILATE - ET ORATE Kz: Binnen een krans van twee bloemtakken, onder en boven verbonden door een rozet, in vijf regels mmt adelaar tussen rozetten / OVER / YSSEL / jaartal / borstbeeld van prins Willem V naar links op twee oranjetakken, PW.7010, CNM.2.38.116, ruim zeer fraau, bjgevoegd duit 1639

  Estimation
  € 35
  Proceeds
  € 25
 • Lot 576
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-Deventer

  Halve stuiver z j

  Vz: Lang gelelied kruis, in de kwadranten de letters D, E, H en S (= Deventer een halve stuiver) MON. - NOV. - REIP. - DAV. Kz: Gekroond stadswapen, de kroon reikend tot de rand, gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden PACE.ET.BELLO.CON mmt lelie begin en einde gescheiden door de kroon, Fortuyn Drooglever 136, CNM.2.12.73, ruim fraai

  Estimation
  € 50
  Proceeds
  € 40
 • Lot 577
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-Kampen

  Leeuwendaalder 1649

  Vz: Geharnaste ridder met een sjerp om, kijkend over zijn rechterschouder, de linkerhand aan het gevest van zijn zwaard en met de rechter een schild met een klimmende leeuw aaneen lint voor zich staande houdendMO.ARG.CIVI.IM - P.BELG.CAMPEN Kz: Klimmende leeuw CONFIDENS.DNO.NON.MOVETVR door mmt lelie gesplitst jaartal, Delm.862, CNM.2.30.37, bijna zeer fraai

  Estimation
  € 100
  Proceeds
  € -
 • Lot 578
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-Zwolle

  Gouden dukaat z j ca 1600 Spaans type Delm 1130 CNM 2 52 11 ruim fraai

  Estimation
  € 250
  Proceeds
  € 220
 • Lot 579
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-Groningen

  Noodmunt Rijksdaalder van 50 stuiver 1672 op vierkant plaatje Vz Gekroond provinciewapen gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden IVRE ET TEMPORE 1672 Kz Blanco Delm 736 CNM 2 20 2 prachtig

  Estimation
  € 500
  Proceeds
  € 440
 • Lot 580
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-Groningen

  Halve rijksdaalder van 25 stuiver 1672 op vierkant plaatje Vz Gekroond provinciewapen met vlammen op de kroon gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden IVRE ET TEMPORE 1672 Kz Blanco met inscriptie M H en bloemen op achterzijde Delm 737 CNM 2 20 3 prachtig

  Estimation
  € 500
  Proceeds
  € 400
 • Lot 581
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-Groningen

  Achtste rijksdaalder van 6¼ stuiver 1672 op vierkant plaatje Vz Gekroond provinciewapen gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden IVRE ET TEMPORE 1672 Kz Blanco Weiler 187 CNM 2 20 5 bijna prachtig

  Estimation
  € 250
  Proceeds
  € 200
 • Lot 582
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-Groningen

  Groningen van Stad en Ommelanden Florijn van 28 stuiver 1681

  Vz: Gekroond provinciewapen; gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden, jaartal boven de kroon MO.NO.ARG.ORD.GRON.ET.OML Kz: Twee vanuit wolken gestoken en ineengeslagen handen, erachter twee gekruiste speren waarop een stralende zon met een driehoek en een hoed rozet REDDIT.CONIVNCTIO.TVTOS, Delm.1117, CNM.2.20.11, zeer fraai/ruim zeer fraai

  Estimation
  € 200
  Proceeds
  € 180
 • Lot 583
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-Zuidelijke Nederlanden

  Dubbele stuiver 1625 Vierkante plaat Vz In vier regels II BREDA OBSESSA door stadswapen gesplitst jaartal Kz Blanco CNM 2 09 11 ruim zeer fraai bijna prachtig

  Estimation
  € 250
  Proceeds
  € 200
 • Lot 584
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-Zuidelijke Nederlanden

  Dubbele stuiver 1625

  CNM.2.09.11, zeer fraai

  Estimation
  € 75
  Proceeds
  € 110
 • Lot 585
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-Zuidelijke Nederlanden

  Brabant Albert en Isabella dubbele Albertijn 1601 Delm 145 ruim zeer fraai

  Estimation
  € 250
  Proceeds
  € 330
 • Lot 586
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-Zuidelijke Nederlanden

  Brabant Hendrik IV 1261 1267

  Denier, Leuven, vz. Leeuw in schild, kz. kruis met B-A-S-T., D.W.65, fraai/zeer fraai

  Estimation
  € 55
  Proceeds
  € 90
 • Lot 587
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-Zuidelijke Nederlanden

  Filip IV 1621 1665

  zilveren dukaat 1663, Brussel, Delm.Z 284.7, vGH327, rui fraai

  Estimation
  € 50
  Proceeds
  € 60
 • Lot 588
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-Zuidelijke Nederlanden

  Henegouwen Marguerite de Constantinople 1244 1280

  Gros de Cavalier, bijna zeer fraai

  Estimation
  € 40
  Proceeds
  € 60
 • Lot 589
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-Zuidelijke Nederlanden

  Henegouwen Willem IV 1404 1407

  Tuin(dubbele groot) z.j., met klop, Chestret 137, fraai/ruim fraai

  Estimation
  € 50
  Proceeds
  € 40
 • Lot 590
  • M1501-Provinciaal
  • M1501-Zuidelijke Nederlanden

  Vlaanderen Philips de Stoute 1384 1404

  Dubbele groot of botdrager, DdP.818, ruim zeer fraai

  Estimation
  € 75
  Proceeds
  € 110
 • Lot 591
  • M1501-Bataafse Republiek 1795-1806

  Zilveren dukaat 1800 Holland

  Sch.55, oneffenheid in muntplaatje, bijna prachtig

  Estimation
  € 125
  Proceeds
  € 220
 • Lot 592
  • M1501-Bataafse Republiek 1795-1806

  Zilveren dukaat 1805 Utrecht

  Sch.74, ruim zeer fraai/bijna prachtig

  Estimation
  € 80
  Proceeds
  € 90
 • Lot 593
  • M1501-Bataafse Republiek 1795-1806

  Generaliteitsgulden 1795 Holland

  Sch.102, bijna prachtig

  Estimation
  € 60
  Proceeds
  € 95
 • Lot 594
  • M1501-Koninkrijk Holland 1806-1810

  Lodewijk Napoleon Zilveren dukaat 1808

  Sch.123, bijna prachtig

  Estimation
  € 175
  Proceeds
  € 200
 • Lot 595
  • M1501-Koninkrijk Holland 1806-1810

  Lodewijk Napoleon Gouden dukaat 1810 Sch 133 ruim zeer fraai

  Estimation
  € 250
  Proceeds
  € 360
 • Lot 596
  • M1501-Koninkrijk Holland 1806-1810

  Lodewijk Napoleon 50 Stuiver 1808 Sch 149 ruim prachtig

  Estimation
  € 250
  Proceeds
  € 260
 • Lot 597
  • M1501-Koninkrijk Holland 1806-1810

  Lodewijk Napoleon 50 Stuiver 1808 Sch 149 ruim prachtig

  Estimation
  € 250
  Proceeds
  € 500
 • Lot 598
  • M1501-Koninkrijk Holland 1806-1810

  Lodewijk Napoleon 50 Stuiver 1808

  Sch.149, ruim zeer fraai

  Estimation
  € 100
  Proceeds
  € 170
 • Lot 599
  • M1501-Franse inlijving 1810-1814

  Keizer Napoleon I 20 Francs 1813 Sch 164 ruim zeer fraai

  Estimation
  € 200
  Proceeds
  € 290
 • Lot 600
  • M1501-Franse inlijving 1810-1814

  Keizer Napoleon I 20 Francs 1813 12

  Sch.164a, zeer fraai

  Estimation
  € 175
  Proceeds
  € 260