U bent hier

De Nederlandsche Keuringsdienst

Wilt u een certificaat van echtheid laten maken?

De Keuringsdienst houdt zich als vanouds bezig met het op echtheid keuren van postzegels, stempels, brieven en postwaardestukken etc. van Nederland en Overzee.

Elk stuk wordt nu door tenminste 2 keurmeesters onafhankelijk bekeken waardoor een afgewogen oordeel gewaarborgd is, deze keurmeesters hebben allen een jarenlange ervaring in de wereld van de filatelie.

Elk te keuren object wordt volgens strenge criteria nauwgezet onderzocht.

Wanneer het object goed wordt bevonden ontvangt U een certificaat met de bevindingen van de Keuringsdienst en daarop een kleurenafbeelding van het gekeurde ingeprint en gewaarmerkt door de keuringsdienst. Ook wordt het certificaat digitaal opgeslagen om eventuele vervalsingen tegen te gaan.

De kosten van deze keuringen bedragen €25,=, per certificaat, bij series van meer dan 7 ex. €40,=, bij afkeuring brengen wij €10 in rekening(plus de kosten van het aangetekend retour verzenden + B.T.W.) 
Wij kunnen garanderen dat uw certificaat binnen ca.2 weken na ontvangst van het te keuren materiaal gereed zal zijn (tenzij van tevoren wordt aangegeven dat een uitgebreider onderzoek nodig zal zijn).

Het te keuren materiaal is tijdens verblijf op ons kantoor door ons verzekerd en zal ten alle tijden aangetekend met aangegeven waarde aan ons verzonden moeten worden of worden afgegeven op het onderstaand adres:

De Nederlandsche Keuringsdienst
Leeuwenveldseweg 14a
1382LX Weesp

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen via info@nkdienst.nl of telefonisch op: 0294-433020

Vaste keurmeesters van De Nederlandsche Keuringsdienst zijn:

M.T. Bulterman
R.A.M. Dresken