Opbrengsten

KavelPrijs
1€ 110
2€ 200
3€ 75
4€ 200
5€ 105
6-
7€ 200
8-
9€ 210
10€ 420
KavelPrijs
11-
12€ 70
13€ 230
14€ 260
15-
16-
17-
18€ 460
19-
20€ 50
KavelPrijs
21€ 200
22€ 120
23€ 110
24€ 20
25-
26€ 25
27-
28€ 150
29€ 30
30-
KavelPrijs
31€ 110
32€ 140
33€ 280
34€ 110
35€ 30
36-
37-
38-
39€ 110
40€ 40
KavelPrijs
41€ 60
42€ 140
43-
44-
45€ 100
46€ 75
47€ 55
48€ 45
49€ 240
50€ 120
KavelPrijs
51€ 130
52€ 80
53-
54-
55€ 560
56€ 150
57€ 150
58€ 400
59€ 100
60€ 520
KavelPrijs
61€ 620
62€ 1450
63-
64-
65€ 70
66€ 210
67€ 90
68€ 140
69€ 1600
70€ 1850
KavelPrijs
71€ 700
72€ 1850
73€ 510
74€ 75
75€ 80
76€ 45
77€ 35
78€ 70
79€ 75
80€ 95
KavelPrijs
81€ 45
82€ 70
83€ 60
84-
85€ 55
86€ 440
87€ 75
88€ 65
89€ 950
90-
KavelPrijs
91€ 420
92€ 520
93-
94€ 85
95-
96€ 360
97€ 150
98-
99-
100-
KavelPrijs
101€ 35
102-
103€ 85
104€ 420
105€ 220
106€ 180
107€ 100
108€ 95
109-
110€ 120
KavelPrijs
111€ 160
112€ 120
113€ 45
114€ 55
115€ 35
116-
117-
118€ 110
119€ 65
120€ 775
KavelPrijs
121€ 560
122€ 340
123-
124€ 95
125-
126€ 55
127€ 60
128-
129€ 130
130-
KavelPrijs
131-
132-
133€ 50
134€ 35
135€ 140
136€ 1400
137€ 190
138€ 160
139€ 140
140€ 360
KavelPrijs
141€ 200
142€ 520
143-
144€ 65
145€ 270
146€ 250
147€ 250
148€ 380
149€ 200
150€ 160
KavelPrijs
151€ 150
152-
153€ 130
154-
155-
156-
157€ 340
158€ 230
159€ 520
160€ 260
KavelPrijs
161-
162-
163€ 40
164€ 260
165€ 340
166-
167€ 160
168€ 120
169€ 55
170-
KavelPrijs
171€ 1450
172€ 200
173€ 210
174-
175€ 50
176€ 150
177€ 220
178-
179€ 95
180€ 80
KavelPrijs
181-
182€ 60
183-
184€ 140
185€ 65
186€ 85
187€ 90
188€ 3200
189€ 95
190€ 75
KavelPrijs
191-
192€ 210
193€ 80
194-
195€ 250
196-
197-
198€ 65
199€ 30
200-
KavelPrijs
201€ 30
202€ 190
203€ 80
204€ 60
205€ 55
206€ 210
207€ 130
208-
209€ 70
210€ 60
KavelPrijs
211€ 85
212€ 65
213€ 75
214€ 80
215€ 140
216€ 30
217€ 65
218-
219-
220€ 45
KavelPrijs
221€ 70
222€ 320
223€ 120
224€ 20
225€ 2800
226€ 200
227-
228-
229-
230€ 120
KavelPrijs
231€ 170
232€ 340
233€ 110
234€ 290
235€ 180
236€ 95
237-
238-
239€ 110
240€ 45
KavelPrijs
241-
242€ 110
243-
244€ 65
245-
246-
247€ 50
248-
249-
250€ 190
KavelPrijs
251€ 65
252€ 80
253€ 40
254-
255€ 210
256€ 520
257€ 440
258-
259€ 65
260€ 65
KavelPrijs
261€ 120
262-
263-
264€ 650
265-
266€ 260
267-
268-
269€ 50
270€ 25
KavelPrijs
271€ 50
272€ 30
273-
274-
275-
276€ 25
277-
278€ 25
279€ 75
280€ 40
KavelPrijs
281€ 75
282€ 110
301€ 130
302€ 140
303€ 120
304€ 120
305€ 10
306€ 65
307€ 70
308-
KavelPrijs
309€ 110
310-
311€ 50
312€ 40
313€ 220
314€ 840
315€ 320
316-
317€ 1850
318€ 60
KavelPrijs
319€ 40
320€ 130
321-
322€ 65
323-
324€ 55
325€ 40
326€ 2000
327€ 130
328€ 45
KavelPrijs
329€ 130
330€ 80
331€ 220
332€ 420
333€ 70
334€ 80
335-
336€ 130
337€ 100
338€ 50
KavelPrijs
339€ 30
340€ 100
341€ 80
342€ 430
343-
344-
345€ 210
346€ 140
347€ 160
348€ 220
KavelPrijs
349€ 35
350-
351€ 50
352€ 75
353€ 60
354€ 65
355€ 70
356€ 40
357€ 60
358€ 80
KavelPrijs
359€ 100
360€ 65
361-
362€ 45
363€ 4200
364€ 950
365€ 620
366€ 400
367€ 35
368€ 50
KavelPrijs
369€ 60
370€ 85
371€ 70
372-
373€ 60
374€ 100
375€ 65
376€ 85
377€ 85
378€ 3200
KavelPrijs
379€ 270
380€ 130
381-
382€ 40
383-
384-
385€ 40
386€ 45
387€ 2200
388€ 210
KavelPrijs
389€ 160
390-
391-
392-
393€ 80
394€ 55
395€ 70
396€ 100
397€ 250
398€ 65
KavelPrijs
399€ 440
400€ 200
401€ 170
402€ 80
403€ 150
404€ 420
405€ 110
406€ 55
407-
408-
KavelPrijs
409€ 150
410€ 130
411€ 75
412€ 120
413€ 110
414€ 45
415€ 70
416-
417-
418€ 90
KavelPrijs
419-
420-
421-
422€ 90
423€ 70
424-
425€ 70
426€ 110
427-
428-
KavelPrijs
429-
430-
431€ 75
432€ 75
433-
434€ 120
435-
436-
437€ 80
438€ 50
KavelPrijs
439-
440-
441€ 100
442€ 135
443€ 100
444-
445-
446-
447€ 75
448-
KavelPrijs
449-
450-
451-
452-
453-
454€ 65
455-
456-
457€ 40
458-
KavelPrijs
459-
460-
461-
462-
463-
464€ 750
465-
466€ 220
467-
468€ 70
KavelPrijs
469-
470€ 35
471€ 1950
472€ 65
473-
474-
475€ 80
476€ 70
477€ 60
478€ 60
KavelPrijs
479€ 65
480-
481-
482€ 45
483€ 210
484€ 160
485-
486€ 130
487-
488€ 50
KavelPrijs
489€ 160
490€ 70
491€ 170
492€ 30
493€ 450
494€ 50
495€ 740
496-
497-
498€ 400
KavelPrijs
499-
500€ 100
501€ 340
502€ 55
503€ 340
504-
505€ 190
506-
507-
508-
KavelPrijs
509-
510€ 90
511€ 230
512€ 150
513-
514€ 110
515-
516€ 140
517€ 160
518-
KavelPrijs
519-
520€ 660
521€ 280
522-
523-
524-
525-
526-
527-
528-
KavelPrijs
529€ 85
530€ 340
531-
532€ 200
533€ 140
534-
535€ 400
536-
537-
538€ 100
KavelPrijs
539-
540€ 65
541€ 60
542€ 25
543€ 90
544€ 70
545-
546€ 60
547-
548€ 75
KavelPrijs
549-
550€ 110
551€ 90
552€ 40
553-
554€ 160
555-
556€ 85
557€ 65
558-
KavelPrijs
559-
560€ 80
561€ 85
562€ 80
563€ 90
564-
565€ 10
566-
567€ 50
568-
KavelPrijs
569€ 240
570€ 200
571€ 55
572€ 110
573€ 110
574€ 460
575€ 320
576€ 320
577€ 180
578€ 160
KavelPrijs
579€ 90
580€ 760
581€ 260
582€ 130
583€ 560
584€ 260
585€ 200
586€ 520
587€ 190
588€ 80
KavelPrijs
589€ 80
590-
591-
592€ 6800
593-
594-
595€ 80
596€ 70
597-
598€ 50
KavelPrijs
599€ 210
600€ 45
601-
602-
603-
604-
605-
606€ 60
607€ 40
608-
KavelPrijs
609€ 45
610€ 25
611-
612€ 85
613-
614-
615€ 65
616-
617€ 20
618-
KavelPrijs
619-
620-
621-
622€ 35
623-
624€ 45
625-
626-
627€ 520
628€ 360
KavelPrijs
629€ 270
630€ 200
631€ 420
632€ 150
633€ 170
634€ 210
635€ 300
636-
637€ 720
638€ 240
KavelPrijs
639€ 360
640€ 200
641€ 160
642-
643-
644€ 200
645€ 200
646€ 80
647€ 80
648€ 60
KavelPrijs
649€ 30
650€ 30
651€ 35
652-
653€ 180
654-
655€ 160
656€ 80
657-
658-
KavelPrijs
659€ 55
660-
661€ 560
662€ 55
663€ 130
664€ 120
665€ 200
666€ 100
667€ 30
668€ 100
KavelPrijs
669€ 40
670€ 60
671€ 110
672€ 120
673€ 80
674€ 30
675€ 170
676€ 75
677€ 35
678-
KavelPrijs
679€ 85
680€ 65
681€ 380
682€ 400
683€ 65
684€ 160
685€ 110
686€ 70
687-
688€ 75
KavelPrijs
689€ 80
690€ 70
691-
692€ 300
693€ 320
694€ 45
695-
696€ 45
697€ 130
698€ 100
KavelPrijs
699€ 120
700€ 75
701€ 85
702€ 60
703-
704-
705€ 35
706€ 70
707-
708-
KavelPrijs
709-
710-
711-
712€ 65
713€ 50
714€ 45
715€ 150
716€ 180
717€ 50
718€ 20
KavelPrijs
719€ 460
720€ 270
721€ 1900
722€ 290
723-
724€ 120
725€ 800
726€ 1200
727€ 560
728€ 320
KavelPrijs
729€ 200
730€ 210
731€ 190
732€ 130
733€ 500
734€ 130
735-
736€ 60
737€ 70
738€ 380
KavelPrijs
739€ 120
740€ 55
741€ 500
742€ 170
743€ 120
744€ 75
745-
746€ 75
747€ 85
748€ 75
KavelPrijs
749€ 70
750€ 45
751€ 120
752-
753-
754-
755€ 135
756€ 140
757€ 80
758€ 85
KavelPrijs
759€ 50
760-
761-
762€ 220
763€ 100
764€ 220
765€ 150
766€ 380
767€ 60
768€ 85
KavelPrijs
769€ 95
770€ 50
771€ 210
772€ 55
773€ 40
774€ 75
775€ 210
776€ 520
777€ 30
778-
KavelPrijs
779€ 40
780€ 40
781-
782€ 35
783€ 35
784€ 380
785€ 30
786€ 65
787€ 25
788-
KavelPrijs
789-
790€ 220
791€ 210
792€ 190
793€ 150
794€ 150
795€ 160
796€ 150
797€ 150
798€ 190
KavelPrijs
799€ 120
800€ 110
801€ 85
802€ 75
803-
804€ 80
805€ 70
806€ 70
807€ 65
808€ 65
KavelPrijs
809€ 65
810-
811€ 20
812€ 30
813-
814€ 360
815€ 360
816€ 620
817€ 500
818€ 750
KavelPrijs
819-
820€ 780
821€ 560
822€ 780
823€ 3600
824-
825€ 180
826€ 90
827€ 1200
828€ 2100
KavelPrijs
829€ 660
830€ 430
831€ 290
832€ 270
833€ 360
834€ 340
835€ 240
836€ 110
837€ 100
838€ 100
KavelPrijs
839€ 95
840€ 95
841€ 95
842€ 95
843€ 95
844€ 440
845€ 420
846€ 540
847€ 620
848€ 500
KavelPrijs
849€ 700
850€ 460
851€ 390
852€ 390
853€ 240
854€ 240
855€ 390
856€ 270
857€ 260
858€ 240
KavelPrijs
859€ 240
860€ 260
861-
862€ 230
863€ 240
864€ 230
865€ 250
866€ 220
867€ 195
868€ 200
KavelPrijs
869€ 200
870€ 200
871€ 320
872€ 290
873€ 220
874€ 200
875€ 195
876€ 195
877€ 2520
878€ 1850
KavelPrijs
879€ 1850
880€ 1075
881€ 220
882€ 260
883€ 330
884€ 220
885€ 320
886€ 440
887€ 240
888€ 200
KavelPrijs
889€ 200
890€ 220
891€ 620
892€ 130
893€ 120
894€ 520
895€ 180
896€ 190
897€ 120
898€ 120
KavelPrijs
899€ 110
900€ 105
901€ 105
902€ 105
903€ 115
904€ 200
905€ 180
906€ 105
907€ 105
908€ 450
KavelPrijs
909€ 225
910€ 550
911€ 220
912€ 770
913€ 1540
914€ 110
915€ 1210
916€ 120
917€ 220
918€ 220
KavelPrijs
919€ 650
920€ 225
921€ 225
922€ 225
923€ 220
924€ 220
925€ 320
926€ 210
927€ 200
928€ 220
KavelPrijs
929€ 210
930€ 210
931€ 200
932€ 200
933€ 250
934€ 390
935€ 400
936€ 170
937-
938-
KavelPrijs
939€ 95
940€ 740
941€ 195
942€ 95
943€ 95
944€ 95
945€ 195
946€ 195
947€ 150
948€ 55
KavelPrijs
949-
950€ 195
951€ 195
952€ 210
953€ 120
954€ 620
955€ 150
956€ 110
957€ 90
958€ 90
KavelPrijs
959€ 55
960€ 35
961€ 30
962€ 40
963€ 40
964€ 90
965€ 75
966€ 210
967€ 45
968€ 220
KavelPrijs
969€ 40
970€ 55
971-
972€ 65
973€ 170
974€ 250
975€ 80
976€ 25
977€ 70
978€ 30
KavelPrijs
979€ 25
980€ 30
981€ 90
982-
983€ 25
984€ 180
985€ 55
986€ 45
987-
988€ 30
KavelPrijs
989€ 70
990€ 75
991€ 70
992€ 130
993€ 210
994-
995€ 75
996€ 500
997€ 110
998€ 50
KavelPrijs
999€ 140
1000-
1001€ 190
1002€ 240
1003€ 300
1004€ 170
1005€ 260
1006€ 520
1007€ 420
1008€ 1050
KavelPrijs
1009€ 100
1010€ 230
1011€ 80
1012€ 190
1013€ 120
1014€ 140
1015€ 130
1016€ 510
1017€ 255
1018€ 220
KavelPrijs
1019€ 205
1020€ 225
1021€ 200
1022€ 140
1023€ 220
1024€ 170
1025€ 195
1026€ 195
1027€ 120
1028€ 1620
KavelPrijs
1029€ 1280
1030€ 660
1031€ 500
1032€ 540
1033€ 200
1034€ 170
1035€ 35
1036€ 25
1037€ 180
1038-
KavelPrijs
1039-
1040€ 80
1041-
1042-
1043€ 35
1044€ 55
1045€ 35
1046€ 100
1047-
1048€ 170
KavelPrijs
1049€ 130
1050€ 110
1051€ 35
1052€ 600
1053€ 320
1054€ 260
1055€ 90
1056€ 45
1057€ 110
1058€ 70
KavelPrijs
1059€ 75
1060€ 40
1061-
1062€ 70
1063-
1064€ 60
1065€ 65
1066€ 50
1067€ 50
1068€ 65
KavelPrijs
1069€ 35
1070€ 60
1071€ 130
1072€ 90
1073€ 420
1074€ 230
1075€ 105
1076-
1077-
1078€ 320
KavelPrijs
1079€ 60
1080€ 30
1081€ 130
1082-
1083-
1084-
1085-
1086€ 210
1087€ 100
1088€ 70
KavelPrijs
1089€ 60
1090€ 250
1091-
1101€ 240
1102€ 150
1103€ 120
1104€ 80
1105€ 100
1106-
1107€ 85
KavelPrijs
1108€ 85
1109€ 105
1110€ 190
1111€ 190
1112€ 95
1113€ 95
1114€ 95
1115€ 195
1116€ 250
1117-
KavelPrijs
1118-
1119€ 190
1120€ 375
1121€ 185
1122€ 185
1123€ 50
1124€ 45
1125€ 535
1126€ 1050
1127€ 250
KavelPrijs
1128€ 510
1129€ 510
1130€ 500
1131€ 500
1132€ 250
1133€ 250
1134€ 250
1135€ 250
1136€ 250
1137€ 250
KavelPrijs
1138€ 420
1139€ 100
1140€ 110
1141-
1142€ 45
1143-
1144-
1145€ 500
1146€ 20
1147€ 70
KavelPrijs
1148€ 85
1149€ 330
1150€ 220
1151€ 190
1152€ 185
1153€ 380
1154-
1155€ 45
1156-
1157€ 220
KavelPrijs
1158€ 95
1159€ 115
1160€ 55
1161€ 235
1162€ 190
1163-
1164-
1165€ 1050
1166€ 800
1167€ 160
KavelPrijs
1168€ 160
1169€ 235
1170€ 235
1171€ 160
1172€ 120
1173€ 95
1174€ 40
1175€ 340
1176€ 40
1177-
KavelPrijs
1178€ 160
1179€ 150
1180€ 180
1181€ 100
1182€ 110
1183€ 85
1184€ 85
1185€ 85
1186-
1187€ 45
KavelPrijs
1188€ 55
1189€ 170
1190€ 245
1191€ 480
1192€ 1350
1193€ 210
1194€ 25
1195€ 250
1196€ 500
1197€ 620
KavelPrijs
1198€ 500
1199€ 500
1200€ 500
1201€ 500
1202€ 560
1203€ 40
1204€ 75
1205€ 1100
1206€ 1100
1207-
KavelPrijs
1208€ 60
1209€ 150
1210€ 250
1211€ 75
1212-
1213€ 85
1214€ 170
1215€ 90
1216€ 170
1217€ 65
KavelPrijs
1218€ 70
1219€ 85
1220€ 210
1221€ 95
1222€ 200
1223€ 210
1224€ 110
1225€ 260
1226€ 70
1227€ 185
KavelPrijs
1228€ 45
1229€ 35
1230€ 190
1231€ 240
1232€ 260
1233€ 250
1234€ 250
1235€ 240
1236€ 240
1237€ 245
KavelPrijs
1238€ 245
1239€ 280
1240€ 310
1241€ 245
1242€ 245
1243€ 495
1244€ 490
1245€ 490
1246€ 510
1247€ 490
KavelPrijs
1248€ 490
1249€ 490
1250€ 520
1251€ 490
1252€ 245
1253€ 1050
1254€ 980
1255€ 980
1256€ 1000
1257€ 980
KavelPrijs
1258€ 980
1259€ 1050
1260€ 1050
1261€ 520
1262€ 1150
1263€ 1150
1264€ 380
1301€ 160
1302€ 55
1303€ 55
KavelPrijs
1304€ 170
1305€ 210
1306€ 120
1307€ 70
1308€ 75
1309€ 110
1310€ 120
1311€ 240
1312€ 180
1313€ 280
KavelPrijs
1314€ 150
1315€ 120
1316€ 90
1317€ 30
1318€ 130
1319€ 65
1320-
1321€ 85
1322€ 140
1323€ 90
KavelPrijs
1324€ 120
1325€ 620
1326€ 60
1327€ 580
1328€ 110
1329€ 80
1330€ 250
1331€ 740
1332€ 1650
1333€ 1000
KavelPrijs
1334€ 1450
1335€ 800
1336€ 650
1337€ 780
1338€ 620
1339€ 520
1340€ 620
1341€ 250
1342€ 300
1343€ 420
KavelPrijs
1344€ 210
1345€ 85
1346€ 1000
1347€ 210
1348€ 1100
1349€ 270
1350€ 2600
1351€ 2100
1352€ 275
1353€ 440
KavelPrijs
1354€ 95
1355€ 60
1356€ 960
1357€ 640
1358€ 580
1359€ 400
1360€ 200
1361€ 260
1362€ 360
1363€ 340
KavelPrijs
1364€ 190
1365€ 130
1366€ 300
1367€ 150
1368€ 115
1369€ 190
1370€ 110
1371€ 140
1372€ 90
1373€ 90
KavelPrijs
1374€ 270
1375€ 180
1376€ 620
1377€ 65
1378€ 140
1379€ 380
1380€ 340
1381€ 180
1382€ 130
1383€ 200
KavelPrijs
1384€ 180
1385€ 75
1386€ 180
1387€ 330
1388-
1389€ 640
1390€ 700
1391€ 220
1392€ 1750
1393€ 1100
KavelPrijs
1394€ 640
1395€ 800
1396€ 170
1397€ 1400
1398€ 1050
1399€ 1300
1400€ 460
1401€ 1250
1402€ 360
1403€ 130
KavelPrijs
1404€ 3900
1405€ 2600
1406€ 2400
1407€ 520
1408€ 920
1409€ 420
1410€ 280
1411€ 260
1412€ 400
1413€ 130
KavelPrijs
1414€ 220
1415€ 380
1416€ 210

Deze website gebruikt cookies

We gebruiken cookies om inhoud en advertenties te personaliseren, om functies voor sociale media te bieden en om ons verkeer te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze site met onze sociale media-, advertentie- en analysepartners die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld door uw gebruik van hun services.