U bent hier

Vraag hier een tekstversie van de catalogus op: tekstversie (let op: dit kan een minuut duren)
  • Kavel 1

    Reinoud II als Hertog(1339-1343), Denier of kopje z.j.

    , Harderwijk, hoofd naar links REIN.DVX.GHELRI., kz. lang gevoet kruis MON-ETA-DE H-ERD, vdCh.2.17-3.20, zeer zeldzaam, zeer goed/fraai

    Taxatie / estimation
    € 100
    Opbrengst
    € 110
  • Kavel 2

    Willem I(1371-1391), Herengroot z.j.

    , ca.1390, vdCh.XI.19, zeer fraai

    Taxatie / estimation
    € 200
    Opbrengst
    € 200
  • Kavel 3

    Willem I van Gulik(1399-1402), gehelmde groot z.j.

    , Arnhem, vdCh.7.12, prachtig

    Taxatie / estimation
    € 175
    Opbrengst
    € 75
  • Kavel 4

    Reinoud IV van Gelre(1402-1423), ½ Meeuw z.j.

    , vdCh.X.9, zeer fraai

    Taxatie / estimation
    € 150
    Opbrengst
    € 200
  • Kavel 5

    Arnold van Egmond(1423-1472), goudgulden z.j.

    , Delm.604, beschadigd, fraai

    Taxatie / estimation
    € 125
    Opbrengst
    € 105
  • Kavel 6

    Arnold van Egmond(1423-1472), dubbele groot of Woechey z.j.

    , vdCh.XI.19, zeer fraai

    Taxatie / estimation
    € 150
    Opbrengst
    € -
  • Kavel 7

    Arnold van Egmond(1423-1472), dubbele groot of Woechey z.j.

    , vdCh.XI.19, zeer fraai

    Taxatie / estimation
    € 150
    Opbrengst
    € 200
  • Kavel 8

    Philips de Schone(1492-1494), vuurijzer/braspenning 1492

    , uit vondst Tzummarum, vdCh.XIV.4var., zeldzaam, lichtgevouwen, ruim fraai

    Taxatie / estimation
    € 150
    Opbrengst
    € -
  • Kavel 9

    Karel van Egmond(1492-1538), snaphaan z.j.

    , vdCh.XVIII.38, zeer fraai

    Taxatie / estimation
    € 250
    Opbrengst
    € 210
  • Kavel 10

    Karel van Egmond(1492-1538), snaphaanschelling van 6 stuiver z.j.

    (geslagen te Roermond), Delm.518(RR), zeer fraai

    Taxatie / estimation
    € 175
    Opbrengst
    € 420
  • Kavel 11

    Karel van Egmond(1492-1538), stuiver z.j., vdCh.XVII.27, zeer fraai

    Taxatie / estimation
    € 500
    Opbrengst
    € -
  • Kavel 12

    Karel van Gelre(1467-1538), Teston z.j.(1516-1543)

    , vdCh.23-21, zeer fraai

    Taxatie / estimation
    € 40
    Opbrengst
    € 70
  • Kavel 13

    Philips II (1555-1598), Philipsdaalder 1557

    , Vz: Borstbeeld van Philips II naar links PHS.D.G.HISP.ANG.Z.REX.DVX.GEL jaartal Kz: Gekroond Spaans-Oostenrijks-Bourgondisch wapen, vergezeld van twee vuurstalen, geplaatst op een kruis van knoestige stokken en dragende het kleinood van de Orde van het Gulden Vlies DOMINVS.MIC - HI.ADIVTOR mt Gelder kruis, Delm.29, CNM.2.17.8, zeer fraai

    Taxatie / estimation
    € 250
    Opbrengst
    € 230
  • Kavel 14

    Philips II (1555-1598), halve Philipsdaalder 156Z

    , Vz: Borstbeeld van Philips II naar links PHS.D.G.HISPA.Z.REX.DVX.GELRIE. jaartal Kz: Gekroond Spaans-Oostenrijks-Bourgondisch wapen, vergezeld van twee vuurstalen, geplaatst op een kruis van knoestige stokken en dragende het kleinood van de Orde van het Gulden Vlies DOMINVS.MIC - HI.ADIVT mt Gelders kruis, Delm.61, CNM.2.17.13, zeer fraai

    Taxatie / estimation
    € 250
    Opbrengst
    € 260
  • Kavel 15

    Philips II (1555-1598), halve Philipsdaalder 1564, Delm.62, CNM.2.17.14, bijna zeer fraai

    Taxatie / estimation
    € 300
    Opbrengst
    € -
  • Kavel 16

    Philips II (1555-1598), vijfde Philipsdaalder 1566

    , Vz: Borstbeeld van Philips II naar rechts, door mt Gelders kruis gesplitst wel of niet verkort jaartal eronder PHS.D.G.HISP.Z.REX.DVX.GEL Kz: Gekroond Spaans-Oostenrijks-Bourgondisch wapen, vergezeld van twee vuurstralen, geplaatst op een kruis van knoestige stokken en dragende het kleinood van de Orde van het Gulden Vlies DOMINVS.MIHI.ADIVT, vGH.212-6d, CNM.2.17.20, bijna zeer fraai

    Taxatie / estimation
    € 50
    Opbrengst
    € -
  • Kavel 17

    Philips II (1555-1598), vijfde Philipsdaalder 1566

    , vGH.212-6d, CNM.2.17.20, bijna zeer fraai

    Taxatie / estimation
    € 60
    Opbrengst
    € -
  • Kavel 18

    Nederlandse, Unie- of Leicesterrijksdaalder 1596, Vz: Naar rechts gewend geharnast en gelauwerd anoniem borstbeeld* met geschouderd zwaard in de rechterhand en een pijlenbundel in de linker CONCORDIA - .RES.PARVAE.CRESCV’- GEL. mt Gelders kruis Kz: Samengesteld wapenschild met boven v.l.n.r. de wapens van Gelderland, Vlaanderen, Holland en Zeeland en onder die van Utrecht, Friesland en Overijssel. Jaartal erboven xMO.ORD.PROVIN.FOED.BELG.AD.LEG.IMP, Delm.899, CNM.2.17.98, zeer fraai

    Taxatie / estimation
    € 300
    Opbrengst
    € 460
  • Kavel 19

    Leeuwendaalder op Generaliteitsvoet 1637

    , Vz: Geharnaste ridder met een sjerp om, kijkend over zijn linkerschouder, de linkerhand aan het gevest van zijn zwaard en met de rechter een schild met een klimmende leeuw aan een lint voor zich staande houdend MO.ARG.PRO.CON - FOE.BELG.GEL. Kz: Klimmende leeuw CONFIDENS.DNO.NON.MOVETVR. jaartal., Delm.825, CNM.2.17.107, bijna zeer fraai

    Taxatie / estimation
    € 70
    Opbrengst
    € -
  • Kavel 20
    geen foto

    Leeuwendaalder op Generaliteitsvoet 1648

    , Vz: Geharnaste ridder met een sjerp om, kijkend over zijn rechterschouder, de rechterhand aan het gevest van zijn zwaard en met de linker een schild met een klimmende leeuw aan een lint voor zich staande houdend MO.ARG.PRO.CO - NF.BEL.GEL. Kz: Klimmende leeuw CONFIDENS.DNO.NON.MOVETVR. door mmt lelie gesplitst jaartal., Delm.825, CNM.2.17.108, bijna zeer fraai

    Taxatie / estimation
    € 65
    Opbrengst
    € 50
  • Kavel 21

    Dukaton of zilveren rijder 1767

    , Vz: Geharnaste ridder met een sjerp om en met geheven zwaard in de rechterhand, gezeten op een naar rechts galopperend paard; op de voorgrond het gekroonde provinciewapen MO.NO.ARG.PRO.CONF - BELG.D.GEL.&.C.Z. mmt Kz: Gekroond Generaliteitswapen, gehouden door twee gekroonde en aanziende klimmende leeuwen; jaartal in een cartouche van bladornamenten eronder CONCORDIA. - RES.PARVÆ. - CRESCUNT. rozet, Delm.1010, CNM.2.17.132, zeer fraai

    Taxatie / estimation
    € 150
    Opbrengst
    € 200
  • Kavel 22

    Dukaton of zilveren rijder 1792

    , Delm.1010, CNM.2.17.132, zeer fraai

    Taxatie / estimation
    € 100
    Opbrengst
    € 120
  • Kavel 23
    geen foto

    Gulden(2x) 1697 en 1705

    , Vz: Gekroond Generaliteitswapen; gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden MO.ARG.ORD.FAED.BELG.GEL.ET.C.Z. Kz: Nederlandse maagd, in de rechterhand een speer waarop een vrijheidshoed en met de linkerelleboog steunend op een rechtop op een zuil staande bijbel; jaartal en mmt in de afsnede HAC NITIMVR - HANC TVEMVR, Delm.1178, CNM.2.17.152, zeer fraai

    Taxatie / estimation
    € 60
    Opbrengst
    € 110
  • Kavel 24
    geen foto

    Gulden 1762

    , Vz: Gekroond Generaliteitswapen; gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden MO.ARG.ORD.FOE.BELG.D.GEL.&.C.Z. Kz: Nederlandse maagd, in de rechterhand een speer waarop een vrijheidshoed en met de linkerelleboog steunend op een rechtop op een zuil staande bijbel; jaartal in de afsnede mmt HAC NITIMVR - HANC.TVEMVR, Delm.1178, CNM.2.17.155, fraai/bijna zeer fraai

    Taxatie / estimation
    € 25
    Opbrengst
    € 20
  • Kavel 25
    geen foto

    Gulden(2x) 1763 en 1764

    , Delm.1178, CNM.2.17.155, fraai

    Taxatie / estimation
    € 50
    Opbrengst
    € -
  • Kavel 26
    geen foto

    Gulden 1786

    , Delm.1178, CNM.2.17.155, zeer fraai

    Taxatie / estimation
    € 35
    Opbrengst
    € 25
  • Kavel 27

    Rijderschelling van 6 stuiver 1681

    , Vz: Gekroond provinciewapen; gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden MO.ORD.DVC.GEL.ET.COM.ZVT mmt zittende hond Kz: Geharnaste ridder met een sjerp om en met een geheven zwaard in de rechterhand, gezeten op een naar rechts galopperend paard CONCORDIA.RES.PARVÆ.CRESCVNT jaartal, Verk.20.6, CNM.2.17.167, zeer fraai

    Taxatie / estimation
    € 50
    Opbrengst
    € -
  • Kavel 28

    Achtste stuiver of duit 1756

    , Vz: Gekroond provinciewapen IN DEO – SP.NOS Kz: In vijf regels: rozet D rozet / GEL / RIÆ / jaartal / mmt kraanvogel op twee gekruiste vruchtdragende bladertakken, Verk.19.7, Verk.20.6, CNM.2.17.193, bijna fdc

    Taxatie / estimation
    € 150
    Opbrengst
    € 150
  • Kavel 29

    Achtste stuiver of duit 1758

    , Verk.20.2, CNM.2.17.195, originele kleur, fdc

    Taxatie / estimation
    € 30
    Opbrengst
    € 30
  • Kavel 30
    geen foto

    Achtste stuiver of duit 1759

    , Verk.20.2, CNM.2.17.195, prachtig

    Taxatie / estimation
    € 20
    Opbrengst
    € -
  • Kavel 31

    Achtste stuiver of duit 1765, afslag in zilver

    , Verk.20.6, CNM.2.17.195, prachtig

    Taxatie / estimation
    € 100
    Opbrengst
    € 110
  • Kavel 32

    'S HEERENBERG, Frederik III 1387-1416, ½ groot z.j.

    , Toernooihelm in zespas, FREDERICVS.DNS.DE.BERG, kz. groot gevoet kruis, N-A-S-B, MONETA:NOVA:DE:BERGEN., vdCh.23.2, hoogst zeldzaam, fraai

    Taxatie / estimation
    € 100
    Opbrengst
    € 140
  • Kavel 33

    'S HEERENBERG, Willem IV van den Bergh (1546-1586), St. Oswalddaalder van 30 stuiver z.j., Vz: Berghse leeuw, het wapen van Bergh aan een lint in de klauwen houdend mmt drie gekruiste tinhaken GVIL.CO.D.MON.Z.DNS.D.BIL.HE.BOX.HO.WIS Kz: Het met een gesloten kroon gekroond borstbeeld van St. Oswald met scepter in de rechterhand en een commandostaf in de linker, de gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden mmt rozet SANCT.OSWALD.REX.NVMVS.ARGEN. 30.STVF’, Delm.575, CNM.2.06.12, zeer fraai

    Taxatie / estimation
    € 300
    Opbrengst
    € 280
  • Kavel 34

    NIJMEGEN, Daalder van 30 stuiver

    , Kz: Gekroond stadswapen, gehouden door twee klimmende leeuwen; waardeaanduiding eronder MO.NO.ARG.CIV - NOVIOMAG Kz: Staande geharnaste ridder, de linkerhand in de linkerzij; in de rechterhand een geheven zwaard en kijkend over de linkerschouder; gekroond stadswapen staande voor het rechterbeen AVXILIANTE mmt morenkop - DEO rozet gevolgd door jaartal, Delm.1078, CNM.2.36.23, bijna fraai

    Taxatie / estimation
    € 75
    Opbrengst
    € 110
  • Kavel 35
    geen foto

    NIJMEGEN, Rijderschelling van zes stuiver(2x) 1690 en 1691

    , Vz: Gekroond stadswapen, gesplitst verkort jaartal ter weerszijden van de kroon, gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden van het wapen MO.NO.ARG.CIV.NOVIOMAGENSIS Kz: Geharnaste ridder met een sjerp om en met geheven zwaard, gezeten op een naar rechts galopperend paard; grond onder het paard, soms met graspol CONCORDIA.RES.PARVAE.CRESCVNT mmt morenkop, Passon 78, CNM.2.36.33, zeer fraai/bijna zeer fraai

    Taxatie / estimation
    € 40
    Opbrengst
    € 30
  • Kavel 36
    geen foto

    ZUTPHEN, Achtste stuiver of duit z.j.(1604-1605)

    , Verk.27.4, CNM.2.51.16, bijna fraai

    Taxatie / estimation
    € 25
    Opbrengst
    € -
  • Kavel 37

    ZUTPHEN, Rijderschelling van 6 stuiver 1691

    , vervalsing uit de tijd, Verk.26.5, CNM.2.51.28, ruim fraai

    Taxatie / estimation
    € 30
    Opbrengst
    € -
  • Kavel 38

    ZUTPHEN, Achtste stuiver of duit 1687

    , vz. gekroond stadswapen, gehouden door twee klimmende leeuwen, wel of geen verkort jaartal tussen de fleurons van de kroon, twee bladornamenten eronder, kz. binnen een vierpas, in drie regels CIV/ZVPHA/NIA, Verk.27.6, CNM.2.51.29, zeer fraai

    Taxatie / estimation
    € 60
    Opbrengst
    € -
  • Kavel 39

    Dirk VI(1121-1157), lichte penning z.j.(ca.1150)

    , hoofd met gravenmuts en ornamentrand naar rechts tussen een parelrand, kz. kort gevoet kruis met twee gekruiste leliestaven, vdCh.-, gebroken, fraai, zeer zeldzaam

    Taxatie / estimation
    € 100
    Opbrengst
    € 110
  • Kavel 40

    Willem I als graaf van Friesland(1195-1213), penning of kopje z.j.

    , Type C, Borstbeeld met brede schouders en stippen op harnas naar rechts, kz. kort gevoet kruis, in iedere hoek lichtstraal, vdCh.35.1-2, zeer zeldzaam, half exemplaar, fraai

    Taxatie / estimation
    € 50
    Opbrengst
    € 40
  • Kavel 41

    Willem II(1234-1256), Hollandse penning of kopje z.j.

    , type I, hoofd met Gravenmuts en met "versiering" op hals naar rechts FLORENS, kz. kort dubbel kruis HOLLANT, vdCh., zeer zeldzaam, zeer fraai/fraai

    Taxatie / estimation
    € 50
    Opbrengst
    € 60
  • Kavel 42

    Floris V(1256-1296), Hollandse penning of kopje z.j.(1293-1296)

    , vdCh.8-10, Grolle 119-1b, ruim zeer fraai

    Taxatie / estimation
    € 150
    Opbrengst
    € 140
  • Kavel 43

    Floris V(1256-1296), Hollandse penning of kopje z.j.(1284-1286)

    , vdCh.II.4, Grolle 11.6.1b, zeer fraai

    Taxatie / estimation
    € 150
    Opbrengst
    € -
  • Kavel 44

    Floris V(1256-1296), Hollandse penning of kopje z.j.

    , van Hengel 30, zeer fraai

    Taxatie / estimation
    € 125
    Opbrengst
    € -
  • Kavel 45

    Floris V(1256-1296), Hollandse penning of kopje z.j.

    , van Hengel 32.1, zeer fraai

    Taxatie / estimation
    € 125
    Opbrengst
    € 100
  • Kavel 46

    Floris V(1256-1296), Hollandse penning of kopje z.j.

    , hoofd naar links +:F:COMES OLLANDIE.kz. lang gevoet kruis, MON-ETA-DOR-DÇI, vdCh.3.8=10, fraai/bijna zeer fraai

    Taxatie / estimation
    € 75
    Opbrengst
    € 75
  • Kavel 47

    Floris V(1256-1296), Hollandse penning of kopje z.j.

    , hoofd met gravenmuts naar links xCOMESxHOLLADIE, kz. lang dubbel kruis met bolvormige uiteinden, HO-LL-AN-Tx, vdCh.2.4, fraai

    Taxatie / estimation
    € 50
    Opbrengst
    € 55
  • Kavel 48

    Floris V(1256-1296), Hollandse penning of kopje z.j.

    , hoofd naar links +:F:COMES OLLANDIE.kz. lang gevoet kruis, MON-ETA-DOR-DÇI, vdCh.3.8=10, fraai

    Taxatie / estimation
    € 50
    Opbrengst
    € 45
  • Kavel 49

    Willem V van Beieren(1345-1389), dubbele groot z.j.

    , Grolle 17.5.2, zeer fraai

    Taxatie / estimation
    € 200
    Opbrengst
    € 240
  • Kavel 50

    Willem VI van Beieren(1407-1417), Leeuwengroot z.j.

    , Dordrecht(1411-1419), vdCh.VIII.5, prachtig

    Taxatie / estimation
    € 150
    Opbrengst
    € 120
  • Kavel 51

    Willem VI van Beieren(1407-1417), Leeuwengroot z.j.

    , Dordrecht(1411-1419), vdCh.VIII.5, zeer fraai

    Taxatie / estimation
    € 125
    Opbrengst
    € 130
  • Kavel 52

    Willem VI van Beieren(1407-1417), Leeuwengroot z.j.

    , Dordrecht(1411-1419), vdCh.VIII.5, bijna zeer fraai

    Taxatie / estimation
    € 100
    Opbrengst
    € 80
  • Kavel 53

    Willem VI van Beieren(1407-1417), Leeuwengroot 1411

    , Grolle 19.3.72, zeer fraai

    Taxatie / estimation
    € 150
    Opbrengst
    € -
  • Kavel 54

    Philips de Goede(1434-1467), dubbele groot of vierlander z.j.

    , Brabant, vGH.9-1, ruim zeer fraai

    Taxatie / estimation
    € 60
    Opbrengst
    € -
  • Kavel 55

    Philips de Schone(1496-1506), Philippusgoudgulden z.j., staande heilige met korte kruisstaf achter gekroond wapen. Kz. kort gebloemd kruis met twee kroontjes en lelies in de hoeken, Delm.756, vdCh.21.-2, zeer fraai

    Taxatie / estimation
    € 450
    Opbrengst
    € 560
  • Kavel 56

    Philips de Schone(1496-1506), halve stuiver z.j.

    , vGH.63.6, prachtig

    Taxatie / estimation
    € 150
    Opbrengst
    € 150
  • Kavel 57

    Philips de Schone(1496-1506), halve stuiver z.j.

    , vGH.102.6, zeer fraai

    Taxatie / estimation
    € 75
    Opbrengst
    € 150
  • Kavel 58

    Philips de Schone(1496-1506), halve groot z.j., vGH.103-6(RR), zeer fraai

    Taxatie / estimation
    € 250
    Opbrengst
    € 400
  • Kavel 59

    Philips II (1555-1598), Philipsdaalder

    , Vz: Borstbeeld van Philips II naar links; wel of niet verkort jaartal eronder PHILIPPVS.D.G.HISP.ANG.Z.REX.CO.HOL Kz: Gekroond Spaans-Oostenrijks-Bourgondische wapen, vergezeld van twee vuurstalen, geplaatst op een kruis van knoestige stokken en dragende het kleinood van de Orde van het Gulden Vlies D - OMINVS- .MIHI.A - DIVTOR mt rozet, Delm.40, CNM.2.28.12, bijna zeer fraai

    Taxatie / estimation
    € 75
    Opbrengst
    € 100
  • Kavel 60

    Halve gouden rijder van 7 gulden 1749, Vz: Geharnaste ridder met een sjerp om en met geheven zwaard, gezeten op een naar rechts galopperend paard; op de voorgrond het gekroonde provinciewapen rozet MO.AUR.PRO.CONFOED. - BELG.HOLLAND. Kz: Gekroond Generaliteitswapen; gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden, jaartal boven de kroon CONCORDIA.RES.PARVÆ.CRESCUNT, Delm.783, CNM.2.28.48, bijna fdc

    Taxatie / estimation
    € 550
    Opbrengst
    € 520
  • Kavel 61

    Halve gouden rijder van 7 gulden 1750, Delm.783, CNM.2.28.48, prachtig/fdc

    Taxatie / estimation
    € 500
    Opbrengst
    € 620
  • Kavel 62

    Dubbele gouden Nederlandse dukaat 1758, Vz: Staande geharnaste ridder met geschouderd zwaard in de rechterhand en een pijlenbundel in de linker; gesplitst jaartal ter weerszijden CONCORDIA.RES. - PAR.CRES.HOL. Kz: In een versierd kasje in vijf regels: MO.ORD. / PROVIN. / FOEDER / BELG.AD / LEG.IMP, Delm.773, CNM.2.28.52, bijna fdc

    Taxatie / estimation
    € 1.750
    Opbrengst
    € 1.450
  • Kavel 63
    geen foto

    Leeuwendaalder op Hollandse voet 1576

    , Vz: Geharnaste ridder, kijkend over zijn linkerschouder, de linkerhand aan het gevest van zijn zwaard en met de rechter een schild met klimmende leeuw aan een lint voor zich staande houdend, gesplitst jaartal ter weerszijden van het schild MO.NO.ARG. - .ORDIN.HOL. Kz: Klimmende leeuw . mt rozet .CONFIDENS.DNO.NON.MOVETVR, Delm.831, CNM.2.28.66, bijna zeer fraai

    Taxatie / estimation
    € 50
    Opbrengst
    € -
  • Kavel 64

    Leeuwendaalder op Hollandse voet 1589

    , Delm.830, CNM.2.28.65, ruim zeer fraai/prachtig

    Taxatie / estimation
    € 200
    Opbrengst
    € -
  • Kavel 65

    Halve leeuwendaalder op Hollandse voet 1577

    , Vz: Geharnaste ridder, kijkend over zijn linkerschouder, de linkerhand aan het gevest van zijn zwaard en met de rechter een schild met een klimmende leeuw aan een lint voor zich staande houdend,.gesplitst jaartal ter weerszijden van het schild MO.NO.ARG. - .ORDIN.HOL. Kz: Klimmende leeuw mt rozet CONFIDENS.DNO.NON.MOVETVR, Delm.870, CNM.2.28.67, bijna zeer fraai

    Taxatie / estimation
    € 75
    Opbrengst
    € 70
  • Kavel 66

    Dukaton of zilveren rijder 1766

    , Vz: Geharnaste ridder met een sjerp om en met een geheven zwaard in de rechterhand; gezeten op een naar rechts galopperend paard; op de voorgrond het gekroonde provinciewapen MO.NO.ARG.CON - FOE.BELG.PRO.HOL. mt wapen Dordrecht Kz: Gekroond Generaliteitswapen, gehouden door twee gekroonde en aanziende klimmende leeuwen; jaartal in een cartouche van bladornamenten eronder mt rozet CONCORDIA - RES.PARVÆ. - CRESCUNT, Delm.1014, CNM.2.28.84, ruim zeer fraai

    Taxatie / estimation
    € 250
    Opbrengst
    € 210
  • Kavel 67

    Halve dukaton of halve zilveren rijder 1767

    , Vz: Geharnaste ruiter met geheven zwaard, galopperend naar rechts; op de voorgrond het gekroonde provinciewapen MO.NO.ARG.CON - FOE.BELG.PRO.HOL mt wapen van Dordrecht Kz: Gekroond generaliteitswapen, gehouden door twee gekroonde en aanziende klimmende leeuwen; jaartal in een cartouche van bladornamenten eronder mt rozet CONCORDIA - RES.PARVAE. - CRESCUNT, Delm.1047, CNM.2.28.88, zeer fraai

    Taxatie / estimation
    € 100
    Opbrengst
    € 90
  • Kavel 68

    Halve dukaton of halve zilveren rijder 1770

    , Delm.1047, CNM.2.28.88, ruim zeer fraai

    Taxatie / estimation
    € 100
    Opbrengst
    € 140
  • Kavel 69

    Ontwerp voor Statenmunten en florijnen, Driegulden 1680, geslagen volgens het besluit van 1679 met stempels gesneden door Drappentier, Vz: Klimmende leeuw MONETA ORDINVM HOLLANDIÆ. jaartal Kz: Gekroond provinciewapen; gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden VIGILATE DEO CONFIDENTES, Delm.1129, CNM.2.28.89, zeer fraai/bijna prachtig

    Taxatie / estimation
    € 1.250
    Opbrengst
    € 1.600
  • Kavel 70

    Ontwerp voor Statenmunten en florijnen, Gulden 1680, geslagen volgens het besluit van 1679 met stempels gesneden door Drappentier, Vz: Klimmende leeuw MONETA ORDINVM HOLLANDIÆ. jaartal Kz: Gekroond provinciewapen; gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden VIGILATE DEO CONFIDENTES, Delm.1170, CNM.2.28.93, prachtig

    Taxatie / estimation
    € 1.000
    Opbrengst
    € 1.850
  • Kavel 71

    Provinciale driegulden 1681, type IIa, geslagen met gesoigneerde stempels van Drappentier, Vz: Gekroond provinciewapen; gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden. Jaartal boven de kroon MO.NO.ARGENT.COMIT.HOLL. Kz: Nederlandse maagd, in de rechterhand een speer waarop een vrijheidshoed, met de linkerelleboog steunend op een rechtop op een zuil staande bijbel HAC NITIMVR - HANC TVEMVR, gladde rand, Delm.1126, CNM.2.28.96, bijna prachtig

    Taxatie / estimation
    € 750
    Opbrengst
    € 700
  • Kavel 72

    Provinciale tweegulden 1681, type I, geslagen met gesoigneerde stempels van Drappentier, Vz: Gekroond provinciewapen, gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden. Jaartal boven de kroon MO.NO.ARGENT.COMIT.HOLL. Kz: Nederlandse maagd, in de rechterhand een speer waarop een vrijheidshoed, met de linkerelleboog steunend op een rechtop op een zuil staande bijbel HAC NITIMVR - HANC TVEMVR, gladde rand, Delm.1142, CNM.2.28.97, prachtig

    Taxatie / estimation
    € 750
    Opbrengst
    € 1.850
  • Kavel 73

    Provinciale Gulden 1681, Vz: Gekroond provinciewapen; gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden. Jaartal boven de kroon MO.NO.ARGENT.COMIT.HOLL. Kz: Nederlandse maagd, in de rechterhand een speer waarop een vrijheidshoed, met de linkerelleboog steunend op een rechtop op een zuil staande bijbel HAC NITIMVR - HANC TVEMVR, gladde rand, Delm.1172, CNM.2.28.98, zeldzaam, zeer fraai

    Taxatie / estimation
    € 350
    Opbrengst
    € 510
  • Kavel 74
    geen foto

    Generaliteitsgulden 1749

    , Vz: Gekroond Generaliteitswapen; gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden MO.ARG.ORD.FAED.BELG.HOLL. Kz: Nederlandse maagd, in de rechterhand een speer waarop een vrijheidshoed, met de linkerelleboog steunend op een rechtop op een zuil staande bijbel; jaartal in de afsnede HAC NITIMVR - HANC TVEMVR, gladde rand, Delm.1179, CNM.2.28.104, ruim zeer fraai

    Taxatie / estimation
    € 35
    Opbrengst
    € 75
  • Kavel 75

    Generaliteits gulden 1762

    , Delm.1179, CNM.2.28.104, bijna prachtig

    Taxatie / estimation
    € 100
    Opbrengst
    € 80
  • Kavel 76

    Generaliteits gulden 1762

    , Delm.1179, CNM.2.28.104, zeer fraai

    Taxatie / estimation
    € 50
    Opbrengst
    € 45
  • Kavel 77
    geen foto

    Generaliteits gulden 1764

    , Delm.1179, CNM.2.28.104, zeer fraai

    Taxatie / estimation
    € 35
    Opbrengst
    € 35
  • Kavel 78

    Halve Generaliteitsgulden van X stuiver 1749

    , Vz: Gekroond Generaliteitswapen; gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden, jaartal boven de kroon MO.ARG.ORD.FAED.BELG.HOLL. Kz: Nederlandse maagd, in de rechterhand een speer waarop een vrijheidshoed, met de linkerelleboog steunend op een rechtop op een zuil staande bijbel HAC NITIMVR - HANC TVEMVR, Delm.1198, CNM.2.28.107, prachtig

    Taxatie / estimation
    € 50
    Opbrengst
    € 70
  • Kavel 79
    geen foto

    Halve Generaliteitsgulden van X stuiver(2x) 1749 en 1751

    , Delm.1198, CNM.2.28.107, zeer fraai

    Taxatie / estimation
    € 70
    Opbrengst
    € 75
  • Kavel 80

    Halve Generaliteitsgulden van X stuiver 1751

    , met gladde rand, Delm.1198, CNM.2.28.107, originele kleur, bijna fdc

    Taxatie / estimation
    € 60
    Opbrengst
    € 95
  • Kavel 81
    geen foto

    Halve Generaliteitsgulden van X stuiver 1751

    , met gladde rand, Delm.1198, CNM.2.28.107, prachtig

    Taxatie / estimation
    € 50
    Opbrengst
    € 45
  • Kavel 82

    Scheepjesschelling 1730

    , Vz: Gekroond provinciewapen; gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden van het wapen, jaartal boven de kroon MO.NO.ORD.HOLL.ET.WESTFRI Kz: Oorlogsschip varend naar rechts VIGILATE.DEO.CONFIDENTES, Verk.55,6, CNM.2.28.116, zeer fraai

    Taxatie / estimation
    € 50
    Opbrengst
    € 70
  • Kavel 83
    geen foto

    Scheepjesschelling 1735

    , Verk.55,6, CNM.2.28.116, zeer fraai

    Taxatie / estimation
    € 50
    Opbrengst
    € 60
  • Kavel 84

    Scheepjesschelling 1751, afslag in goud, Vz: Gekroond provinciewapen; gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden van het wapen, jaartal boven de kroon MO.NO.ORD.HOLL.ET.WESTFRI Kz: Oorlogsschip varend naar rechts VIGILATE.DEO.CONFIDENTES, Verk.55,6, CNM.2.28.116, prachtig

    Taxatie / estimation
    € 1.000
    Opbrengst
    € -
  • Kavel 85
    geen foto

    Scheepjesschelling 1754

    , Verk.55,6, CNM.2.28.116, zeer fraai

    Taxatie / estimation
    € 60
    Opbrengst
    € 55
  • Kavel 86

    Dubbele wapenstuiver 1756, Vz: Gekroond provinciewapen; gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden Kz: In vier regels: . mt rozet ./ HOL / LAN / DIA / . jaartal, Verk.56,4, CNM.2.28.118, zeer fraai

    Taxatie / estimation
    € 350
    Opbrengst
    € 440
  • Kavel 87

    Duit 1745, afslag in zilver

    , Vz: In vijf regels: . mt rozet . / HOL / LAN / DIA. / jaartal Kz: Klimmende leeuw met een speer waarop een vrijheidshoed binnen een gesloten omheining*, Verk.57,6, CNM.2.28.126, ruim prachtig

    Taxatie / estimation
    € 75
    Opbrengst
    € 75
  • Kavel 88

    Duit 1756, afslag in zilver

    , Verk.57,6, CNM.2.28.126, ruim zeer fraai

    Taxatie / estimation
    € 70
    Opbrengst
    € 65
  • Kavel 89

    AMSTERDAM belegerd door Staatse troepen Emissie 5 januari 1578, 40 (XL) stuiver 1578, Vz: Binnen een parelcirkel het stadswapen; het jaartal eronder en de gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden van de kroon Meesterteken monogram PG in een der hoeken van de plaat Kz: Binnen een krans van tweemaal twee samengebonden en boven en onder door een rozet verbonden bladertakken in drie regels: .P. / AR.ET / .FO, Delm.193, CNM.2.02.3, zeer fraai

    Taxatie / estimation
    € 750
    Opbrengst
    € 950
  • Kavel 90

    LEIDEN, Kwart stuiver of oord 1573

    , Vz: Stadswapen, jaartal erboven kruis GEDENCKT.DEN.ARMEN Kz: Onder een kroon het rad van Sint Catharina, vG.50a, CNM.2.32.1, bijna zeer fraai

    Taxatie / estimation
    € 100
    Opbrengst
    € -
  • Kavel 91

    Gouden Nederlandse dukaat 1635

    , Vz: Staande geharnaste ridder met een geschouderd zwaard in de rechterhand en een pijlenbundel in de linker; gesplitst jaartal ter weerszijden. Het aantal pijlen in de pijlenbundel varieert van 4 tot 7 CONCORDIA.RES.PA - RV - Æ.CRES.WEST wel of geen mmt Kz: In een versierd kasje, in vijf regels: MO.AVR. / PROVIN / FOEDER / BELG.AD / LEG.IMP, Delm.836, CNM.2.46.11, bijna prachtig

    Taxatie / estimation
    € 250
    Opbrengst
    € 420
  • Kavel 92

    West-Friese rijksdaalder 1588, Vz: Borstbeeld van een anonieme edelman met klapmuts op en met een geschouderd zwaard in de rechterhand, gesplitst jaartal ter weerszijden MONE.NO.ARG.DOMI.WESTFRISIÆ. Kz: Landschapswapen, gedekt door een gekroonde helm met cimier (landschapswapen) en lambrekijns mmt rozet DEVS.FORTITVDO.ET.SPES.NOS - TRA, Delm.925, CNM.2.46.17, zeer fraai

    Taxatie / estimation
    € 500
    Opbrengst
    € 520
  • Kavel 93
    geen foto

    Leeuwendaalder op Generaliteitsvoet 1616

    , Vz: Geharnaste ridder met een sjerp om, kijkend over zijn linkerschouder, de linkerhand aan het gevest van zijn zwaard en met de rechterhand een schild met een klimmende leeuw aan een lint voor zich staande houdend MO.ARG.PRO.CON - FOE.BELG.WESTF Kz: Klimmende leeuw wel of geen mmt CONFIDENS.DNO.NON.MOVETVR. jaartal., Delm.836, CNM.2.46.24, bijna zeer fraai

    Taxatie / estimation
    € 60
    Opbrengst
    € -
  • Kavel 94

    Halve leeuwendaalder op Generaliteitsvoet 1632

    , Vz: Geharnaste ridder met een sjerp om, kijkend over zijn linkerschouder, de linkerhand aan het gevest van zijn zwaard en met de rechterhand een schild met een klimmende leeuw aan een lint voor zich staande houdend MO.ARG.PRO.CON - FOE.BELG.WESTF Kz: Klimmende leeuw wel of geen mmt CONFIDENS.DNO.NON.MOVETVR. jaartal., Delm.873, CNM.2.46.25, fraai

    Taxatie / estimation
    € 75
    Opbrengst
    € 85
  • Kavel 95

    West-Friese of gehelmde rijksdaalder of prinsendaalder 1592, Vz: Landschapswapen, gedekt door een gekroonde helm met cimier (landschapswapen) en lambrekijns. MONE.NO.ARG.DO - MI.WESTFRISIAE mmt rozet Kz: Naar rechts gewend geharnast en gelauwerd borstbeeld met een geschouderd zwaard in de rechterhand* VIGILATE.DEO.CONF - IDENTE - S. jaartal Delm.64.1, CNM.2.46.27, zeer fraai

    Taxatie / estimation
    € 600
    Opbrengst
    € -
  • Kavel 96

    West-Friese of gehelmde rijksdaalder of prinsendaalder 1596, Delm.924, CNM.2.46.28, ruim zeer fraai/prachtig

    Taxatie / estimation
    € 400
    Opbrengst
    € 360
  • Kavel 97

    West-Friese of gehelmde rijksdaalder of prinsendaalder 1597

    , Delm.924, CNM.2.46.28, bijna zeer fraai

    Taxatie / estimation
    € 150
    Opbrengst
    € 150
  • Kavel 98

    Nederlandse rijksdaalder 1621

    , Vz: Naar rechts gewend gelauwerd en geharnast anoniem borstbeeld met het landschapswapen aan een lint in de linkerhand en een geschouderd zwaard in de rechterhand mmt MO.ARG.PRO. - CONFOE.BELG.WEST - FRI Kz: Gekroond Generaliteitswapen; gesplitst jaartal ter weerszijden breedarmig kruis CONCORDIA.RES.PARVÆ.CRESCVNT, Delm.940, CNM.2.46.31, zeer fraai

    Taxatie / estimation
    € 100
    Opbrengst
    € -
  • Kavel 99

    Nederlandse rijksdaalder 1622

    , Delm.940, CNM.2.46.31, mooie patina, zeer fraai

    Taxatie / estimation
    € 100
    Opbrengst
    € -
  • Kavel 100

    Nederlandse rijksdaalder 1622

    , Delm.940, CNM.2.46.31, zeer fraai

    Taxatie / estimation
    € 90
    Opbrengst
    € -