U bent hier

Vraag hier een tekstversie van de catalogus op: tekstversie (let op: dit kan een minuut duren)
 • Kavel 1

  Reinoud II als Hertog(1339-1343), Denier of kopje z.j.

  , Harderwijk, hoofd naar links REIN.DVX.GHELRI., kz. lang gevoet kruis MON-ETA-DE H-ERD, vdCh.2.17-3.20, zeer zeldzaam, zeer goed/fraai

  Taxatie / estimation
  € 100
  Opbrengst
  € 110
 • Kavel 2

  Willem I(1371-1391), Herengroot z.j.

  , ca.1390, vdCh.XI.19, zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 200
  Opbrengst
  € 200
 • Kavel 3

  Willem I van Gulik(1399-1402), gehelmde groot z.j.

  , Arnhem, vdCh.7.12, prachtig

  Taxatie / estimation
  € 175
  Opbrengst
  € 75
 • Kavel 4

  Reinoud IV van Gelre(1402-1423), ½ Meeuw z.j.

  , vdCh.X.9, zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 150
  Opbrengst
  € 200
 • Kavel 5

  Arnold van Egmond(1423-1472), goudgulden z.j.

  , Delm.604, beschadigd, fraai

  Taxatie / estimation
  € 125
  Opbrengst
  € 105
 • Kavel 6

  Arnold van Egmond(1423-1472), dubbele groot of Woechey z.j.

  , vdCh.XI.19, zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 150
  Opbrengst
  € -
 • Kavel 7

  Arnold van Egmond(1423-1472), dubbele groot of Woechey z.j.

  , vdCh.XI.19, zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 150
  Opbrengst
  € 200
 • Kavel 8

  Philips de Schone(1492-1494), vuurijzer/braspenning 1492

  , uit vondst Tzummarum, vdCh.XIV.4var., zeldzaam, lichtgevouwen, ruim fraai

  Taxatie / estimation
  € 150
  Opbrengst
  € -
 • Kavel 9

  Karel van Egmond(1492-1538), snaphaan z.j.

  , vdCh.XVIII.38, zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 250
  Opbrengst
  € 210
 • Kavel 10

  Karel van Egmond(1492-1538), snaphaanschelling van 6 stuiver z.j.

  (geslagen te Roermond), Delm.518(RR), zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 175
  Opbrengst
  € 420
 • Kavel 11

  Karel van Egmond(1492-1538), stuiver z.j., vdCh.XVII.27, zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 500
  Opbrengst
  € -
 • Kavel 12

  Karel van Gelre(1467-1538), Teston z.j.(1516-1543)

  , vdCh.23-21, zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 40
  Opbrengst
  € 70
 • Kavel 13

  Philips II (1555-1598), Philipsdaalder 1557

  , Vz: Borstbeeld van Philips II naar links PHS.D.G.HISP.ANG.Z.REX.DVX.GEL jaartal Kz: Gekroond Spaans-Oostenrijks-Bourgondisch wapen, vergezeld van twee vuurstalen, geplaatst op een kruis van knoestige stokken en dragende het kleinood van de Orde van het Gulden Vlies DOMINVS.MIC - HI.ADIVTOR mt Gelder kruis, Delm.29, CNM.2.17.8, zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 250
  Opbrengst
  € 230
 • Kavel 14

  Philips II (1555-1598), halve Philipsdaalder 156Z

  , Vz: Borstbeeld van Philips II naar links PHS.D.G.HISPA.Z.REX.DVX.GELRIE. jaartal Kz: Gekroond Spaans-Oostenrijks-Bourgondisch wapen, vergezeld van twee vuurstalen, geplaatst op een kruis van knoestige stokken en dragende het kleinood van de Orde van het Gulden Vlies DOMINVS.MIC - HI.ADIVT mt Gelders kruis, Delm.61, CNM.2.17.13, zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 250
  Opbrengst
  € 260
 • Kavel 15

  Philips II (1555-1598), halve Philipsdaalder 1564, Delm.62, CNM.2.17.14, bijna zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 300
  Opbrengst
  € -
 • Kavel 16

  Philips II (1555-1598), vijfde Philipsdaalder 1566

  , Vz: Borstbeeld van Philips II naar rechts, door mt Gelders kruis gesplitst wel of niet verkort jaartal eronder PHS.D.G.HISP.Z.REX.DVX.GEL Kz: Gekroond Spaans-Oostenrijks-Bourgondisch wapen, vergezeld van twee vuurstralen, geplaatst op een kruis van knoestige stokken en dragende het kleinood van de Orde van het Gulden Vlies DOMINVS.MIHI.ADIVT, vGH.212-6d, CNM.2.17.20, bijna zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 50
  Opbrengst
  € -
 • Kavel 17

  Philips II (1555-1598), vijfde Philipsdaalder 1566

  , vGH.212-6d, CNM.2.17.20, bijna zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 60
  Opbrengst
  € -
 • Kavel 18

  Nederlandse, Unie- of Leicesterrijksdaalder 1596, Vz: Naar rechts gewend geharnast en gelauwerd anoniem borstbeeld* met geschouderd zwaard in de rechterhand en een pijlenbundel in de linker CONCORDIA - .RES.PARVAE.CRESCV’- GEL. mt Gelders kruis Kz: Samengesteld wapenschild met boven v.l.n.r. de wapens van Gelderland, Vlaanderen, Holland en Zeeland en onder die van Utrecht, Friesland en Overijssel. Jaartal erboven xMO.ORD.PROVIN.FOED.BELG.AD.LEG.IMP, Delm.899, CNM.2.17.98, zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 300
  Opbrengst
  € 460
 • Kavel 19

  Leeuwendaalder op Generaliteitsvoet 1637

  , Vz: Geharnaste ridder met een sjerp om, kijkend over zijn linkerschouder, de linkerhand aan het gevest van zijn zwaard en met de rechter een schild met een klimmende leeuw aan een lint voor zich staande houdend MO.ARG.PRO.CON - FOE.BELG.GEL. Kz: Klimmende leeuw CONFIDENS.DNO.NON.MOVETVR. jaartal., Delm.825, CNM.2.17.107, bijna zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 70
  Opbrengst
  € -
 • Kavel 20
  geen foto

  Leeuwendaalder op Generaliteitsvoet 1648

  , Vz: Geharnaste ridder met een sjerp om, kijkend over zijn rechterschouder, de rechterhand aan het gevest van zijn zwaard en met de linker een schild met een klimmende leeuw aan een lint voor zich staande houdend MO.ARG.PRO.CO - NF.BEL.GEL. Kz: Klimmende leeuw CONFIDENS.DNO.NON.MOVETVR. door mmt lelie gesplitst jaartal., Delm.825, CNM.2.17.108, bijna zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 65
  Opbrengst
  € 50
 • Kavel 21

  Dukaton of zilveren rijder 1767

  , Vz: Geharnaste ridder met een sjerp om en met geheven zwaard in de rechterhand, gezeten op een naar rechts galopperend paard; op de voorgrond het gekroonde provinciewapen MO.NO.ARG.PRO.CONF - BELG.D.GEL.&.C.Z. mmt Kz: Gekroond Generaliteitswapen, gehouden door twee gekroonde en aanziende klimmende leeuwen; jaartal in een cartouche van bladornamenten eronder CONCORDIA. - RES.PARVÆ. - CRESCUNT. rozet, Delm.1010, CNM.2.17.132, zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 150
  Opbrengst
  € 200
 • Kavel 22

  Dukaton of zilveren rijder 1792

  , Delm.1010, CNM.2.17.132, zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 100
  Opbrengst
  € 120
 • Kavel 23
  geen foto

  Gulden(2x) 1697 en 1705

  , Vz: Gekroond Generaliteitswapen; gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden MO.ARG.ORD.FAED.BELG.GEL.ET.C.Z. Kz: Nederlandse maagd, in de rechterhand een speer waarop een vrijheidshoed en met de linkerelleboog steunend op een rechtop op een zuil staande bijbel; jaartal en mmt in de afsnede HAC NITIMVR - HANC TVEMVR, Delm.1178, CNM.2.17.152, zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 60
  Opbrengst
  € 110
 • Kavel 24
  geen foto

  Gulden 1762

  , Vz: Gekroond Generaliteitswapen; gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden MO.ARG.ORD.FOE.BELG.D.GEL.&.C.Z. Kz: Nederlandse maagd, in de rechterhand een speer waarop een vrijheidshoed en met de linkerelleboog steunend op een rechtop op een zuil staande bijbel; jaartal in de afsnede mmt HAC NITIMVR - HANC.TVEMVR, Delm.1178, CNM.2.17.155, fraai/bijna zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 25
  Opbrengst
  € 20
 • Kavel 25
  geen foto

  Gulden(2x) 1763 en 1764

  , Delm.1178, CNM.2.17.155, fraai

  Taxatie / estimation
  € 50
  Opbrengst
  € -
 • Kavel 26
  geen foto

  Gulden 1786

  , Delm.1178, CNM.2.17.155, zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 35
  Opbrengst
  € 25
 • Kavel 27

  Rijderschelling van 6 stuiver 1681

  , Vz: Gekroond provinciewapen; gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden MO.ORD.DVC.GEL.ET.COM.ZVT mmt zittende hond Kz: Geharnaste ridder met een sjerp om en met een geheven zwaard in de rechterhand, gezeten op een naar rechts galopperend paard CONCORDIA.RES.PARVÆ.CRESCVNT jaartal, Verk.20.6, CNM.2.17.167, zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 50
  Opbrengst
  € -
 • Kavel 28

  Achtste stuiver of duit 1756

  , Vz: Gekroond provinciewapen IN DEO – SP.NOS Kz: In vijf regels: rozet D rozet / GEL / RIÆ / jaartal / mmt kraanvogel op twee gekruiste vruchtdragende bladertakken, Verk.19.7, Verk.20.6, CNM.2.17.193, bijna fdc

  Taxatie / estimation
  € 150
  Opbrengst
  € 150
 • Kavel 29

  Achtste stuiver of duit 1758

  , Verk.20.2, CNM.2.17.195, originele kleur, fdc

  Taxatie / estimation
  € 30
  Opbrengst
  € 30
 • Kavel 30
  geen foto

  Achtste stuiver of duit 1759

  , Verk.20.2, CNM.2.17.195, prachtig

  Taxatie / estimation
  € 20
  Opbrengst
  € -
 • Kavel 31

  Achtste stuiver of duit 1765, afslag in zilver

  , Verk.20.6, CNM.2.17.195, prachtig

  Taxatie / estimation
  € 100
  Opbrengst
  € 110
 • Kavel 32

  'S HEERENBERG, Frederik III 1387-1416, ½ groot z.j.

  , Toernooihelm in zespas, FREDERICVS.DNS.DE.BERG, kz. groot gevoet kruis, N-A-S-B, MONETA:NOVA:DE:BERGEN., vdCh.23.2, hoogst zeldzaam, fraai

  Taxatie / estimation
  € 100
  Opbrengst
  € 140
 • Kavel 33

  'S HEERENBERG, Willem IV van den Bergh (1546-1586), St. Oswalddaalder van 30 stuiver z.j., Vz: Berghse leeuw, het wapen van Bergh aan een lint in de klauwen houdend mmt drie gekruiste tinhaken GVIL.CO.D.MON.Z.DNS.D.BIL.HE.BOX.HO.WIS Kz: Het met een gesloten kroon gekroond borstbeeld van St. Oswald met scepter in de rechterhand en een commandostaf in de linker, de gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden mmt rozet SANCT.OSWALD.REX.NVMVS.ARGEN. 30.STVF’, Delm.575, CNM.2.06.12, zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 300
  Opbrengst
  € 280
 • Kavel 34

  NIJMEGEN, Daalder van 30 stuiver

  , Kz: Gekroond stadswapen, gehouden door twee klimmende leeuwen; waardeaanduiding eronder MO.NO.ARG.CIV - NOVIOMAG Kz: Staande geharnaste ridder, de linkerhand in de linkerzij; in de rechterhand een geheven zwaard en kijkend over de linkerschouder; gekroond stadswapen staande voor het rechterbeen AVXILIANTE mmt morenkop - DEO rozet gevolgd door jaartal, Delm.1078, CNM.2.36.23, bijna fraai

  Taxatie / estimation
  € 75
  Opbrengst
  € 110
 • Kavel 35
  geen foto

  NIJMEGEN, Rijderschelling van zes stuiver(2x) 1690 en 1691

  , Vz: Gekroond stadswapen, gesplitst verkort jaartal ter weerszijden van de kroon, gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden van het wapen MO.NO.ARG.CIV.NOVIOMAGENSIS Kz: Geharnaste ridder met een sjerp om en met geheven zwaard, gezeten op een naar rechts galopperend paard; grond onder het paard, soms met graspol CONCORDIA.RES.PARVAE.CRESCVNT mmt morenkop, Passon 78, CNM.2.36.33, zeer fraai/bijna zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 40
  Opbrengst
  € 30
 • Kavel 36
  geen foto

  ZUTPHEN, Achtste stuiver of duit z.j.(1604-1605)

  , Verk.27.4, CNM.2.51.16, bijna fraai

  Taxatie / estimation
  € 25
  Opbrengst
  € -
 • Kavel 37

  ZUTPHEN, Rijderschelling van 6 stuiver 1691

  , vervalsing uit de tijd, Verk.26.5, CNM.2.51.28, ruim fraai

  Taxatie / estimation
  € 30
  Opbrengst
  € -
 • Kavel 38

  ZUTPHEN, Achtste stuiver of duit 1687

  , vz. gekroond stadswapen, gehouden door twee klimmende leeuwen, wel of geen verkort jaartal tussen de fleurons van de kroon, twee bladornamenten eronder, kz. binnen een vierpas, in drie regels CIV/ZVPHA/NIA, Verk.27.6, CNM.2.51.29, zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 60
  Opbrengst
  € -
 • Kavel 39

  Dirk VI(1121-1157), lichte penning z.j.(ca.1150)

  , hoofd met gravenmuts en ornamentrand naar rechts tussen een parelrand, kz. kort gevoet kruis met twee gekruiste leliestaven, vdCh.-, gebroken, fraai, zeer zeldzaam

  Taxatie / estimation
  € 100
  Opbrengst
  € 110
 • Kavel 40

  Willem I als graaf van Friesland(1195-1213), penning of kopje z.j.

  , Type C, Borstbeeld met brede schouders en stippen op harnas naar rechts, kz. kort gevoet kruis, in iedere hoek lichtstraal, vdCh.35.1-2, zeer zeldzaam, half exemplaar, fraai

  Taxatie / estimation
  € 50
  Opbrengst
  € 40
 • Kavel 41

  Willem II(1234-1256), Hollandse penning of kopje z.j.

  , type I, hoofd met Gravenmuts en met "versiering" op hals naar rechts FLORENS, kz. kort dubbel kruis HOLLANT, vdCh., zeer zeldzaam, zeer fraai/fraai

  Taxatie / estimation
  € 50
  Opbrengst
  € 60
 • Kavel 42

  Floris V(1256-1296), Hollandse penning of kopje z.j.(1293-1296)

  , vdCh.8-10, Grolle 119-1b, ruim zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 150
  Opbrengst
  € 140
 • Kavel 43

  Floris V(1256-1296), Hollandse penning of kopje z.j.(1284-1286)

  , vdCh.II.4, Grolle 11.6.1b, zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 150
  Opbrengst
  € -
 • Kavel 44

  Floris V(1256-1296), Hollandse penning of kopje z.j.

  , van Hengel 30, zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 125
  Opbrengst
  € -
 • Kavel 45

  Floris V(1256-1296), Hollandse penning of kopje z.j.

  , van Hengel 32.1, zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 125
  Opbrengst
  € 100
 • Kavel 46

  Floris V(1256-1296), Hollandse penning of kopje z.j.

  , hoofd naar links +:F:COMES OLLANDIE.kz. lang gevoet kruis, MON-ETA-DOR-DÇI, vdCh.3.8=10, fraai/bijna zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 75
  Opbrengst
  € 75
 • Kavel 47

  Floris V(1256-1296), Hollandse penning of kopje z.j.

  , hoofd met gravenmuts naar links xCOMESxHOLLADIE, kz. lang dubbel kruis met bolvormige uiteinden, HO-LL-AN-Tx, vdCh.2.4, fraai

  Taxatie / estimation
  € 50
  Opbrengst
  € 55
 • Kavel 48

  Floris V(1256-1296), Hollandse penning of kopje z.j.

  , hoofd naar links +:F:COMES OLLANDIE.kz. lang gevoet kruis, MON-ETA-DOR-DÇI, vdCh.3.8=10, fraai

  Taxatie / estimation
  € 50
  Opbrengst
  € 45
 • Kavel 49

  Willem V van Beieren(1345-1389), dubbele groot z.j.

  , Grolle 17.5.2, zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 200
  Opbrengst
  € 240
 • Kavel 50

  Willem VI van Beieren(1407-1417), Leeuwengroot z.j.

  , Dordrecht(1411-1419), vdCh.VIII.5, prachtig

  Taxatie / estimation
  € 150
  Opbrengst
  € 120
 • Kavel 51

  Willem VI van Beieren(1407-1417), Leeuwengroot z.j.

  , Dordrecht(1411-1419), vdCh.VIII.5, zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 125
  Opbrengst
  € 130
 • Kavel 52

  Willem VI van Beieren(1407-1417), Leeuwengroot z.j.

  , Dordrecht(1411-1419), vdCh.VIII.5, bijna zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 100
  Opbrengst
  € 80
 • Kavel 53

  Willem VI van Beieren(1407-1417), Leeuwengroot 1411

  , Grolle 19.3.72, zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 150
  Opbrengst
  € -
 • Kavel 54

  Philips de Goede(1434-1467), dubbele groot of vierlander z.j.

  , Brabant, vGH.9-1, ruim zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 60
  Opbrengst
  € -
 • Kavel 55

  Philips de Schone(1496-1506), Philippusgoudgulden z.j., staande heilige met korte kruisstaf achter gekroond wapen. Kz. kort gebloemd kruis met twee kroontjes en lelies in de hoeken, Delm.756, vdCh.21.-2, zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 450
  Opbrengst
  € 560
 • Kavel 56

  Philips de Schone(1496-1506), halve stuiver z.j.

  , vGH.63.6, prachtig

  Taxatie / estimation
  € 150
  Opbrengst
  € 150
 • Kavel 57

  Philips de Schone(1496-1506), halve stuiver z.j.

  , vGH.102.6, zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 75
  Opbrengst
  € 150
 • Kavel 58

  Philips de Schone(1496-1506), halve groot z.j., vGH.103-6(RR), zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 250
  Opbrengst
  € 400
 • Kavel 59

  Philips II (1555-1598), Philipsdaalder

  , Vz: Borstbeeld van Philips II naar links; wel of niet verkort jaartal eronder PHILIPPVS.D.G.HISP.ANG.Z.REX.CO.HOL Kz: Gekroond Spaans-Oostenrijks-Bourgondische wapen, vergezeld van twee vuurstalen, geplaatst op een kruis van knoestige stokken en dragende het kleinood van de Orde van het Gulden Vlies D - OMINVS- .MIHI.A - DIVTOR mt rozet, Delm.40, CNM.2.28.12, bijna zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 75
  Opbrengst
  € 100
 • Kavel 60

  Halve gouden rijder van 7 gulden 1749, Vz: Geharnaste ridder met een sjerp om en met geheven zwaard, gezeten op een naar rechts galopperend paard; op de voorgrond het gekroonde provinciewapen rozet MO.AUR.PRO.CONFOED. - BELG.HOLLAND. Kz: Gekroond Generaliteitswapen; gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden, jaartal boven de kroon CONCORDIA.RES.PARVÆ.CRESCUNT, Delm.783, CNM.2.28.48, bijna fdc

  Taxatie / estimation
  € 550
  Opbrengst
  € 520
 • Kavel 61

  Halve gouden rijder van 7 gulden 1750, Delm.783, CNM.2.28.48, prachtig/fdc

  Taxatie / estimation
  € 500
  Opbrengst
  € 620
 • Kavel 62

  Dubbele gouden Nederlandse dukaat 1758, Vz: Staande geharnaste ridder met geschouderd zwaard in de rechterhand en een pijlenbundel in de linker; gesplitst jaartal ter weerszijden CONCORDIA.RES. - PAR.CRES.HOL. Kz: In een versierd kasje in vijf regels: MO.ORD. / PROVIN. / FOEDER / BELG.AD / LEG.IMP, Delm.773, CNM.2.28.52, bijna fdc

  Taxatie / estimation
  € 1.750
  Opbrengst
  € 1.450
 • Kavel 63
  geen foto

  Leeuwendaalder op Hollandse voet 1576

  , Vz: Geharnaste ridder, kijkend over zijn linkerschouder, de linkerhand aan het gevest van zijn zwaard en met de rechter een schild met klimmende leeuw aan een lint voor zich staande houdend, gesplitst jaartal ter weerszijden van het schild MO.NO.ARG. - .ORDIN.HOL. Kz: Klimmende leeuw . mt rozet .CONFIDENS.DNO.NON.MOVETVR, Delm.831, CNM.2.28.66, bijna zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 50
  Opbrengst
  € -
 • Kavel 64

  Leeuwendaalder op Hollandse voet 1589

  , Delm.830, CNM.2.28.65, ruim zeer fraai/prachtig

  Taxatie / estimation
  € 200
  Opbrengst
  € -
 • Kavel 65

  Halve leeuwendaalder op Hollandse voet 1577

  , Vz: Geharnaste ridder, kijkend over zijn linkerschouder, de linkerhand aan het gevest van zijn zwaard en met de rechter een schild met een klimmende leeuw aan een lint voor zich staande houdend,.gesplitst jaartal ter weerszijden van het schild MO.NO.ARG. - .ORDIN.HOL. Kz: Klimmende leeuw mt rozet CONFIDENS.DNO.NON.MOVETVR, Delm.870, CNM.2.28.67, bijna zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 75
  Opbrengst
  € 70
 • Kavel 66

  Dukaton of zilveren rijder 1766

  , Vz: Geharnaste ridder met een sjerp om en met een geheven zwaard in de rechterhand; gezeten op een naar rechts galopperend paard; op de voorgrond het gekroonde provinciewapen MO.NO.ARG.CON - FOE.BELG.PRO.HOL. mt wapen Dordrecht Kz: Gekroond Generaliteitswapen, gehouden door twee gekroonde en aanziende klimmende leeuwen; jaartal in een cartouche van bladornamenten eronder mt rozet CONCORDIA - RES.PARVÆ. - CRESCUNT, Delm.1014, CNM.2.28.84, ruim zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 250
  Opbrengst
  € 210
 • Kavel 67

  Halve dukaton of halve zilveren rijder 1767

  , Vz: Geharnaste ruiter met geheven zwaard, galopperend naar rechts; op de voorgrond het gekroonde provinciewapen MO.NO.ARG.CON - FOE.BELG.PRO.HOL mt wapen van Dordrecht Kz: Gekroond generaliteitswapen, gehouden door twee gekroonde en aanziende klimmende leeuwen; jaartal in een cartouche van bladornamenten eronder mt rozet CONCORDIA - RES.PARVAE. - CRESCUNT, Delm.1047, CNM.2.28.88, zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 100
  Opbrengst
  € 90
 • Kavel 68

  Halve dukaton of halve zilveren rijder 1770

  , Delm.1047, CNM.2.28.88, ruim zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 100
  Opbrengst
  € 140
 • Kavel 69

  Ontwerp voor Statenmunten en florijnen, Driegulden 1680, geslagen volgens het besluit van 1679 met stempels gesneden door Drappentier, Vz: Klimmende leeuw MONETA ORDINVM HOLLANDIÆ. jaartal Kz: Gekroond provinciewapen; gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden VIGILATE DEO CONFIDENTES, Delm.1129, CNM.2.28.89, zeer fraai/bijna prachtig

  Taxatie / estimation
  € 1.250
  Opbrengst
  € 1.600
 • Kavel 70

  Ontwerp voor Statenmunten en florijnen, Gulden 1680, geslagen volgens het besluit van 1679 met stempels gesneden door Drappentier, Vz: Klimmende leeuw MONETA ORDINVM HOLLANDIÆ. jaartal Kz: Gekroond provinciewapen; gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden VIGILATE DEO CONFIDENTES, Delm.1170, CNM.2.28.93, prachtig

  Taxatie / estimation
  € 1.000
  Opbrengst
  € 1.850
 • Kavel 71

  Provinciale driegulden 1681, type IIa, geslagen met gesoigneerde stempels van Drappentier, Vz: Gekroond provinciewapen; gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden. Jaartal boven de kroon MO.NO.ARGENT.COMIT.HOLL. Kz: Nederlandse maagd, in de rechterhand een speer waarop een vrijheidshoed, met de linkerelleboog steunend op een rechtop op een zuil staande bijbel HAC NITIMVR - HANC TVEMVR, gladde rand, Delm.1126, CNM.2.28.96, bijna prachtig

  Taxatie / estimation
  € 750
  Opbrengst
  € 700
 • Kavel 72

  Provinciale tweegulden 1681, type I, geslagen met gesoigneerde stempels van Drappentier, Vz: Gekroond provinciewapen, gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden. Jaartal boven de kroon MO.NO.ARGENT.COMIT.HOLL. Kz: Nederlandse maagd, in de rechterhand een speer waarop een vrijheidshoed, met de linkerelleboog steunend op een rechtop op een zuil staande bijbel HAC NITIMVR - HANC TVEMVR, gladde rand, Delm.1142, CNM.2.28.97, prachtig

  Taxatie / estimation
  € 750
  Opbrengst
  € 1.850
 • Kavel 73

  Provinciale Gulden 1681, Vz: Gekroond provinciewapen; gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden. Jaartal boven de kroon MO.NO.ARGENT.COMIT.HOLL. Kz: Nederlandse maagd, in de rechterhand een speer waarop een vrijheidshoed, met de linkerelleboog steunend op een rechtop op een zuil staande bijbel HAC NITIMVR - HANC TVEMVR, gladde rand, Delm.1172, CNM.2.28.98, zeldzaam, zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 350
  Opbrengst
  € 510
 • Kavel 74
  geen foto

  Generaliteitsgulden 1749

  , Vz: Gekroond Generaliteitswapen; gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden MO.ARG.ORD.FAED.BELG.HOLL. Kz: Nederlandse maagd, in de rechterhand een speer waarop een vrijheidshoed, met de linkerelleboog steunend op een rechtop op een zuil staande bijbel; jaartal in de afsnede HAC NITIMVR - HANC TVEMVR, gladde rand, Delm.1179, CNM.2.28.104, ruim zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 35
  Opbrengst
  € 75
 • Kavel 75

  Generaliteits gulden 1762

  , Delm.1179, CNM.2.28.104, bijna prachtig

  Taxatie / estimation
  € 100
  Opbrengst
  € 80
 • Kavel 76

  Generaliteits gulden 1762

  , Delm.1179, CNM.2.28.104, zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 50
  Opbrengst
  € 45
 • Kavel 77
  geen foto

  Generaliteits gulden 1764

  , Delm.1179, CNM.2.28.104, zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 35
  Opbrengst
  € 35
 • Kavel 78

  Halve Generaliteitsgulden van X stuiver 1749

  , Vz: Gekroond Generaliteitswapen; gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden, jaartal boven de kroon MO.ARG.ORD.FAED.BELG.HOLL. Kz: Nederlandse maagd, in de rechterhand een speer waarop een vrijheidshoed, met de linkerelleboog steunend op een rechtop op een zuil staande bijbel HAC NITIMVR - HANC TVEMVR, Delm.1198, CNM.2.28.107, prachtig

  Taxatie / estimation
  € 50
  Opbrengst
  € 70
 • Kavel 79
  geen foto

  Halve Generaliteitsgulden van X stuiver(2x) 1749 en 1751

  , Delm.1198, CNM.2.28.107, zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 70
  Opbrengst
  € 75
 • Kavel 80

  Halve Generaliteitsgulden van X stuiver 1751

  , met gladde rand, Delm.1198, CNM.2.28.107, originele kleur, bijna fdc

  Taxatie / estimation
  € 60
  Opbrengst
  € 95
 • Kavel 81
  geen foto

  Halve Generaliteitsgulden van X stuiver 1751

  , met gladde rand, Delm.1198, CNM.2.28.107, prachtig

  Taxatie / estimation
  € 50
  Opbrengst
  € 45
 • Kavel 82

  Scheepjesschelling 1730

  , Vz: Gekroond provinciewapen; gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden van het wapen, jaartal boven de kroon MO.NO.ORD.HOLL.ET.WESTFRI Kz: Oorlogsschip varend naar rechts VIGILATE.DEO.CONFIDENTES, Verk.55,6, CNM.2.28.116, zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 50
  Opbrengst
  € 70
 • Kavel 83
  geen foto

  Scheepjesschelling 1735

  , Verk.55,6, CNM.2.28.116, zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 50
  Opbrengst
  € 60
 • Kavel 84

  Scheepjesschelling 1751, afslag in goud, Vz: Gekroond provinciewapen; gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden van het wapen, jaartal boven de kroon MO.NO.ORD.HOLL.ET.WESTFRI Kz: Oorlogsschip varend naar rechts VIGILATE.DEO.CONFIDENTES, Verk.55,6, CNM.2.28.116, prachtig

  Taxatie / estimation
  € 1.000
  Opbrengst
  € -
 • Kavel 85
  geen foto

  Scheepjesschelling 1754

  , Verk.55,6, CNM.2.28.116, zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 60
  Opbrengst
  € 55
 • Kavel 86

  Dubbele wapenstuiver 1756, Vz: Gekroond provinciewapen; gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden Kz: In vier regels: . mt rozet ./ HOL / LAN / DIA / . jaartal, Verk.56,4, CNM.2.28.118, zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 350
  Opbrengst
  € 440
 • Kavel 87

  Duit 1745, afslag in zilver

  , Vz: In vijf regels: . mt rozet . / HOL / LAN / DIA. / jaartal Kz: Klimmende leeuw met een speer waarop een vrijheidshoed binnen een gesloten omheining*, Verk.57,6, CNM.2.28.126, ruim prachtig

  Taxatie / estimation
  € 75
  Opbrengst
  € 75
 • Kavel 88

  Duit 1756, afslag in zilver

  , Verk.57,6, CNM.2.28.126, ruim zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 70
  Opbrengst
  € 65
 • Kavel 89

  AMSTERDAM belegerd door Staatse troepen Emissie 5 januari 1578, 40 (XL) stuiver 1578, Vz: Binnen een parelcirkel het stadswapen; het jaartal eronder en de gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden van de kroon Meesterteken monogram PG in een der hoeken van de plaat Kz: Binnen een krans van tweemaal twee samengebonden en boven en onder door een rozet verbonden bladertakken in drie regels: .P. / AR.ET / .FO, Delm.193, CNM.2.02.3, zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 750
  Opbrengst
  € 950
 • Kavel 90

  LEIDEN, Kwart stuiver of oord 1573

  , Vz: Stadswapen, jaartal erboven kruis GEDENCKT.DEN.ARMEN Kz: Onder een kroon het rad van Sint Catharina, vG.50a, CNM.2.32.1, bijna zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 100
  Opbrengst
  € -
 • Kavel 91

  Gouden Nederlandse dukaat 1635

  , Vz: Staande geharnaste ridder met een geschouderd zwaard in de rechterhand en een pijlenbundel in de linker; gesplitst jaartal ter weerszijden. Het aantal pijlen in de pijlenbundel varieert van 4 tot 7 CONCORDIA.RES.PA - RV - Æ.CRES.WEST wel of geen mmt Kz: In een versierd kasje, in vijf regels: MO.AVR. / PROVIN / FOEDER / BELG.AD / LEG.IMP, Delm.836, CNM.2.46.11, bijna prachtig

  Taxatie / estimation
  € 250
  Opbrengst
  € 420
 • Kavel 92

  West-Friese rijksdaalder 1588, Vz: Borstbeeld van een anonieme edelman met klapmuts op en met een geschouderd zwaard in de rechterhand, gesplitst jaartal ter weerszijden MONE.NO.ARG.DOMI.WESTFRISIÆ. Kz: Landschapswapen, gedekt door een gekroonde helm met cimier (landschapswapen) en lambrekijns mmt rozet DEVS.FORTITVDO.ET.SPES.NOS - TRA, Delm.925, CNM.2.46.17, zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 500
  Opbrengst
  € 520
 • Kavel 93
  geen foto

  Leeuwendaalder op Generaliteitsvoet 1616

  , Vz: Geharnaste ridder met een sjerp om, kijkend over zijn linkerschouder, de linkerhand aan het gevest van zijn zwaard en met de rechterhand een schild met een klimmende leeuw aan een lint voor zich staande houdend MO.ARG.PRO.CON - FOE.BELG.WESTF Kz: Klimmende leeuw wel of geen mmt CONFIDENS.DNO.NON.MOVETVR. jaartal., Delm.836, CNM.2.46.24, bijna zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 60
  Opbrengst
  € -
 • Kavel 94

  Halve leeuwendaalder op Generaliteitsvoet 1632

  , Vz: Geharnaste ridder met een sjerp om, kijkend over zijn linkerschouder, de linkerhand aan het gevest van zijn zwaard en met de rechterhand een schild met een klimmende leeuw aan een lint voor zich staande houdend MO.ARG.PRO.CON - FOE.BELG.WESTF Kz: Klimmende leeuw wel of geen mmt CONFIDENS.DNO.NON.MOVETVR. jaartal., Delm.873, CNM.2.46.25, fraai

  Taxatie / estimation
  € 75
  Opbrengst
  € 85
 • Kavel 95

  West-Friese of gehelmde rijksdaalder of prinsendaalder 1592, Vz: Landschapswapen, gedekt door een gekroonde helm met cimier (landschapswapen) en lambrekijns. MONE.NO.ARG.DO - MI.WESTFRISIAE mmt rozet Kz: Naar rechts gewend geharnast en gelauwerd borstbeeld met een geschouderd zwaard in de rechterhand* VIGILATE.DEO.CONF - IDENTE - S. jaartal Delm.64.1, CNM.2.46.27, zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 600
  Opbrengst
  € -
 • Kavel 96

  West-Friese of gehelmde rijksdaalder of prinsendaalder 1596, Delm.924, CNM.2.46.28, ruim zeer fraai/prachtig

  Taxatie / estimation
  € 400
  Opbrengst
  € 360
 • Kavel 97

  West-Friese of gehelmde rijksdaalder of prinsendaalder 1597

  , Delm.924, CNM.2.46.28, bijna zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 150
  Opbrengst
  € 150
 • Kavel 98

  Nederlandse rijksdaalder 1621

  , Vz: Naar rechts gewend gelauwerd en geharnast anoniem borstbeeld met het landschapswapen aan een lint in de linkerhand en een geschouderd zwaard in de rechterhand mmt MO.ARG.PRO. - CONFOE.BELG.WEST - FRI Kz: Gekroond Generaliteitswapen; gesplitst jaartal ter weerszijden breedarmig kruis CONCORDIA.RES.PARVÆ.CRESCVNT, Delm.940, CNM.2.46.31, zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 100
  Opbrengst
  € -
 • Kavel 99

  Nederlandse rijksdaalder 1622

  , Delm.940, CNM.2.46.31, mooie patina, zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 100
  Opbrengst
  € -
 • Kavel 100

  Nederlandse rijksdaalder 1622

  , Delm.940, CNM.2.46.31, zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 90
  Opbrengst
  € -