U bent hier

Bekijk de opbrengsten van deze veiling: opbrengsten

Vraag hier een tekstversie van de catalogus op (deel 1): tekstversie (let op: dit kan een minuut duren)
Vraag hier een tekstversie van de catalogus op (deel 2): tekstversie (let op: dit kan een minuut duren)
 • Kavel 1
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  z.j. (begin 17 Eeuw), Plaquette, cartouch vormig, naar Paulus van Vianen. In ovaal staande Minerva vrijwel naar voren met lans en schild in landschap waarin Kerk en Hofstee. Aan onderkant op de band PAVLVS DE VIANA FECIT ET INVE, boven de Minerva 2 volle hoorns van overvloed, waarboven zittend naakte Juno met pauw, allen haar achterkant zichtbaar en Venus van voren afgebeeld met twijg en Cupido, in 't midden van de cartouche, ter weerszijden leeuwekop waaronder vogel(duif). De onderkant is versierd met een gevleugeld engelenkopje, AR(gegoten) en fraai geciseleerd, 112.5x78mm., gew.59.02gr., eenzijdig met draaggaatje, prachtig

  Taxatie
  € 1.500
  Opbrengst
  € 1.200
 • Kavel 2
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  z.j. (begin 17e Eeuw), Huwelijkspenning als doosje, anoniem. Met geraveerde voorstelling van staande man en vrouw elkaar de hand reikend in tempelachtig gebouw met veel zuilen. Boven in wolken is een duif met takje. Langs rand: Die liefde Maeckt Het Paeren Soet*Als Liefde Aan liefde Blycken Doet/Bruiloft te Kana. Ronde tafel met jezus en Maria met 6 gasten en 2 bedienden waarvan een de wijnvaten met water vult. Op de voorgrond, etende hond. Des Houlycks Segen Doet D'echt Bant*Van Godt Verkregen wordt Voort Geplant. AR.55mm., gew.35.22gr., ruim zeer fraai, rand licht beschadigd, uiterst zeldzaam

  Taxatie
  € 1.000
  Opbrengst
  € 2.100
 • Kavel 3
  3
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  z.j. (begin 17e Eeuw),

  Huwelijksmedaille, Praag, z.g. "Judenmedaille", halffiguur van man en vrouw elkander de rechterhand gevend ter bevestiging van hun verbond boven een tafel waarop bijbel ligt, boven hun hoofd stralen uit de wolken komend,/in een krans van 14 rozen UXOR/CASTA/EST.ROSA/SVVIS, AR.57mm, 14.81gr., gegoten, dikte 1mm., bijzonder mooi geciseleerd, prachtig

  Taxatie
  € 750
  Opbrengst
  € 1.150
 • Kavel 4
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  z.j. (begin 17e Eeuw,)

  Algemene Huwelijkspenning, Symbolische voorstelling van het geestelijke Huwelijk. Halfgeklede Christus met lang Kruis, op skelet staand de hand gevend aan vrouw met kelk, daarachter 2 staande vrouwen waarvan één met 2 kinderen, boven stralend licht, duif en engel de vrouw bekransend, rechts bij poort staande mannen en vrouwen, gegraveerd, AR.61mm., gew.22.88gr., cf.Fred Dutch silver, PL.47.163, cf Schulm.269, 2431, ruim zeer fraai

  Taxatie
  € 750
  Opbrengst
  € 1.400
 • Kavel 5
  3
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  z.j. (begin 17e Eeuw,)

  Keizer Karel IV 1316-1378, Keizer van 't Heilig Roomse rijk, Praag, z.g. "Judenmedaille", Borstbeeld van Karel IV van Oostenrijk in vol ornaat, met scepter, rijksappel en kroon/uipaard, AR.55.2mm., gew.23.06gr., gegoten, dikte 1.5mm., bijzonder mooi gciseleerd, prachtig

  Taxatie
  € 500
  Opbrengst
  € 650
 • Kavel 6
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  1614,

  Matthis en Anna van Oostenrijk, Borstbeeld naar rechts met kanten kraag D.MATTHIAS-CAES.AUG.G.H.B.R.(ovaal) 20x16mm, eenzijdig. Borstbeeld naar links met hoge kanten kraag en diadeem D.ANNAROM.-IMP.G.H.B.R., AR(ovaal), 20.5x16mm., éénzijdig, beide onder borstbeeld ingekrast 16P14, gegoten, Forrer vol.VIp.260, Paulus van Vianeb, uiterst zeldzaam

  Taxatie
  € 500
  Opbrengst
  € 420
 • Kavel 7
  3
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  1619,

  Synode van Dordrecht, med. W. van Bylaer, gezicht op de vergaderzaal met de leden(zonder het hondje)/De berg Sion met daarop de tempel. AR.77.36gr, 60mm., cf.vL.II.105, ruim zeer fraai/bijna prachtig

  Taxatie
  € 500
  Opbrengst
  € 800
 • Kavel 8
  3
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  1622-1623,

  Belegering van BERGEN OP ZOOM en vertrek van de Haarlemse Schutterij naar HASSELT o.l.v. W.Olican en vd Camer, gezicht op Haarlem/Gezicht op Hasselt, AR50mm., gew.27.27gr., vL.II.147.1, prachtig

  Taxatie
  € 400
  Opbrengst
  € 650
 • Kavel 9
  3
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  1624, Overwinningen op de Spanjaarden en Portugezen, med. J.v.Bylaer, bb. van Prins Maurits omgeven door de wapens van de 7 Provinciën/Gekroond wapen van de Prins waaromheen de Orde van de Kouseband waarop HONI.SOIT.-.QVI.MAL.Y.PENSE., het geheel op Cartouche waaromheen 2 zege palmen, AR70.52gr., 70.3mm., v.L.II.155, prachtig

  Taxatie
  € 1.250
  Opbrengst
  € 2.000
 • Kavel 10
  3
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  1629, Inname van 's Hertogenbosch door Frederik Hendrik, Med. J. Slooff, spotpenning, Nederlandse leeuw verjaagt uit een bos('s Hertogenbosch) diverse nacht-en ongedierte(de Geestelijkheid voorstellend), o.a. van uilen, vleermuizen, spinnen, slangen, padden, basilisken, draken, beren, wolven, zwijnen, apen, ezels en ander gespuis/14-regelige tekst in bloemenkrans, AR.61.41gr., 60.3mm., vL.II.1, prachtig

  Taxatie
  € 1.750
  Opbrengst
  € 3.800
 • Kavel 11
  3
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  1642, Aankomst van Maria van Engeland in de Nederlanden, med. S.Dadler, Frederik Hendrik op troon zittend onder baldekijn aan zijn voeten overwonnen vijanden, achter hem de wapenschilden van de 7 Verenigde Gewesten, voor hem zijn wapenschild. In het verschiet Scheveningen en de zee met schepen links langs de linkerrand het Prinselijk paar/zonde omheind tuin met pronknaalden versierd. Boven de ingang leuuw met zwaard en pijlbundel w.o. het Prinselijk paar Willem II en Mary, in de tuin zittend Mars, Caritas met kinderen en diverse andere personen, AR.107.37gr., 73.2mm., vL.II.264, prachtig

  Taxatie
  € 1.250
  Opbrengst
  € 3.800
 • Kavel 12
  3
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  1648,

  Vrede van Munster, med. J.Hohn & S. Dadler. Pax en Justitia omhelzen en kussen elkaar, aan hun voeten 2 wettafels van Mozes/Geloof en Godvrucht geven elkaar de hand, op achtergrond de stad Munster, AR.66.57gr., 59mm., vL.II.315.4, ruim zeer fraai, met randbeschadiging

  Taxatie
  € 300
  Opbrengst
  € 480
 • Kavel 13
  3
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  1650, Overlijden van Willem II, mislukte belegering van Amsterdam, med. S.Dadler, springend paard met dekkleed naar links, op achtergrond de stad Amsterdam/Begrafenisstoet langs de vijverberg te 's Gravenhage daarboven in de wolken Jupiter met bliksem met daaronder Phathon uit triga vallend, AR.94.02gr., 74mm., vL.II.353, prachtig(deukje in rand)

  Taxatie
  € 1.500
  Opbrengst
  € 1.550
 • Kavel 14
  2
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  ca.1650, Beaardingsdoosje. Een dode op een sarcofaag gehouden door twee geraamte. De deksel is vervaardigd van een eenzijdige plaquettepenning op een overlijden door de Amsterdamse meester B. circa 1650. Mogelijk later overgenomen door C. Courtier. In een cartouche: Saligh sijn de dooden die/ in den Heere Sterven van nu aen:/ J Seyt de Geeft opdat sij rusten/ moghen van haren arbeijt./Acopalipsis C 14 V 13. Boven twee bazuinblazende puttie met een lint: Christus is U leven, Sterven is U gewin. De onderkant gegraveerd met bloemen en geometrische motieven. Eerste kwart 18e eeuw. Fred. 20 afb 155. Zilver deels verguld. 71x65x24. Deels verguld. Deze doosjes, waarbij van oorsprong een schepje hoorde, werden gebruikt door Rooms-katholieke geestelijken bij begrafenissen. In sommige gevallen mocht het stoffelijk overschot niet op de begraafplaats ter aarde worden besteld. Daarbij ging het om misdadigers, prostituees of een doodgeboren (buitenechtelijk) kindje. De bedienaar nam dan wat aarde mee van de begraafplaats waarmee hij het doosje vulde om dat uit te strooien over het graf dat buiten de grenzen van het kerkhof lag. Daarmee troostten de nabestaande zich omdat de overledene dan toch in gewijde aarde lag. Uiterst zeldzaam!!

  Taxatie
  € 2.500
  Opbrengst
  € 2.000
 • Kavel 15
  3
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  1650-1655, Amsterdam, verlening van het stadswapen in 1342 en verlenging van de Keizerskroon in 1488, med. P. van Abeele, graaf Willem tronend, omringd door hovelingen en krijgslieden schenkt het nieuwe wapenschild aan de Magistraat, vergezeld door 3 burgers/Maximiliaan staand tussen zijn hovelingen en soldaten, de Keizerlijke kroon boven het nieuwe wapenschild houdend vastgehouden door de Magistraat, gedreven en gegoten plaquettepenning, AR.101.96gr., 83.2mm., vL.I.254, Fred.afb.44-45. Plaq. 28-280, prachtig

  Taxatie
  € 1.250
  Opbrengst
  € 2.200
 • Kavel 16
  3
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  1653, Dood van Maarten Hzn Tromp, med. W. Muller. Borstbeeld van Tromp vrijwel naar voren, waarboven 2 bazuin blazende engeltjes een kroon vasthoudend ter weerszijden 2 palmtakken en oorlogstuig. Onder op de banderol mijn hert en handt-was voor het landt/Met op de voorgrond 2 schepen(zonder het zinkend schip op de voorgrond), zeeslag tussen de Engelse en Nederlandse vloot, gegoten en gedreven plaquettepenning, AR56.92gr., 70.5mm., vL.376.3; Frederiks afb.125-6, 1a, bijna prachtig

  Taxatie
  € 1.250
  Opbrengst
  € 2.800
 • Kavel 17
  3
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  1655, Opening van het nieuwe stadhuis van Amsterdam. med. G. Pooll. Gezicht op 't Stadhuis met rechts de Nieuwe Kerk, boven zwevende Mercurius met hoed en mercuriusstaf; op de voorgrond op lier spelende Amsion en mensenmenigte. Langs rand: stralend stadswapen FUIT HAEC SAPIENTA QUONDAM/ Amsterdamse Maagd geflankeerd door 2 leeuwen in Hollandse tuin, op achtergrond gezicht op de stad vanaf het IJ rondom 36 wapenschilden van de Burgemeesters, op rand 6 Burgemeestersnamen en jartal; CORN.DEGRAEF.IOAN.HYDECOPER.HENR.THEOP.SPIEGEL.SIMON.AB.HOORN.COSS.CORN.WITSN.NICOL.TVLP.AEDIL MDCLIX, AR90.20gr., 70mm., vL.II.399.1, bijna prachtig

  Taxatie
  € 1.000
  Opbrengst
  € -
 • Kavel 18
  3
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  1666, Cornelis Tromp, Luitenant Admiraal van Holland, med. Wouter Muller. Borstbeeld vrijwel naar voren op gepointileerd veld. Twee tritonenkinderen die een krans boven zijn hoffd houden, ter weerszijden oorlogstuig, gegraveerd omschrift/Zeeslag tussen Hollandse en Engelse vloten, met op de voorgrond 2 grote schepen en een zinkend schip, gegoten en gedreven plaquette penning, AR75.88gr. 78mm., vL.II550.2, Fred.p.46.11-11a, afb.140, prachtig

  Taxatie
  € 2.000
  Opbrengst
  € 4.800
 • Kavel 19
  3
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  1667, Vrede van Breda, tussen Frankrijk, Engeland, Denemarken en Nederland, med. J.Lutma Jr. De Hollandse leeuw(Leo Batavus) met onder zijn klauwen wapens(2 kanonnen, bovenstuk harnas, helm), in het verschiet vele schepen onder Amsterdams wapenschild, 19-regelige tekst, AR21.35gr., 70.3mm., vL.II.555.2, bijna prachtig(met minieme randschade)

  Taxatie
  € 1.000
  Opbrengst
  € 1.800
 • Kavel 20
  3
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  1672,

  Ontzet van Groningen, inname van Koevorden, gezicht op de stad Groningen met bomen op de vestingwallen, daarvoor de Belegeraars van de Bisschoppen van Keulen en Munster/Gezicht op de vesting van Coevorden met op de voorgrond de legers van de Staatse troepen in slagorde, AR32.32gr., 53mm, vL.III, 110/104.3, bijna prachtig

  Taxatie
  € 300
  Opbrengst
  € 420
 • Kavel 21
  3
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  1672,

  Ontzet van Groningen, inname van Koevorden, gezicht op de stad Groningen met op de voorgrond de belegeraars, links de tekst Belegering/Voor/Groningen/plattegrond van Coevorden waaromheen het leger, rondom: COVERDEN.MET.STORMER:HANDT.INGENO:DEN.20.DECE:1.6.7.2, AR.32.54gr., 55mm., vL.III,102.3, prachtig

  Taxatie
  € 250
  Opbrengst
  € 360
 • Kavel 22
  3
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  1672,

  Johan en Cornelis de Wit te 's Gravenhage vermoord. Dubbelportret van de gebroeders naar rechts/2 schepen in zwaar weer, onweer, en hoge golven tegen een klip aanvarend. Randschrift: VIOLENTA MORTE DELETI HAGAE COMITIS 20 AVG A'O.1672, AR38.09gr., 48.4mm, vL.III.87.4, prachtig

  Taxatie
  € 300
  Opbrengst
  € 520
 • Kavel 23
  3
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  1690,

  Amsterdam op de Nieuwe Sluizen en Dijken, zittende stadsgodin tussen 2 leeuwen en 2 uitstortende waterkruiken op aquaducachtig gewelfsel w.o. watergolven stromen/11-regelige tekst binnen Eikenkrans, AR.91.49 gr., 61.6mm., vL.III474, prachtig

  Taxatie
  € 750
  Opbrengst
  € 4.200
 • Kavel 24
  3
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  1696,

  Aansprekersoproer te Amsterdam, med. R.Arondeaux. Neptunus op Zeewagen staand getrokken door 2 zeepaarden/ijsvogelnest op kalme zee, opgaande zon met daarboven cartouche met tekst, AR.25.53gr., 38.8mm., vL.IV.161.3, prachtig. Deze kleine penning was bestemd voor de schutters. Deze opstand kwam naar aanleiding van een nieuwe belasting op begraven, tevens werd het aantal dragers en officiële aansprekers beperkt, deze laatste zetten de bevolking aan om in oproer te komen, prachtig

  Taxatie
  € 125
  Opbrengst
  € 100
 • Kavel 25
  2
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  1698, Overlijden van Dirck Muller, omkranst doodshoofd geplaatst op 2 gekruiste beenderen waarboven een gevleugelde zandloper waarachter 2 zeisen. Om deze voorstelling is een banderol geslingerd met de tekst Salich sijnde dooden die in den Heere Sterve Want Sy rusten van hare Ar-bevt. Onderaan cartouche omgeven door korenhelmen waarop gegraveerd; De Doot is/een inganck/ten leven. Langs rond tekst/ Doek met gegraveerde inscriptie: Ter Nagedachtenis/van/DIRCK MULLER/In den Heere gerust/Anno den Duysent/Ses Hondert 98 den/4 luny Out sijnde/24½ Jaer, boven doek lauwerkrans langs rand tekst, gegoten en gegraveerd, AR.62x56.6mm., gew.34.54gr., cf Fred, afb.62-3, Bemolt, prachtig, op passend zilveren staande penninghouder

  Taxatie
  € 1.000
  Opbrengst
  € 1.050
 • Kavel 26
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  z.j., 17e Eeuw,

  zilveren Ulricas Kruis, afbeelding van de slag op het Lechveld in 955, op de middenbalk de Ruiterij in slag, bovenop de staande balk halffiguur van zwevend engeltje met Kruisglobe, beneden SVDAL/RICI//CRV/X/VICTORIA/LIS, AR.(gegraveerd) met draagoog, 54x44.5mm., ruim zeer fraai

  Taxatie
  € 500
  Opbrengst
  € 440
 • Kavel 27
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  z.j., 17e eeuw,

  Kalenderpenning, ingegraveerd: MAENDEN-DES.IAER/SONNE-LOOP/LANG*DAG--LANG NAGT/ONDER-OP*G//, de 7 dagen van de week met hun symbolen, beide schijfjes draaibaar waaronder zichtbaar o.a. tekens van de dierenriem, AR.38.5mm., prachtig

  Taxatie
  € 400
  Opbrengst
  € 740
 • Kavel 28
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  z.j. (eind 17e Eeuw), Zweden, Portretpenning,

  Borstbeeld Carel X Gustaaf 1622-1660cn, Hedwig Eleonara van Denemarken(zijn vrouw), Borstbeeld Carel XI 1655-1697 eb Ulrika Eleonara van denemarken in 1680 met carel getrouwd. In hoog relief geslagen, verguld brons, 42.7mm., bijna prachtig

  Taxatie
  € 250
  Opbrengst
  € 250
 • Kavel 29
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  Eerste helft 18 Eeuw, Gegraveerd zilveren doosje,

  inhoudende 23 penninkjes, vz. klimmende leeuw met bijl, kz. adelaar in een zespuntige ster(Judaica), bijzonder interessant geheel

  Taxatie
  € 250
  Opbrengst
  € 680
 • Kavel 30
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  1704,

  Middelburg. De onlusten bedwongen, med. J. van Dishoecke Perseus met zijn paard Pegasus en onthoofde medusa met op de achtergrond de stad Middelburg/het stadhuis op de markt met de Burgerwacht met op de voorgrond de Vrijheid en adelaar, AR47.01gr., 48.5mm., vL.IV.415; KPK2086, miniem randtikje, bijna prachtig

  Taxatie
  € 250
  Opbrengst
  € 620
 • Kavel 31
  3
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  1708,

  Overlijdenspenning van IOHANNES VOLLENHOVE(1631-1708), Theoloog dr. en Predikant te Vledder, Zwolle, Leiden Amsterdam en 's Gravenhage. Rechthoekig grafmonument met 8-regelige tekst met spiegelbeeldige tekst, boven monument Putti, op vliegende adelaar zittend boven wolken, links en rechts en in afsnede Latijnse tekst/18-regelige gegraveerde tekst. Gegoten met gegraveerde inscripties, AR.71x61.5mm., gew.45.45gr., Bemolt 657, JBMP, 62-4, p.131.4, prachtig

  Taxatie
  € 750
  Opbrengst
  € 1.400
 • Kavel 32
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  1708,

  Overlijdenspenning van IOHANNES DE GRAAF, Doodshoofd naar links rustend op een cartoucheachtige sokkel waarop gegraveerd: De Doot Is/Een Inga ck/Ten Leven, Banderol om doodshoofd met Salig Syn de Dooden die in den Heere Sterven/ter/Gedagtenis/van/den 28 Octob. 1662/Obiit/den 28 Octob. 1708/Priester 20 Jaaren/Pastoor/in Amsterdam is 15 Jan/9 maanden, AR gegoten en gegraveerd, 52.7x46mm, gew.19.95gr., Bemolt, type B3, Bemolt-, ruim zeer fraai

  Taxatie
  € 750
  Opbrengst
  € 600
 • Kavel 33
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  1711,

  Vroedschapspenning, 's Hertogenbosch, door T. van Berckel, vz. stadsmaagd naast altaar lauwert stadswapenschild, kz. stadsgezicht boven cartouche, zilver 27mm., fraai(6.60gr.)

  Taxatie
  € 15
  Opbrengst
  € 40
 • Kavel 34
  2
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  1721-1725, Frankrijk, Ludovicus XV 1715-1774,

  Borstbeeld naar rechts en naar links gewend. Herstel van de gezondheid van de Koning, knielende persoon voor Frankrijk en Religie, Med. le blanc; De Koninklijke Jacht, Jagersattributen en 4 verschillende hondenrassen, med. J.Duvivier, brons(gedeeltelijk verguld), 41mm., Damasquiné, prachtig

  Taxatie
  € 200
  Opbrengst
  € 380
 • Kavel 35
  3
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  1723, Zilveren Huwelijk,

  van JAN VAN HEEL EN CATHARINA VAN SCHOONHOVEN te Rotterdam, Amsterdamse Meester "B'. Beide wapenschilden waarboven handdruk met hart/twee Putti met krans boven gedrapeerd doek met 6-regelige gegraveerde inscriptie(gedeukt), gegoten, gegraveerd, Plaquette, AR71mm., gew.78.35gr., Bemolt 777, op de rand gegraveerd: Herz und Liebe hab ich Dir geschenkt von J.R. Reifbach and c.w. geb. Gerhartin den 31 Jan 1823, ruim zeer fraai/bijna prachtig

  Taxatie
  € 750
  Opbrengst
  € 800
 • Kavel 36
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  1726, Gouda,

  Promotiepenning van de Latijnse School voor Vincent van Eyck 1708-1788, med. D.van Oyen. Gekroond stadswapen van Gouda gehouwen door 2 Leeuwen, op lint daarboven GOUDA/18-regelige tekst met de namen van de afgestudeerde, curatoren en rector gegraveerd, AR(verguld) 62.7mm., gew.66.18gr., prachtig

  Taxatie
  € 500
  Opbrengst
  € 900
 • Kavel 37
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  1727, Zilveren Huwelijk van JAN VAN DER BEECQ EN PERYNA SOECK, gegraveerd, Na(zandloper) de/Van-De/handdruk uit wolken met brandend hart) Volgt Het/Van (zandloper), De(doodskop met 2 beenderen), langs rand Gedenkpenning op het Silverfeest van Jan van de Beecq en Peryna Soeck aan haar kinderen den 2 Maert 1727//Caterina van der Beecq(onderlijnd). Dat ons den Heere heeft gespaard, Is vijfentwintig maal Verjaard, Dankt Godes Goetheyt in dit leven, Uw ouders hebben dit gegeven, Om te gedencken aan de tijd, van 't Silverfeest U toebereyd, Volgt steets de deugt na voor uw Sterven, Soo sult g'een beter feest beerven(onderlijnd), Jan van de Beecq Out 47 jaar, Peryna Soeck Out 41 jaar, zilveren plaat met gravering, omsloten door kabelrand, 92.5x77mm., gew.67.035, Bemolt 803, prachtig

  Taxatie
  € 1.250
  Opbrengst
  € 2.600
 • Kavel 38
  3
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  1731,

  Friesland, Inhuldiging Willem Karel Hendrik Friso als Stadhouder, med. A.Andeles, geharnast en bekleed., Borstbeeld van de stadhouder naar rechts/Gekroond wapen, waarboven hoed, rondom de wapens van de 11 Friese steden, AR.35.5mm., gew.13.59gr., vL.138, prachtig

  Taxatie
  € 250
  Opbrengst
  € 520
 • Kavel 39
  3
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  1731,

  Inhuldiging van W.K.H.Friso als stadhouder, med. A.Andeles, Borstbeeld naar rechts/gekroond wapen omgeven door de kouseband binnen cirkel van wapens van de 11 Friese steden, AR.36mm., vL.77, bijna prachtig

  Taxatie
  € 200
  Opbrengst
  € 320
 • Kavel 40
  3
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  1731,

  Inhuldiging van W.K.H.Friso als stadhouder, med. A.Andeles, Borstbeeld naar rechts/gekroond wapen omgeven door de kouseband binnen cirkel van wapens van de 11 Friese steden, AR.36mm., vL.77, ander stempel als voorgaande, prachtig

  Taxatie
  € 250
  Opbrengst
  € 500
 • Kavel 41
  3
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  1732,

  Salzburger Emigranten, Uittocht van de Evangelische Protestanten, med. M.Holtzhey. Een menigte waaronder kinderen, vrouwen en mannen begeleid door een bevelhebber te paard, priester met rozenkrans, in 't verschiet de stad Salzburg/13-regelige tekst, AR41.77gr., 49mm., vL.p.65.LX, prachtig

  Taxatie
  € 500
  Opbrengst
  € 700
 • Kavel 42
  3
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  1738,

  Eeuwfeest van de Amsterdamse Schouwburg aan de Keizersgracht, med. M. Holtzhey, zittende personificatie van de schouwburg, op haar gordel leest men SCHOUB- bekranst door Apollo zittend op wolken. Op de grond boeken/Bijenkorf waaromheen 11 wapens van de stad en de 10 Regenten met hun namen, AR43.45gr., 49mm., v.L.p.123, 125, ruim zeer fraai

  Taxatie
  € 100
  Opbrengst
  € 160
 • Kavel 43
  3
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  1741,

  Overlijden van IOHAN PHILIP MANGER, Hoogduits predikant te 's Gravenhage 1693-1741. Graftombe waarop zandloper en er voor bijbel, wijnkan, altaar waarop kel met brandend hart. Links van tombe zittende treurende vrouw met anker en rechts staande vrouw met kind in haar armen en staand jongetje tegen zich aan, boven stralende zon met links en rechts de tekst UNICA-SALUS, in afsnede MORTALITAS/M.D.C.C.XLI/2 omgekeerde gekruiste fakkels waaronder 11-regelige tekst, doodskop met 2 gekruiste beenderen, gegoten en gegraveerd plaquette, AR.78.3x64.6mm., Bemolt 952, bijna prachtig

  Taxatie
  € 750
  Opbrengst
  € 1.050
 • Kavel 44
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  z.j.,

  Prinses Carolina 1743-1787, Dochter van Willem IV, zittende Prinses spelend op cimbaal, achter haar Oranjeboom, boven haar hoofd 2 handen die een kroon vasthouden. Langs de randen tekst, Syp.70.312, verguld(gegoten), 35x30mm., eenzijdig met draagoog, prachtig, zeldzaam

  Taxatie
  € 100
  Opbrengst
  € 200
 • Kavel 45
  3
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  1744,

  Zilveren Huwelijk van JOHAN ROBYN en PETRONELLA MARGARETA BERNARDS, med. M.Holtzhey. Obelisk tot in de wolken, waarop hun beider wapens/staand echtpaar bekranst wordend door hun oudste zoon Melchior(als Palla Athena), achter de man staand Sophia met anker en achter vrouw Simon Petrus met bijbel en bloeiende tak. Voor 't altaar zittens Petronella met Pelikaan en schaaltje. Naast altaar knielend Iminia en st Henricus, , zij houden tesamen een slangerond met XXV vast. De namen van de kinderen zijn op hun kleding vermeld. Langs rand: 6 spruiten sieren 't paar by 't blakend brant altaar, AR.63.5mm., gew.77.68gr., Bemolt 981, bijna prachtig

  Taxatie
  € 650
  Opbrengst
  € 780
 • Kavel 46
  3
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  1745,

  Vijf en twintig Jarig Huwlijk van ANDRE AMSINCQ en ANNA MARTHA VAN DER HULST, med.M.Holtzhey. Op gekroonde cartouch hun beider wapens w.o. doek waarop 2-regelige tekst/zittende man en vrouw elkaar de hand gevend, naast vrouw Cornucopiae op voorgrond, 3 kleine boompjes, AR.49.5mm., gew.45.47, Bemolt 997, bijna prachtig

  Taxatie
  € 250
  Opbrengst
  € 280
 • Kavel 47
  3
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  1746, Vijftig Jarige Dienst van CORNELIS VAN DEN BRANDE, RAADSHEER IN DEN HOVE VAN VLAANDEREN EN ZEELAND TE MIDDELBURG, med. M.Holtzhey, Gekroond Familiewapen gehouden door Leeuw en Griffioen ieder met een standaard, waarop klauw van een griffioen, daaronder hoorn van overvloed met bloemen waarop lint met de spreuk NON EST MORTALE QUOP OPTO, het is niet sterfelijk wat ik wensche/binnen slangerond omslingerd door bloeijende olijven, 16-regelige tekst, AR.70mm., gew.106gr., vL.208, prachtig, uiterst zeldzaam, bijzonder ontwerp

  Taxatie
  € 1.000
  Opbrengst
  € 1.200
 • Kavel 48
  3
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  1747,

  Willem V K.H. Friso Prins van Oranje Nassau tot erfstadhouder van Holland en West Friesland verkozen, med.G.Masthoorn, Borstbeeld van de Prins naar rechts/7-regelige tekst in krans, in verguld zilveren rand met oog, AR.42x38mm., prachtig

  Taxatie
  € 200
  Opbrengst
  € 250
 • Kavel 49
  3
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  1748,

  Geboorte van Prins Willem V, med. M.Holtzhey, Borstbeeld van Willem IV en Koningin Anna van Engeland naast elkander naar rechts/knielende Pallas(wijsheid) en staande Bellona(Verenigde Nederlanden) tussen het Nederlandse en Stadhouderlijke wapenschild, daarboven wolken zwevende engel met de jong geborene, AR.49.7mm., gew.45.37gr., vL.262, prachtig

  Taxatie
  € 400
  Opbrengst
  € 740
 • Kavel 50
  3
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  1751, Overlijden van Prins Willem IV,

  med. N. van Swinderen, geharnast en gedrapeerd borstbeeld naar rechts/treurende Hollandse Maagd met speer waarop vrijheidshoed en doek, zittend in Hollandse tuin met verwelkte bloemen. Rechts ondergaande zon, AR.65mm., gew.105.17gr., vL.299, zeer zeldzaam, prachtig

  Taxatie
  € 500
  Opbrengst
  € 1.600
 • Kavel 51
  3
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  1756,

  Overlijden van GOSUINUS VAN KESSEL, Predikant te Avenhorn, Groshuysen, Koog, Naerden, Hooren en laatst 's Gravenhage, graftombe waarop zandloper, staan links en rechts een vrouw met een anker, voor de tombe een zittende vrouw mt 2 Kinderen, zij symboliseren Geloof, Hoop en Liefde, op achtergrond een Kerkgebouw, het geheel betraald door een zon/17-regelige tekst, gegoten en gegraveerd, plaquette, AR.88x71.2mm, gew.71.47gr,, Bemolt 117, prachtig

  Taxatie
  € 750
  Opbrengst
  € 900
 • Kavel 52
  3
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  1761,

  Vijftig Jarig Huwelijk van BERNARDUS DE WITH en MARIA VAN LOCKHORST, med. B. van Swinderen, staande man en vrouw elkaar de rechter hand reikend boven een altaar waarop 2 brandende harten, boven hen zweeft een engel die lauwerkransen boven hun hoofden houdt, links een obelisk waarop L(50) en links personificatie van de tijd, Bemolt Type B31/wapen van beide waaronder 7-regelige tekst, AR.56mm, Bemolt 1172, prachtig, zeer zeldzaam

  Taxatie
  € 500
  Opbrengst
  € 400
 • Kavel 53
  3
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  1765,

  Overlijden van FEDDRIK FONTEIN, Med. B.C. van Calker Geneesheer te Harlingen, geboren en gestorven aldaar, 1736-1765, treurende oude vrouw rustend op bijbel vooe sarcophaag waarrop zandloper en walmende fakkel, daarachter obelisk met Familiewapen tussen 2 en 3 cypressen/Medicijnkast, geraamte, Medicijnboek van Hippocrates, Medicinale planeten, oven met retorten, AR.59mm., gew.79.92, Bemolt 1210, bijna prachtig

  Taxatie
  € 750
  Opbrengst
  € 960
 • Kavel 54
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  1765,

  Friese Landdagpenning, Med. Holtzhey, Bb. prinses Carolina van Orange naar links, vrouw van Karel van Nassau Weilburg/gekroond wapenschild omgeven door elf Friese stadswapens, AR.38.5mm., vL.377, zeer zeldzaam, bijna prachtig

  Taxatie
  € 500
  Opbrengst
  € 620
 • Kavel 55
  3
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  1766,

  Op het eeuwfeest van het Aalmoezeniers weeshuis te Amsterdam, med. Holtzhey, zilver 49mm., vl. 379, unc

  Taxatie
  € 100
  Opbrengst
  € 160
 • Kavel 56
  3
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  1770,

  Overlijden van PIETER TJEBBES DREYER, landschap met grafmonument waarop borstbeeld van geraamte, de schedel bekleed met een lauwerkrans, achter het monument een zeis en ervoor een omgekeerde fakkel, links en rechts bomen, waarvan een geknotte boom, links en rechts bomen, waarvan links een tak afbreekt/8-regelige tekst in omschrift,AR.60mm., gew.68.97gr., geslagen cf.Bemolt 1258, prachtig

  Taxatie
  € 650
  Opbrengst
  € 740
 • Kavel 57
  3
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  1770,

  Geboorte van Prinses Louise, AR.27mm, vL.442, ruim zeer fraai

  Taxatie
  € 40
  Opbrengst
  € 30
 • Kavel 58
  3
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  1774,

  Oostenrijk, Dragmedaille gegeven aan de vlijtigste leerlingen van de Latijnse school, Borstbeeld Maria Theresia met sluier en diadeem/zittende Minerva onder boom met uil, leerboeken uitdelend aan een zestal leerlingen, brons verguld, 44.7mm., bijna prachtig

  Taxatie
  € 100
  Opbrengst
  € 150
 • Kavel 59
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  1778, Overlijden Jacobus Smits,

  Predikheer en missionaris te Amsterdam 1710-1778, naar Wouter Huller, Overledene op Sarcophaag naar links waarboven 2 Putti met banderol waarop tekst. De voorkant van de sarcophaag is versierd met cartouche met aan weerszijden 2 zittende Putti/11-releige gegraveerde tekst, plaquette, gegoten en gegraveerd, AR.69-60, gew.49.53gr., Fred.155; Bemolt 1331, ruim zeer fraai

  Taxatie
  € 650
  Opbrengst
  € 520
 • Kavel 60
  3
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  1778,

  Haarlem, Erepenning van Teylers Godgeleerdheid Genootschap, med. J.G.Holtzhey, staande Godsdienst wijzend op de bijbel met voor haar personificaties van de naakte waarheid en vrijheid, op achtergrond stadsgezicht/in cartouche ingegraveerd. GERRIT HESSELINK/A.L.M.PH.DOCT.Q V.D.M./TE BOLSWAARD/1786, rand links beschadigd, AR.73mm., gew.189.22gr., vL.522, prachtig

  Taxatie
  € 300
  Opbrengst
  € 1.500
 • Kavel 61
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  z.j.(1786),

  Vroedschapspenning 's Gravenhage, gekroond stadswapen met schildhouders, kz. Godin en Justitia daarboven CONCORDIA, IN AFSNEDE s.c., AR37.2mm., deukje in rand, ruim zeer fraai

  Taxatie
  € 50
  Opbrengst
  € 60
 • Kavel 62
  3
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  1787,

  Overschie Oprichting Oranje Societeit, med. J. van Baerle. Oranjeboom met 5 appels, zinspelend op het gezin van Willem V met het wapen van Overschie op de stam/trouw omklemt de zuil van standvastigheid. De penning is achter glas geplaatst waarboven ovale zilveren portretjes van Willem V naar links aan de ene kant en Wilhelmina naar links aan de andere zijde. Naar beneden hangende zilveren linten met kwasten, om deze penning een fijne kabelrand en draagoog, AR55x42mm., vL.683, prachtig

  Taxatie
  € 450
  Opbrengst
  € 600
 • Kavel 63
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  1787,

  Orangistisch Draagteken, Stadhouder Willem V 1748-1806, Borstb. (in hoog reliëf) naar rechts, binnen parelrand op roze(wijnrode) ondergrond onder bol glas, daaromheen stralenkrans waarop Oranje takken, Demonteerbaar AR71x53.5mm., prachtig, bijzonder mooi exemplaar!

  Taxatie
  € 650
  Opbrengst
  € -
 • Kavel 64
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  1787,

  Orangistisch Draagteken, Borstbeeld Willem V naar links waaromheen ingegraveerd TER HERSTELLING VAN WILLEM PRINS VAN ORANJE 1787, Hoofd Wilhelmina naar rechts, WILHELMINA VAN PRUISEN, om het geheel koordrand met strik en oog, gegoten zilver en geciseleerd, AR.45-29mm., zeer fraai

  Taxatie
  € 250
  Opbrengst
  € 320
 • Kavel 65
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  1787,

  Orangistisch Draagteken, Borstbeeld Willem V naar links, Hoofd Wilhelmina naar rechts, portretten op grijs groene ondergrond, om het geheel strakenkrans met oog, gegoten zilver en geciseleerd, AR.50.5x36.5mm., prachtig

  Taxatie
  € 200
  Opbrengst
  € 220
 • Kavel 66
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  1787,

  Orangistisch draagteken, Willem V en Wilhelmina van Pruisen , Borstbeeld Willem V naar links binnen pyramide vormig versierde rand waarboven strik met oog/Borstbeeld Wilhelmina naar rechts binnen een zelfde rand, fragment van blauwe stof zichtbaar, de beide kanten zijn op elkaar gesoldeerd, gegoten en fraai geciseleerd, AR.37mm., prachtig

  Taxatie
  € 200
  Opbrengst
  € 160
 • Kavel 67
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  1787,

  Orangistisch Draagteken, Borstbeeld Willem V naar links binnen Orange en palmtak waaromheen gevlochten krans opengewerkt eenzijdig gegoten en geciseleerd, AR.46.5x40mm., prachtig

  Taxatie
  € 175
  Opbrengst
  € 190
 • Kavel 68
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  1787,

  Orangistisch Draagteken, Overijsselse duit 1766, met silhouet van de stadhouder, uitgezaagd en verguld. In het midden in ovaal PVL(monogram), links en rechts bazuin blazende engeltjes waaronder 2 trommels en 2 kanonnen, met onder silhouet lint met tekst GOT.S.H.H.V.D.R., aan bovenkant lint waarop P.VV.O/ idem maar in spiegelbeeld maar op het bovenste lint OSATG aan onderkant zichtbaar anker waartussen 17-66, diam. 23.3mm., bijna prachtig

  Taxatie
  € 150
  Opbrengst
  € 160
 • Kavel 69
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  1787,

  Orangistisch Draagteken, Borstbeelden van Wilhelmina en Willem V naar elkander toegewend, in eivorm, de rand versierd met pyramide vormige vierkantjes met strik en oog gegoten, uitgezaagd en geciseleerd, Eenzijdig, AR.53x31.5mm, prachtig

  Taxatie
  € 150
  Opbrengst
  € 180
 • Kavel 70
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  1787,

  Orangistisch Draagteken, Borstbeelden van Wilhelmina en Willem V naar elkander toegewend hun borstbeeld vast aan elkaar, geplaatst op ondergrond onder glas, het geheel in stervormige rand(samengesteld), eenzijdig, AR.62x56.5mm, prachtig

  Taxatie
  € 150
  Opbrengst
  € 210
 • Kavel 71
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  1787,

  Orangistisch Draagteken, Borstbeeld Willem V naar links in harnas/vliegende adelaar met lauwerkrans in zijn snavel, zon w.o. ORANJE/BOVEN/17-87 binnen lauwerkrans, med. J.H.Schepp, AR(ovaal), 34.5x26.5mm., vL.718, bijna prachtig

  Taxatie
  € 150
  Opbrengst
  € 240
 • Kavel 72
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  1787,

  Orangistisch Draagteken, Borstbeeld Willem V naar links in harnas/Borstbeeld van Frederica Sophie Wilhelmina van Pruisen als Minerva naar rechts, med. J.H.Schep, AR(ovaal)34.5x28mm., vL.719, prachtig

  Taxatie
  € 150
  Opbrengst
  € 240
 • Kavel 73
  3
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  17e-18e Eeuw, Eeuwigdurende kalender penning,

  2 zilveren gegraveerde en veelal rechthoekige uitgezaagde plaatjes, geplaatst op messing gegraverde schijf, op een kant langs rand gegraveerd EEUWIG DURENEDE-ALMANACH, in het midden zandloper op tafel/Den Dagh-vande maent, verder o.a. vermeld de dagen met hun symbolen. Een kant draaibaar, andere kant niet, met aangesoldeerd oog, AR. en AE., 47mm., ruim zeer fraai

  Taxatie
  € 400
  Opbrengst
  € 420
 • Kavel 74
  3
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  z.j. (18e Eeuw),

  Algemene Huwelijkspenning, med. M. Holtzhey, een man en een vrouw in antieke kledij reiken elkaar de rechterhand boven een brandend altaar in tempel/In een krans met o.a. 2 tortelduiven, handdruk, lint 7-regelig gedicht, AR.55mm., gew.60.28gr., Bemolt type MI, rand iets gedeukt, prachtig

  Taxatie
  € 250
  Opbrengst
  € 360
 • Kavel 75
  3
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  18 Eeuw,

  Amsterdam Brandspuitpenning voor VOC magazijnen. VOC monogram/brandspuit binnen slangenrond, (gegoten)messing, 41.5mm., prachtig

  Taxatie
  € 100
  Opbrengst
  € 320
 • Kavel 76
  3
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  z.j.,

  Begrafenispenning, op een sarcophaag ligt een dode opgebaard naar links daarboven 2 zwevende Putti met banderol/schild gehouden door skeletten, waarboven bellen blazende Putto, gegoten, AE(messing), 72.5x66.5mm., Fred.155-6, zeer fraai

  Taxatie
  € 75
  Opbrengst
  € 85
 • Kavel 77
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  z.j. Leiden,

  Vroedachapspenning, klimmende leeuw met zwaard en stadswapen met een pluim aan zijn staart/7-regelige tekst, AR32mm., bijna prachtig

  Taxatie
  € 50
  Opbrengst
  € 75
 • Kavel 78
  3
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  1811,

  Duitse Dooppenning van ELINORA MARGARITA CHIUSOLE, man met kind boven doopvont houdend, achter hem vrouw met 2 kinderen, voor hem vrouwefiguur met lang kruis en kan het kind dopend, daarboven stralend oog/ingegraveerd 7-regelige tekst, plaquette, gegoten en gegraveerd, AR.75mm., gew.74.31, gemonteerd geweest, bijna prachtig

  Taxatie
  € 200
  Opbrengst
  € 170
 • Kavel 79
  3
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  1839,

  Oprichting 1e ijzeren spoorweg Amsterdam-Haarlem, med. P. van der Goor, Locomotief "de Hoop"/ wapens van Amsterdam en Haarlem w.o. 4-regelige tekst, AE.42mm., Dirks 553, prachtig

  Taxatie
  € 75
  Opbrengst
  € 110
 • Kavel 80
  3
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  1848,

  's Hertogenbosch, prijspenning behaalde door de schutterij st. Joris, st Joris te paard met lans de draak in de bek stekend, omgeven door een bloemenkrans. De voorstelling is los gezet/los gezette bloemenkrans, ingegraveerd tekst en eikekrans, AR(verguld)72mm., gew.41.26gr., zonder oog, bijna prachtig

  Taxatie
  € 100
  Opbrengst
  € 320
 • Kavel 81
  3
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  1865,

  Opening van het Israëlitisch Jongens Weeshuis te Amsterdam, med. J. Elion. Het weeshuis/zittende vrouw met meisje en jongen, achter haar ovaal schild met Davidster, AE.39mm., Zw.33, Polak 37, prachtig

  Taxatie
  € 100
  Opbrengst
  € 280
 • Kavel 82
  3
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  1868,

  Nederland Weerbaarheidsbond, Scherpschutterswedstrijd 's Gravenhage. Gaande leeuw met zwaard/6-regelige tekst, AE41.6mm., Zwiers 116; Internationale Honden tentoonstelling 's Gravenhage, AE(ovaal)50x40mm.; Eenzijdig plaatje van een ooievaar, waaronder Politie 's Gravenhage, prachtig

  Taxatie
  € 75
  Opbrengst
  € 60
 • Kavel 83
  3
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  1874,

  Schotland, West Lothian Agriculture Association, instituted 1803, awarded to livingston Mill, group of farm animals, by Ottley, Birmingham, 53mm, silver, unc

  Taxatie
  € 50
  Opbrengst
  € 95
 • Kavel 84
  3
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  1875,

  Opening Haven en Spoorweg Vlissingen, brons 50.5mm, gew.49.05, Zwiers 269, unc

  Taxatie
  € 50
  Opbrengst
  € 70
 • Kavel 85
  3
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  1876,

  Opening van het Noordzeekanaal, hoofd Koning Willem III naar links/Gallei waarin zittend Nederlandse Maagd en staande Krijgsman, med. E.Geerts en E.Colinet, AE51mm, Zwiers 395, prachtig

  Taxatie
  € 50
  Opbrengst
  € 40
 • Kavel 86
  3
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  1887,

  Aprilfeesten te Amsterdam ter gelegenheid van Koning Willem III 70ste verjaardag, med. Elion, AE63mm., Zwiers 728, prachtig, schaars

  Taxatie
  € 50
  Opbrengst
  € 75
 • Kavel 87
  geen foto
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  1783,

  Amsterdam, toegangspenning Hortus en Aertis, 1888, zeer fraai en prachtig

  Taxatie
  € 50
  Opbrengst
  € -
 • Kavel 88
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  1889,

  Russisch Spoorweg penninkje, gemonteerd in fantasiehanger, deels geëmailleerd, prachtig

  Taxatie
  € 50
  Opbrengst
  € 110
 • Kavel 89
  3
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  1894,

  Bezoek van Wilhelmina en Emma aan Middelburg, vz. borstbeeld Wilhelmina met lang haar/cartouche met leeuwen met in het midden gegraveerde inscriptie Middelburg/21-25Augustus/1894, AR66mm., gew.115.65gr., rand licht beschadigd, en kras in het veld, zeer fraai, bijgevoegd 1898, Inhuldigingspenning, med. B.van Hoven, AE60mm., KB.355, prachtig

  Taxatie
  € 75
  Opbrengst
  € 120
 • Kavel 90
  3
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  z.j.,

  Duitsland, Bohmen en Maheren, stadspenning, med. Pawlik, Hauser 4650, 40mm., unc

  Taxatie
  € 65
  Opbrengst
  € 95
 • Kavel 91
  3
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  z.j. Amsterdam,

  Stadhuis en zijkant waaronder 5-regelige tekst/zaal, med. J.Wiener 1823-1891, AE59.5mm., bijna prachtig, bijgevoegd 1885, Dr. P.J.H.Cuypers, bouwmeester van het Rijksmuseum te Amsterdam, AE51mm., prachtig

  Taxatie
  € 50
  Opbrengst
  € 80
 • Kavel 92
  3
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  1901

  Zwitserland, Schutterspenning, AR.46mm., Martin 476, prachtig, in origineel doosje

  Taxatie
  € 50
  Opbrengst
  € 40
 • Kavel 93
  3
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  z.j. Michiel de Ruyter,

  Adriaansz. de Ruyter. Vierdaagse Zeeslag, med. C. Adolfszoon, naslag 's Rijksmunt ca. 1906, gew.125.91gr., KPK961, gepoetst

  Taxatie
  € 75
  Opbrengst
  € 75
 • Kavel 94
  3
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  1920,

  Pilgrim Fathers, 300-jarige herdenking, med. C vd Hoef, achterkant schip the mayflower/geven gebouw waar John Robinson leefde, AE60mm., J.P.56, prachtig

  Taxatie
  € 50
  Opbrengst
  € 120
 • Kavel 95
  3
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  1952,

  Vijgtig Jaren Staatsmijnen, med. D.Wolbers, vz. wapenschilden van Geleen, Beek, Heerlen, Brunssum en Schaesberg/Gearmd wandelende vrouw en man, AR.77.92mm., 60mm., vervaardigd bij 's Rijksmunt, prachtig

  Taxatie
  € 100
  Opbrengst
  € 110
 • Kavel 96
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  Primitief geld Ruiter te Paard,

  ijzeren ruiter, de ruiter en het paard zijn afzonderlijk vervaardigd en vervolgens aan elkaar gesmeed. Figuren van paarden weerspiegelen het prestige en de kracht van het dier en werden met vorsten geidentificeerd, sinds paarden ongeveer duizend jaar geleden in west Afrika werden geintroduceerd. In de de Dogon mythologie verscheen het paard als smid onder de naam Nommo. Het zou ook het eerste dier zijn geweest dat de ark verliet. Paarden symboliseren leiderschap, kracht en welstand, dergelijke objecten golden als de hoogste valuta

  Taxatie
  € 250
  Opbrengst
  € -
 • Kavel 97
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  Stempel penning 1919,

  Wienecke, Besluit tot opheffiing van Nederlandsche Overzee Trust Maatschappij

  Taxatie
  € 50
  Opbrengst
  € 75
 • Kavel 98
  • M1801-Historiepenningen op jaartal en varia

  Deurklopper,

  Universiteit van Leiden, attractief geheel

  Taxatie
  € 50
  Opbrengst
  € 40
 • Kavel 101
  3
  • M1801-Provinciaal
  • M1801-Gelderland

  Hertogdom 1339 - 1581, PIEDFORT(gew.59,77gr.), pronkdaalder z.j., Silver, PHILIPS II 1555–1581 Met stempels gesneden door Arent Gheelvoet. Geharnast borstbeeld met ordeteken van het Gulden Vlies naar links, daaronder mt. ✥. Omschrift PHILIPPVS• DEI• G• HISP'• REX• DVX• GEL'• Kz. binnen een rand van 18 gekroonde wapentjes het gekroonde wapenschild op een Bourgondisch kruis tussen twee vuurstalen, Delm. 84, bijna prachtig

  Taxatie
  € 3.000
  Opbrengst
  € 6.000
 • Kavel 102
  • M1801-Provinciaal
  • M1801-Gelderland

  Arnold van Egmond 1423-1473, Goudgulden z.j.,

  Delm.604, fraai/zeer fraai

  Taxatie
  € 100
  Opbrengst
  € 130