U bent hier

Vraag hier een tekstversie van de catalogus op: tekstversie (let op: dit kan een minuut duren)
 • Kavel 1

  Reinoud IV 1402-1423

  , St. Jans goudgulden z.j., staande heilige Johannes de Doper-S.IOHANNES-BABTISTA leeuwtje, kz. vijf wapentjes als kruis in vierpas DUX.REINALS-IVL-Z-GEL-Z-COMIS-Z, Delm.599, fraai

  Taxatie / estimation
  € 150
  Opbrengst
  € 150
 • Kavel 2

  Arnoud van Egmond 1423-1473

  , goudgulden z.j., staande heilige Johannes de Doper-S.IOHANNES-BABTISTA, leeuwtje, Kz. vijf wapentjes in vierpas DUX-ARNOLD-GEL-Z-IVL-Z-COMIS-Z, Delm.604, ruim fraai

  Taxatie / estimation
  € 150
  Opbrengst
  € 150
 • Kavel 3

  Leeuwendaalder op Hollandse voet 1593

  , Vz: Geharnaste ridder met een sjerp om, kijkend over zijn linkerschouder, de linkerhand aan het gevest van zijn zwaard en met de rechter een schild met een klimmende leeuw aan een lint voor zich staande houdend. Gesplitst jaartal ter weerszijden van het schild MO.NO.ORDI. - .GEL.VA.HOL. Kz: Klimmende leeuw mmt mispelbloem CONFIDENS.DNO.NON.MOVETVR, Delm.824, CNM.2.17.103, ruim fraai

  Taxatie / estimation
  € 60
  Opbrengst
  € 70
 • Kavel 4

  Leeuwendaalder op Generaliteitsvoet 1643

  , Vz: Geharnaste ridder met een sjerp om, kijkend over zijn linkerschouder, de linkerhand aan het gevest van zijn zwaard en met de rechter een schild met een klimmende leeuw aan een lint voor zich staande houdend MO.ARG.PRO.CON - FOE.BELG.GEL. Kz: Klimmende leeuw CONFIDENS.DNO.NON.MOVETVR. jaartal., Delm.825, CNM.2.17.107, zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 75
  Opbrengst
  € 80
 • Kavel 5

  Driegulden 1697/1694

  , Vz: Gekroond Generaliteitswapen; gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden MO.ARG.ORD.FAED.BELG.GEL.ET.Z. mmt ridder te paard Kz: Nederlandse maagd, in de rechterhand een speer waarop een vrijheidshoed en met de linkerelleboog steunend op een rechtop op een zuil staande bijbel HAC NITIMVR - HANC TVEMVR, Delm.1145, CNM.2.17.145, ruim fraai

  Taxatie / estimation
  € 100
  Opbrengst
  € 150
 • Kavel 6

  Driegulden 1786

  , Vz: Gekroond Generaliteitswapen; gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden MO.ARG.ORD.FOE.BELG.D.GEL.&.C.Z. Kz: Nederlandse maagd, in de rechterhand een speer waarop een vrijheidshoed en met de linkerelleboog steunend op een rechtop op een zuil staande bijbel mmt korenaar HAC NITIMVR - HANC TVEMVR, Delm.1145, CNM.2.17.148, bijna prachtig

  Taxatie / estimation
  € 120
  Opbrengst
  € 100
 • Kavel 7

  Gulden 1764

  , Vz: Gekroond Generaliteitswapen; gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden MO.ARG.ORD.FOE.BELG.D.GEL.&.C.Z. Kz: Nederlandse maagd, in de rechterhand een speer waarop een vrijheidshoed en met de linkerelleboog steunend op een rechtop op een zuil staande bijbel; jaartal in de afsnede mmt HAC NITIMVR - HANC.TVEMVR, Delm.1178, CNM.2.17.155, zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 35
  Opbrengst
  € 30
 • Kavel 8

  Gulden 1786

  , Delm.1178, CNM.2.17.155, prachtig

  Taxatie / estimation
  € 80
  Opbrengst
  € 65
 • Kavel 9

  Muntmeesterspenning 1756 en 1759

  , Vz: Gekroond Generaliteitswapen; gesplitst jaartal ter weerszijden MO.ARG.ORD.FOE.BELG.D.GEL.&.C.Z. Kz: Nederlandse maagd, in de rechterhand een speer waarop een vrijheidshoed en met de linkerelleboog steunend op een rechtop op een zuil staande bijbel; jaartal boven de kroon mmt HAC NITIMVR - HANC TVEMVR, Verk.14.5, CNM.2.17.159, ruim zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 75
  Opbrengst
  € 65
 • Kavel 10

  Achtste stuiver of duit 1756

  , Vz: Gekroond provinciewapen IN DEO – SP.NOS Kz: In vijf regels: rozet D rozet / GEL / RIÆ / jaartal / mmt kraanvogel op twee gekruiste vruchtdragende bladertakken, Verk.19.7, Verk.20.6, CNM.2.17.193, prachtig

  Taxatie / estimation
  € 150
  Opbrengst
  € 120
 • Kavel 11

  Achtste stuiver of duit 1759

  , Vz: Gekroond provinciewapen IN DEO.EST.SPES.NOSTRA Kz: Binnen een rococolijst in vijf regels . D . / GEL / RIÆ / jaartal / mmt geknotte boom met loot, Verk.20.2, CNM.2.17.195, ruim prachtig bijgevoegd 2 stuiver 1786 en VOC duit 1791, ruim zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 25
  Opbrengst
  € 20
 • Kavel 12

  Halve duit 1757

  , Vz: Gekroond provinciewapen IN DEO - SP.NOS Kz: In vijf regels: rozet D rozet / GEL / RIÆ / jaartal / mmt kraanvogel op twee gekruiste vruchtdragende bladertakken, Verk.20.7, CNM.2.17.200, zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 30
  Opbrengst
  € 65
 • Kavel 13

  BATENBURG, Maximiliaan van Bronkhorst (1602-1641), Achtste stuiver of duit z.j.

  , Vz: Gekroond wapen van Bronkhorst; ter weerszijden een bladertak Kz: Binnen een krans van vier bladertakken, verbonden door rozetten, in vijf regels: drie cirkels / BAT / ENBVR / GVM / drie cirkels, PW.1301, CNM.2.05.95, zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 45
  Opbrengst
  € 35
 • Kavel 14

  Floris IV 1222-1234

  , penning z.j., hoofd zonder versiering op de hals naar rechts FLORENS, kort dubbel kruis HOLLANT, fraai

  Taxatie / estimation
  € 50
  Opbrengst
  € 60
 • Kavel 15
  geen foto

  Philips de Schone 1482-1506

  , ½ Groot z.j., Dordrecht, Rechthoekige M in het veld vuurijzer MO-ARDVC.AVST.BG.CO.HOLL(L), Kz. kort gebloemd kruis vuurijzer IN NOMINE DOMINI AM(EN), G.H.56-6a, zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 30
  Opbrengst
  € 55
 • Kavel 16

  Gouden rijder van 14 Gulden 1750

  , Vz: Geharnaste ridder met een sjerp om en met geheven zwaard, gezeten op een naar rechts galopperend paard; op de voorgrond het gekroonde provinciewapen mt rozet MO.AUR.PRO.CONFOED. - BELG.HOLLAND. Kz: Gekroond eneraliteitswapen; gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden; jaartal boven de kroon CONCORDIA.RES.PARVÆ.CRESCUNT, Delm.782, CNM.2.28.47, goed

  Taxatie / estimation
  € 200
  Opbrengst
  € 260
 • Kavel 17

  Gouden rijder van 14 Gulden 1760

  , Delm.782, CNM.2.28.47, gemonteerd geweest overigens zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 300
  Opbrengst
  € 310
 • Kavel 18

  Dubbele gouden Nederlandse dukaat 1781, Vz: Staande geharnaste ridder met geschouderd zwaard in de rechterhand en een pijlenbundel in de linker; gesplitst jaartal ter weerszijden CONCORDIA.RES. - PAR.CRES.HOL. Kz: In een versierd kasje in vijf regels: MO.ORD. / PROVIN. / FOEDER / BELG.AD / LEG.IMP, Delm.773, CNM.2.28.52, ruim prachtig

  Taxatie / estimation
  € 850
  Opbrengst
  € 1.400
 • Kavel 19

  Dubbele gouden Nederlandse dukaat 1781, Delm.773, CNM.2.28.52, ruim prachtig

  Taxatie / estimation
  € 850
  Opbrengst
  € 1.450
 • Kavel 20

  Dubbele gouden Nederlandse dukaat 1781, Delm.773, CNM.2.28.52, prachtig

  Taxatie / estimation
  € 800
  Opbrengst
  € 1.500
 • Kavel 21

  Gouden Nederlandse dukaat 1763

  , Vz: Staande ridder met geschouderd zwaard in de rechterhand en een pijlenbundel met 7 pijlen in de linker; gesplitst jaartal ter weerszijden CONCORDIA RES - P - AR.CRES.HOL mt rozet Kz: In een versierd kastje in vijf regels: MO.ORD. / PROVIN / FOEDER / BELG.AD / LEG.IMP, Delm.775, CNM.2.28.54, ruim prachtig

  Taxatie / estimation
  € 250
  Opbrengst
  € 220
 • Kavel 22

  Gouden Nederlandse dukaat 1763

  , Delm.775, CNM.2.28.54, bijna zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 150
  Opbrengst
  € 180
 • Kavel 23

  Gouden Nederlandse dukaat 1780

  , Delm.775, CNM.2.28.54, prachtig

  Taxatie / estimation
  € 200
  Opbrengst
  € 250
 • Kavel 24

  Gouden Nederlandse dukaat 1781

  , Delm.775, CNM.2.28.54, zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 175
  Opbrengst
  € 150
 • Kavel 25

  Leeuwendaalder op Hollandse voet 1576

  , Vz: Geharnaste ridder, kijkend over zijn linkerschouder, de linkerhand aan het gevest van zijn zwaard en met de rechter een schild met klimmende leeuw aan een lint voor zich staande houdend, gesplitst jaartal ter weerszijden van het schild MO.NO.ARG. - .ORDIN.HOL. Kz: Klimmende leeuw . mt rozet .CONFIDENS.DNO.NON.MOVETVR, Delm.831, CNM.2.28.66, ruim zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 75
  Opbrengst
  € 130
 • Kavel 26

  Leeuwendaalder op Hollandse voet 1576

  , Delm.831, CNM.2.28.66, bijna zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 60
  Opbrengst
  € 70
 • Kavel 27

  Leeuwendaalder op Hollandse voet 1576

  , Delm.831, CNM.2.28.66, uit V.O.C, schip "de Campen", bijna zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 60
  Opbrengst
  € 65
 • Kavel 28

  Halve dukaton of halve zilveren rijder 1767

  , Vz: Geharnaste ruiter met geheven zwaard, galopperend naar rechts; op de voorgrond het gekroonde provinciewapen MO.NO.ARG.CON - FOE.BELG.PRO.HOL mt wapen van Dordrecht Kz: Gekroond generaliteitswapen, gehouden door twee gekroonde en aanziende klimmende leeuwen; jaartal in een cartouche van bladornamenten eronder mt rozet CONCORDIA - RES.PARVAE. - CRESCUNT, Delm.1047, CNM.2.28.88, ruim zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 100
  Opbrengst
  € 90
 • Kavel 29

  Halve dukaton of halve zilveren rijder 1775

  ,Delm.1047, CNM.2.28.88, zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 100
  Opbrengst
  € 110
 • Kavel 30

  Provinciale tweegulden 1687

  , Vz: Gekroond provinciewapen, gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden. Jaartal boven de kroon MO.NO.ARGENT.COMIT.HOLL. Kz: Nederlandse maagd, in de rechterhand een speer waarop een vrijheidshoed, met de linkerelleboog steunend op een rechtop op een zuil staande bijbel HAC NITIMVR - HANC TVEMVR, Delm.1142, CNM.2.28.97, bijna zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 275
  Opbrengst
  € 320
 • Kavel 31

  Halve Generaliteitsgulden van X stuiver 1748

  , Vz: Gekroond Generaliteitswapen; gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden, jaartal boven de kroon MO.ARG.ORD.FAED.BELG.HOLL. Kz: Nederlandse maagd, in de rechterhand een speer waarop een vrijheidshoed, met de linkerelleboog steunend op een rechtop op een zuil staande bijbel HAC NITIMVR - HANC TVEMVR, Delm.1198, CNM.2.28.107, ruim zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 50
  Opbrengst
  € 45
 • Kavel 32

  Halve Generaliteitsgulden van X stuiver 1749

  , Delm.1198, CNM.2.28.107, prachtig

  Taxatie / estimation
  € 60
  Opbrengst
  € -
 • Kavel 33

  Scheepjesschelling 1747, afslag in goud Vz: Gekroond provinciewapen; gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden van het wapen, jaartal boven de kroon MO.NO.ORD.HOLL.ET.WESTFRI Kz: Oorlogsschip varend naar rechts VIGILATE.DEO.CONFIDENTES, Verk.55,6, CNM.2.28.116, prachtig

  Taxatie / estimation
  € 1.000
  Opbrengst
  € 1.800
 • Kavel 34

  Scheepjesschelling 1747, afslag in goud, Verk.55,6, CNM.2.28.116, prachtig

  Taxatie / estimation
  € 1.000
  Opbrengst
  € 900
 • Kavel 35

  Pijl- of bezemstuiver 1741

  , afslag in goud, Vz: In vier regels: . rozet . / HOL / LAN / DIA. / jaartal Kz: Binnen een lauwerkrans een bundel van zeven pijlen; gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden, Verk.56,6, CNM.2.28.121, zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 300
  Opbrengst
  € 340
 • Kavel 36

  LEIDEN, kwart Stuiver of Oord 1573

  , Vz. stadswapen, het jaartal in spiegelschrift erboven kruis GEDENCT.DEN ARMEN, Kz. onder een kroon het rad van Sint Catharina, Cnm.2.32.7, ruim fraai

  Taxatie / estimation
  € 50
  Opbrengst
  € 60
 • Kavel 37

  Leeuwendaalder op Generaliteitsvoet 1635/33

  , Vz: Geharnaste ridder met een sjerp om, kijkend over zijn linkerschouder, de linkerhand aan het gevest van zijn zwaard en met de rechterhand een schild met een klimmende leeuw aan een lint voor zich staande houdend MO.ARG.PRO.CON - FOE.BELG.WESTF Kz: Klimmende leeuw wel of geen mmt CONFIDENS.DNO.NON.MOVETVR. jaartal., Delm.836, CNM.2.46.24, zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 100
  Opbrengst
  € 85
 • Kavel 38

  Leeuwendaalder op Generaliteitsvoet 1642

  , Delm.836, CNM.2.46.24, zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 75
  Opbrengst
  € 75
 • Kavel 39

  Leeuwendaalder op Generaliteitsvoet 1642

  , Delm.836, CNM.2.46.24, bijna zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 60
  Opbrengst
  € 65
 • Kavel 40

  Nederlandse rijksdaalder 1620

  , Vz: Naar rechts gewend gelauwerd en geharnast anoniem borstbeeld met het landschapswapen aan een lint in de linkerhand en een geschouderd zwaard in de rechterhand mmt MO.ARG.PRO. - CONFOE.BELG.WEST - FRI Kz: Gekroond Generaliteitswapen; gesplitst jaartal ter weerszijden breedarmig kruis CONCORDIA.RES.PARVÆ.CRESCVNT, Delm.940, CNM.2.46.31, bijna zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 85
  Opbrengst
  € 90
 • Kavel 41

  Nederlandse rijksdaalder 1621

  , Delm.940, CNM.2.46.31, zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 120
  Opbrengst
  € -
 • Kavel 42

  Zilveren dukaat 1661

  , Vz: Geharnaste ridder met geschouderd zwaard, het landschapswapen met de linkerhand voor zich staande houdend, gesplitst jaartal ter weerszijden MO.NO.ARG.PRO.CON - OE.BELG.WESTF Kz: Gekroond Generaliteitswapen CONCORDIA.RES.PARVÆ.CRESCVNT. mmt of mt, Delm.970, CNM.2.46.33, fraai

  Taxatie / estimation
  € 70
  Opbrengst
  € 95
 • Kavel 43

  Zilveren dukaat 1775

  , Vz: Geharnaste ridder met een sjerp om, een geschouderd zwaard in de rechterhand, het gekroonde landschapswapen met de linker aan een lint voor zich staande houdend MO.NO.ARG.PRO.CONFOE.BELG.WESTFRI wel of geen mmt Kz: Gekroond Generaliteitswapen; gesplitst jaartal ter weerszijden CONCORDIA.RES.PARVÆ.CRESCVNT, Delm.971, CNM.2.46.35, ruim fraai

  Taxatie / estimation
  € 60
  Opbrengst
  € 70
 • Kavel 44

  Zilveren dukaat 1791

  , Delm.971, CNM.2.46.35, bijna prachtig

  Taxatie / estimation
  € 175
  Opbrengst
  € 160
 • Kavel 45

  Dukaton of zilveren rijder 1732

  , Vz: Geharnaste ridder met een sjerp om en met geheven zwaard, gezeten op een naar rechts galopperend paard; op de voorgrond het gekroonde landschapswapen MO.NO.ARG.CONFOE - BELG.PRO.WESTFRI mmt Kz: Gekroond Generaliteitswapen, gehouden door twee gekroonde en aanziende klimmende leeuwen; jaartal in een cartouche van bladornamenten eronder CONCORDIA. - RES.PARVÆ. - CRESCUNT., Delm.1022, CNM.2.46.41, ruim zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 175
  Opbrengst
  € 520
 • Kavel 46

  Dukaton of zilveren rijder 1742

  , Delm.1022, CNM.2.46.41, corrosie overigens prachtig

  Taxatie / estimation
  € 85
  Opbrengst
  € 70
 • Kavel 47

  Dukaton of zilveren rijder 1790/1780

  , Delm.1022, CNM.2.46.41, bijna prachtig

  Taxatie / estimation
  € 200
  Opbrengst
  € 250
 • Kavel 48

  Dukaton of zilveren rijder 1791

  , Delm.1022, CNM.2.46.41, zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 75
  Opbrengst
  € 150
 • Kavel 49

  Halve dukaton of halve zilveren rijder 1762/1761

  , Vz: Geharnaste ridder met een sjerp om en met geheven zwaard, gezeten op een naar rechts galopperend paard; op de voorgrond het gekroonde landschapswapen MO.NO.ARG.CONFOE - BELG.PRO.WESTFRI mmt Kz: Gekroond Generaliteitswapen; gehouden door twee gekroonde en aanziende klimmende leeuwen; jaartal in een cartouche van bladornamenten eronder CONCORDIA. - RES.PARVAE. - CRESCUNT, Delm.1050, CNM.2.46.45, bijna prachtig

  Taxatie / estimation
  € 200
  Opbrengst
  € 270
 • Kavel 50

  Halve dukaton of halve zilveren rijder 1782

  , Delm.1050, CNM.2.46.45, ruim zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 200
  Opbrengst
  € 160
 • Kavel 51

  Driegulden 1763

  , Vz: Gekroond Generaliteitswapen; gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden MO.ARG.ORD.FOE.BELG.WESTF. wel of geen mmt Kz: Nederlandse maagd, in de rechterhand een speer waarop een vrijheidshoed, met de linkerelleboog steunend op een rechtop op een zuil staande bijbel; jaartal in de afsnede HAC NITIMVR - HANC TVEMVR, Delm.1147, CNM.2.46.55, zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 100
  Opbrengst
  € -
 • Kavel 52

  Driegulden 1792

  , Delm.1147, CNM.2.46.55, bijna prachtig

  Taxatie / estimation
  € 125
  Opbrengst
  € 100
 • Kavel 53

  Driegulden 1793

  , Delm.1147, CNM.2.46.55, bijna zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 75
  Opbrengst
  € 80
 • Kavel 54

  Driegulden 1793

  , Delm.1147, CNM.2.46.55, bijna zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 75
  Opbrengst
  € 60
 • Kavel 55

  Driegulden 1794

  , Delm.1147, CNM.2.46.55, ruim zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 100
  Opbrengst
  € 110
 • Kavel 56

  Driegulden 1795

  , Delm.1147, CNM.2.46.55, ruim zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 100
  Opbrengst
  € 90
 • Kavel 57

  Gulden 1762

  , Vz: Gekroond Generaliteitswapen; gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden MO.ARG.ORD.FOE.BELG.WESTF wel of geen mmt Kz: Nederlandse maagd, in de rechterhand een speer waarop een vrijheidshoed, met de linkerelleboog steunend op een rechtop op een zuil staande bijbel; jaartal in de afsnede HAC NITIMVR - HANC TVEMVR, Delm.1180, CNM.2.46.57, ruim zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 50
  Opbrengst
  € 70
 • Kavel 58

  Gulden 1791/1781

  , Delm.1180, CNM.2.46.57, ruim prachtig

  Taxatie / estimation
  € 225
  Opbrengst
  € 190
 • Kavel 59

  X Stuiver 1780

  , Vz: Gekroond Generaliteitswapen; gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden, jaartal boven de kroon MO.ARG.ORD.FOE.BELG.WESTF. Kz: Nederlandse maagd, in de rechterhand een speer waarop een vrijheidshoed, met de linkerelleboog steunend op een rechtop op een zuil staande bijbel HAC NITIMVR - HANC TVEMVR, Delm.1200, CNM.2.46.59, ruim zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 200
  Opbrengst
  € 200
 • Kavel 60

  X Stuiver 1785

  , Delm.1200, CNM.2.46.59, ruim zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 125
  Opbrengst
  € 250
 • Kavel 61

  Muntmeesterspenning 1759

  , Vz: Gekroond Generaliteitswapen; gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden MO.ARG.ORD.FOE.BELG.WESTF. mmt haan Kz: Nederlandse maagd, in de rechterhand een speer waarop een vrijheidshoed, met de linkerelleboog steunend op een rechtop op een zuil staande bijbel HAC NITIMVR - HANC TVEMVR, Verk.70.6, CNM.2.46.61, ruim prachtig

  Taxatie / estimation
  € 100
  Opbrengst
  € 160
 • Kavel 62

  Scheepjesschelling 1705

  , Vz: Gekroond landschapswapen; gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden, jaartal boven de kroon, MO.NO.ORDIN.WEST.FRISIÆ Kz: Oorlogsschip varend naar rechts DEVS.FORTITVDO.ET.SPES.NOSTRA mmt rozet, Verk.72.5, CNM.2.46.68, zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 80
  Opbrengst
  € 65
 • Kavel 63

  Scheepjesschelling 1754/1752

  , Vz: Gekroond landschapswapen, gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden, jaartal boven de kroon MO.NO.ORDIN.WESTFRI jaartal en mmt Kz: Oorlogsschip varend naar rechts DEVS.FORTITVDO.ET.SPES.NOSTRA, Verk.72.5, CNM.2.46.70, ruim zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 90
  Opbrengst
  € -
 • Kavel 64

  Pijl- of bezemstuiver 1738

  , afslag in goud, Vz: In vijf regels: mmt knol tussen twee rozetten / WEST / FRI / SIAE / jaartal Kz: Binnen een lauwerkrans een pijlenbundel, gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden, Verk.75.3, CNM.2.46.84, bijna zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 350
  Opbrengst
  € 420
 • Kavel 65

  Pijl- of bezemstuiver 1766

  , Vz: In vijf regels: . mmt . / WEST / FRI / SIA / jaartal Kz: Binnen een lauwerkrans een pijlenbundel, gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden, Verk.75.3, CNM.2.46.85

  Taxatie / estimation
  € 35
  Opbrengst
  € 40
 • Kavel 66

  Duit 1739

  , afslag in zilver, Vz: Gekroond landschapswapen tussen twee vruchtdragende lauwertakken Kz: In vijf regels: mmt knol tussen twee rozetten / WEST / FRI / SIAE / jaartal, PW.3009, CNM.2.46.96, bijna fdc

  Taxatie / estimation
  € 150
  Opbrengst
  € 340
 • Kavel 67

  Philips II (1555-1598), Dubbele gouden dukaat-Spaans type z.j., Vz: De gekroonde elkaar aanziende borstbeelden van het Spaanse koningspaar, de letter S ertussen mt burcht PHLS.D:G.HISP.Z.REX.COM.ZEL. Kz: Eenkoppige adelaar met uitgespreide vleugels, de borst gedekt door het gekroonde wapen van Castilië-Léon-Granada .DVCATVS.CO.ZEL.VAL.HISP., Delm.878, CNM.2.49.10, bijna zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 650
  Opbrengst
  € 1.000
 • Kavel 68

  Zeeuwse of gehelmde rijksdaalder of prinsendaalder 1591, Vz: Provinciewapen, gedekt door een gekroonde helm met cimier en lambrekijns MONETA.NO.ARG.COMIT.ZEL. mt burcht. Kz: Naar rechts gewend geharnast en gelauwerd borstbeeld met een geschouderd zwaard in de rechterhand* VIGILATE.DEO.CONF - IDENTE - S. jaartal., Delm.926, CNM.2.49.44, zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 300
  Opbrengst
  € 340
 • Kavel 69

  Nederlandse rijksdaalder 1622

  , Vz: Naar rechts gewend gelauwerd en geharnast anoniem borstbeeld met het provinciewapen aan een lint in de linkerhand en een geschouderd zwaard in de rechter mt burcht .MO.ARG.PRO. - CONFOE.BELG.ZEL. Kz: Gekroond Generaliteitswapen; gesplitst jaartal ter weerszijden mt burcht .CONCORDIA.RES.PARVÆ.CRESCVNT, Delm.941, CNM.2.49.47, fraai

  Taxatie / estimation
  € 60
  Opbrengst
  € 65
 • Kavel 70

  Zilveren dukaat 1771

  , Vz: Geharnaste ridder met een sjerp om, een geschouderd zwaard in de rechterhand en met de linker het gekroonde provinciewapen aan een lint voor zich staande houdend mt burcht MON.NO.ARG.PRO.CONFOE.BELG.COM.ZEL. Kz: Gekroond Generaliteitswapen; gesplitst jaartal ter weerszijden CONCORDIA.RES.PARVAE.CRESCUNT., Delm.976, CNM.2.49.50, zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 70
  Opbrengst
  € 65
 • Kavel 71

  Zilveren dukaat 1772

  , Delm.976, CNM.2.49.50, bijna prachtig

  Taxatie / estimation
  € 90
  Opbrengst
  € 110
 • Kavel 72

  Zilveren dukaat 1772

  , Delm.976, CNM.2.49.50, ruim zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 75
  Opbrengst
  € 65
 • Kavel 73

  Zilveren dukaat 1785

  , Delm.976, CNM.2.49.50, zwakke slag, bijna fdc

  Taxatie / estimation
  € 100
  Opbrengst
  € -
 • Kavel 74

  Zilveren dukaat 1792

  , Delm.976, CNM.2.49.50, zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 70
  Opbrengst
  € 70
 • Kavel 75

  Dukaton of zilveren rijder 1758

  , Vz: Geharnaste ridder met een sjerp om en met geheven zwaard, gezeten op een naar rechts galopperend paard; op de voorgrond het gekroonde provinciewapen. Met grond onder het paard MO.NO.ARG.PRO.CON - FOE.BELG.COM.ZEL mt burcht Kz: Gekroond Generaliteitswapen, gehouden door twee gekroonde en aanziende klimmende leeuwen; jaartal in cartouche van bladornamenten eronder rozet CONCORDIA - RES.PARVAE -CRESCUNT, Delm.1028, CNM.2.49.58, zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 80
  Opbrengst
  € 75
 • Kavel 76

  Dukaton of zilveren rijder 1767/66

  , Delm.1028, CNM.2.49.58, ruim fraai

  Taxatie / estimation
  € 75
  Opbrengst
  € 95
 • Kavel 77

  DORESTAD, Lotharius 840-855AD, Denier z.j.

  , Tempel met daaromheen stadsnaam Dorestatus Mon, kz. kort gevoet kruis met een bolletje in iedere hoek + IOTAMVS IAIERAS, vd.Ch.XV 10-18 gevonden te Tzummarum, prachtig

  Taxatie / estimation
  € 250
  Opbrengst
  € 360
 • Kavel 78

  DORESTAD, Lotharius 840-855AD, Denier z.j.

  , Tempel met daaromheen stadsnaam Dorestatus Mon, kz. kort gevoet kruis met een bolletje in iedere hoek + IOTAMVS IAIERAS, vd.Ch.XV 10-18 gevonden te Tzummarum, bijna prachtig

  Taxatie / estimation
  € 250
  Opbrengst
  € 380
 • Kavel 79

  Jan van Verneburg 1364-1371, Halve Groot z.j. Vollenhove

  , Vz. gemijterd borstbeeld met wapenschild van het Oversticht voor zich IOHXEPIXTR-AIECTENSI, Kz. kort gevoet kruis LXN-OT-ED-NI+MONETA+VOLEHO+TRAIECT, vdCh.11.12, bijna zeer fraai, zeer zeldzaam

  Taxatie / estimation
  € 200
  Opbrengst
  € 330
 • Kavel 80

  Hendrik van Beieren (1524-1528), Duit of Deutken 1525

  , PW.5003(R), vdCh.-1, fraai

  Taxatie / estimation
  € 65
  Opbrengst
  € 120
 • Kavel 81

  Gouden rijder van 14 gulden goud 1751, Vz: Geharnaste ridder met een sjerp om en met geheven zwaard, gezeten op een naar rechts galopperend paard; op de voorgrond het gekroonde provinciewapen mt stadswapen MO.AUR.PRO.CONFOED - BELG.TRAIECT. Kz: Gekroond Generaliteitswapen, gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden; jaartal boven de kroon CONCORDIA.RES.PARVAE.CRESCUNT, Delm.970, CNM.2.43.37, prachtig

  Taxatie / estimation
  € 450
  Opbrengst
  € 580
 • Kavel 82

  Gouden rijder van 14 gulden goud 1760

  , Delm.970, CNM.2.43.37, ruim zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 375
  Opbrengst
  € 560
 • Kavel 83

  Gouden rijder van 14 gulden goud 1761

  , Delm.970, CNM.2.43.37, ruim prachtig

  Taxatie / estimation
  € 550
  Opbrengst
  € 680
 • Kavel 84

  Dubbele Nederlandse dukaat goud 1745, Vz: Staande geharnaste ridder met een sjerp om en met een geschouderd zwaard in de rechterhand en een bundel van 7 pijlen in de linker, gesplitst jaartal ter weerszijden CONCORDIA.RES. - PAR.CRES.TRA. - mt stadswapen Kz: In een versierd kasje, in vijf regels: MO.ORD. / PROVIN / FOEDER / BELG.AD / LEG.IMP, Delm.962, CNM.2.43.41, bijna fdc

  Taxatie / estimation
  € 1.500
  Opbrengst
  € -
 • Kavel 85

  Dubbele Nederlandse dukaat goud 1764, Delm.962, CNM.2.43.41, ruim zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 600
  Opbrengst
  € 620
 • Kavel 86

  Zilveren dukaat 1784

  , Vz: Geharnaste ridder met een sjerp om en met een geschouderd zwaard in de rechterhand, het gekroonde provinciewapen met de linker aan een lint voor zich staande houdend; gesplitst jaartal ter weerszijden MO.NO.ARG.PRO.CON - FOE.BELG.TRAI. Kz: Gekroond Generaliteitswapen mt stadswapen CONCORDIA.RES.PARVÆ.CRESCVNT, Delm.982, CNM.2.43.92, prachtig

  Taxatie / estimation
  € 80
  Opbrengst
  € 100
 • Kavel 87

  Zilveren dukaat 1785

  , Delm.982, CNM.2.43.92, ruim fraai

  Taxatie / estimation
  € 50
  Opbrengst
  € 55
 • Kavel 88

  Halve zilveren dukaat 1769

  , Vz: Geharnaste ridder met geschouderd waard, het gekroonde provinciewapen met de linkerhand aan een lint voor zich staande houdend; gesplitst jaartal ter weerszijden MO.NO.ARG.PRO.CONFOE.BELG.TRAI. Utrecht - provincie Kz: Gekroond Generaliteitswapen mt stadswapen CONCORDIA.RES.PARVÆ.CRESCVNT, Delm.1006, CNM.2.43.95, prachtig

  Taxatie / estimation
  € 150
  Opbrengst
  € 200
 • Kavel 89

  Dukaton of zilveren rijder 1711

  , Vz: Geharnaste ridder met een sjerp om en met geheven zwaard, gezeten op een naar rechts galopperend paard; op de voorgrond het gekroonde provinciewapen MO.NO.ARG.PRO.CON - FOE.BELG.TRAI. mmt rozet Kz: Gekroond Generaliteitswapen, gehouden door twee gekroonde en aanziende klimmende leeuwen; jaartal in een cartouche eronder rozet CONCORDIA. - RES.PARVAE. - CRESCVNT, Delm.1031, CNM.2.43.99, corrosie overigens unc.

  Taxatie / estimation
  € 80
  Opbrengst
  € 80
 • Kavel 90

  Dukaton of zilveren rijder 1765/1763

  , Vz: Geharnaste ridder met een sjerp om en met geheven zwaard, gezeten op een naar rechts galopperend paard; op de voorgrond het gekroonde provinciewapen MO.NO.ARG.PRO.CON - FOE.BELG.TRAI. Kz: Gekroond Generaliteitswapen, gehouden door twee gekroonde en aanziende klimmende leeuwen; jaartal in een cartouche eronder mt stadswapen CONCORDIA. - RES.PARVÆ. - CRESCUNT., Delm.1031, CNM.2.43.101, bijna prachtig

  Taxatie / estimation
  € 200
  Opbrengst
  € 280
 • Kavel 91

  Dukaton of zilveren rijder 1784

  , Delm.1031/32, CNM.2.43.101, bijna prachtig

  Taxatie / estimation
  € 125
  Opbrengst
  € 100
 • Kavel 92

  Dukaton of zilveren rijder 1791

  , Delm.1031/32, CNM.2.43.101, bijna prachtig

  Taxatie / estimation
  € 100
  Opbrengst
  € 210
 • Kavel 93

  Halve dukaton of zilveren rijder 1670

  , Vz: Ridder in middeleeuwse toernooiuitrusting met geheven zwaard, gezeten op een naar rechts galopperend paard; op de voorgrond het provinciewapen zonder hartschild MO.NO.ARG.PRO.CON - FOE.BELG.TRAJ. mt stadswapen. Kz: Gekroond Generaliteitswapen, gehouden door twee gekroonde en aanziende klimmende leeuwen; eronder een bladornament CONCORDIA. - RES.PARVÆ. - CRESCVNT, Delm.1053, CNM.2.43.102, zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 150
  Opbrengst
  € 320
 • Kavel 94

  Halve Dukaton of zilveren rijder 1769

  , Vz: Geharnaste ridder met een sjerp om en met geheven zwaard, gezeten op een naar rechts galopperend paard; op de voorgrond het gekroonde provinciewapen zonder hartschild MO:NO:ARG:CON - FOE:BELG:PRO:TRAI. Kz: Gekroond Generaliteitswapen, gehouden door twee gekroonde en aanziende klimmende leeuwen; jaartal in een cartouche eronder mt stadswapen CONCORDIA. - RES.PARVAE. - CRESCUNT, Delm.1055, CNM.2.43.106 prachtig

  Taxatie / estimation
  € 100
  Opbrengst
  € 150
 • Kavel 95

  Halve dukaton of zilveren rijder 1771

  , Delm.1053, CNM.2.43.106, bijna fdc

  Taxatie / estimation
  € 175
  Opbrengst
  € 240
 • Kavel 96

  Halve dukaton of zilveren rijder 1774

  , Delm.1053, CNM.2.43.106, mooi patina, fdc

  Taxatie / estimation
  € 175
  Opbrengst
  € 210
 • Kavel 97

  Halve provinciale of halve statengulden van 10 stuiver 1682

  , Vz: Gekroond provinciewapen zonder hartschild; gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden, jaartal boven de kroon MO.NO.ARGENT.ORDIN.TRAI. Kz: Nederlandse maagd, in de rechterhand een speer waarop een vrijheidshoed, met de linkerelleboog steunend op ene rechtop op een zuil staande bijbel HAC NITIMVR - HANC TVEMVR, Delm.1201, CNM.2.43.114, ruim zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 200
  Opbrengst
  € 180
 • Kavel 98

  Generaliteits driegulden 1694

  , Vz: Gekroond Generaliteitswapen; gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden MO.ARG.ORD.FÆD.BELG.TRAI. Kz: Nederlandse maagd, in de rechterhand een speer waarop een vrijheidshoed, met de linkerelleboog steunend op een rechtop op een zuil staande bijbel, jaartal eronder HAC NITIMVR - HANC TVEMVR, Delm.1150, CNM.2.43.115, corrosie overigens prachtig

  Taxatie / estimation
  € 100
  Opbrengst
  € 85
 • Kavel 99

  Generaliteits driegulden 1764

  , Vz: Gekroond Generaliteitswapen; gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden MO.ARG.ORD.FOED.BELG.TRAI. Kz: Nederlandse maagd, in de rechterhand een speer waarop een vrijheidshoed, met de linkerelleboog steunend op een rechtop op een zuil staande bijbel; jaartal onder de afsnede HAC NITIMVR - HANC TVEMVR - mt stadswapen, Delm.1150, CNM.2.43.117, prachtig

  Taxatie / estimation
  € 100
  Opbrengst
  € 85
 • Kavel 100

  Generaliteits driegulden 1764

  , Delm.1150, CNM.2.43.117, ruim zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 90
  Opbrengst
  € -