U bent hier

Vraag hier een tekstversie van de catalogus op: tekstversie (let op: dit kan een minuut duren)
 • Kavel 1

  1574,

  Leiden, vroedschapspenning, Vz. leeuw met zwaard en stadswapen, schild, Kz. 7-regelige tekst, AR. 31mm., vL.196.1, unc

  Taxatie / estimation
  € 75
  Uw bod
  0
 • Kavel 2

  1590,

  Inname van Breda door Maurits, vz. turfschip met 5 soldaten, kz. bladerkrans, bessen en rozen, 7-regelige tekst, gaatje overigens ruim zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 50
  Uw bod
  0
 • Kavel 3

  1614, Matthis en Anna van Oostenrijk, Borstbeeld naar rechts met kanten kraag D.MATTHIAS-CAES.AUG.G.H.B.R.(ovaal) 20x16mm, eenzijdig. Borstbeeld naar links met hoge kanten kraag en diadeem D.ANNAROM.-IMP.G.H.B.R., AR(ovaal), 20.5x16mm., éénzijdig, beide onder borstbeeld ingekrast 16P14, gegoten, Forrer vol.VIp.260, Paulus van Vianen, uiterst zeldzaam

  Taxatie / estimation
  € 350
  Uw bod
  0
 • Kavel 4

  1648, Vrede van Munster,

  med. J.Hohn & S. Dadler. Pax en Justitia omhelzen en kussen elkaar, aan hun voeten 2 wettafels van Mozes/Geloof en Godvrucht geven elkaar de hand, op achtergrond de stad Munster, AR.66.57gr., 59mm., vL.II.315.4, ruim zeer fraai, met randbeschadiging

  Taxatie / estimation
  € 250
  Uw bod
  0
 • Kavel 5

  1651,

  Leiden, schutterspenning, Vz. gekroonde leeuw met zwaard en stadswapen, Kz. 1651, gekruiste musketten tussen LEY-DEN, cf van Orden 14.3, zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 50
  Uw bod
  0
 • Kavel 6

  1655, Opening van het nieuwe stadhuis van Amsterdam. Med. G. Pooll. Gezicht op 't Stadhuis met rechts de Nieuwe Kerk, boven zwevende Mercurius met hoed en mercuriusstaf; op de voorgrond op lier spelende Amphion en mensenmenigte. Langs rand: stralend stadswapen FUIT HAEC SAPIENTA QUONDAM/ Amsterdamse Maagd geflankeerd door 2 leeuwen in Hollandse tuin, op achtergrond gezicht op de stad vanaf het IJ rondom 36 wapenschilden van de Burgemeesters, op rand 6 Burgemeestersnamen en jaartal; CORN.DEGRAEF.IOAN.HYDECOPER.HENR.THEOP.SPIEGEL.SIMON.AB.HOORN.COSS.CORN.WITSN.NICOL.TVLP.AEDIL MDCLIX, AR90.20gr., 70mm., vL.II.399.1, bijna prachtig

  Taxatie / estimation
  € 500
  Uw bod
  0
 • Kavel 7

  1677,

  Deense Zeeslag tegen de Zweden in de Kogebucht, gekroond monogram van Christiaan V 1670-1699, onder stralende naam van God, waaronder 4-regelige tekst, links arm uit wolken komend en rechts 8 kindertjes, daaronder 7-regelige tekst, scheepskroon en tekst/De Zeeslag. Op de voorgrond het Deens Admiraalschip de "Christianus", in gevecht met het Zweedse slagschip de "Mars" het welk de vlag streikt ten teken van overgave, daarvoor 2 sloepen, AR(galvano), 127.6mm., Galgter 124, prachtig

  Taxatie / estimation
  € 350
  Uw bod
  0
 • Kavel 8

  Z.J.(1694),

  Alkmaar, vroedschapspenning, AR.32.3mm., vL.168, prachtig

  Taxatie / estimation
  € 65
  Uw bod
  0
 • Kavel 9
  2

  1698, Overlijden van Dirck Muller, omkranst doodshoofd geplaatst op 2 gekruiste beenderen waarboven een gevleugelde zandloper waarachter 2 zeisen. Om deze voorstelling is een banderol geslingerd met de tekst Salich sijnde dooden die in den Heere Sterve Want Sy rusten van hare Ar-bevt. Onderaan cartouche omgeven door korenhelmen waarop gegraveerd; De Doot is/een inganck/ten leven. Langs rond tekst/ Doek met gegraveerde inscriptie: Ter Nagedachtenis/van/DIRCK MULLER/In den Heere gerust/Anno den Duysent/Ses Hondert 98 den/4 luny Out sijnde/24½ Jaer, boven doek lauwerkrans langs rand tekst, gegoten en gegraveerd, AR.62x56.6mm., gew.34.54gr., cf Fred, afb.62-3, Bemolt, prachtig, op passend zilveren staande penninghouder

  Taxatie / estimation
  € 750
  Uw bod
  0
 • Kavel 10

  Z.J. (begin 17 Eeuw), Plaquette, cartouchvorm, naar Paulus van Vianen. In ovaal staande Minerva vrijwel naar voren met lans en schild in landschap waarin Kerk en Hofstee. Aan onderkant op de band PAVLVS DE VIANA FECIT ET INVE, boven de Minerva 2 hoorns van overvloed, waarboven zittend naakte Juno met pauw, allen haar achterkant zichtbaar en Venus van voren afgebeeld met twijg en Cupido, in 't midden van de cartouche, ter weerszijden leeuwenkop waaronder vogel(duif). De onderkant is versierd met een gevleugeld engelenkopje, AR(gegoten) en fraai geciseleerd, 112.5x78mm., gew.59.02gr., eenzijdig met draaggaatje, prachtig

  Taxatie / estimation
  € 750
  Uw bod
  0
 • Kavel 11
  2

  Z.J., (1e helft 17e eeuw), op de deksel van een later zilveren doosje, voorstelling van Abraham die zijn zoon Isaac gaat doden maar hij wordt weerhouden door een aanvliegende engel, het geheel in landschap met links een knecht met ezel en links voor Isaac een rokend vat met daarboven tussen de bomen een bok. In het verschiet huizen, boven aan de rand wolken waaruit hemellicht, ingestempeld met gekroond wapenschild, De voorstelling, 67mm., ruim zeer fraai, geplaatst op 19e eeuwse doos

  Taxatie / estimation
  € 750
  Uw bod
  0
 • Kavel 12

  Z.J.,

  (17e eeuw), JACHTSCENE, in landschap met rivier, jager, valkenier, hengelaar en 2 honden, met watermolen en huizen in het verschiet. Plaquette, AE(gegoten), 90mm, met op rand 3 kleine gaatjes, Frederiks Dutch Silver I, pagina 162, 67(dit exemplaar), zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 250
  Uw bod
  0
 • Kavel 13

  1705,

  Den Bosch, Vz. gezicht op de stad, Kz. de Gerechtigheid en de Nijverheid bij een altaar, Thr. Berckel, AR 22mm., prachtig

  Taxatie / estimation
  € 40
  Uw bod
  0
 • Kavel 14

  1708, Overlijdenspenning van IOHANNES DE GRAAF, Doodshoofd naar links rustend op een cartoucheachtige sokkel waarop gegraveerd: De Doot Is/Een Inga ck/Ten Leven, Banderol om doodshoofd met Salig Syn de Dooden die in den Heere Sterven/ter/Gedagtenis/van/den 28 Octob. 1662/Obiit/den 28 Octob. 1708/Priester 20 Jaaren/Pastoor/in Amsterdam is 15 Jan/9 maanden, AR gegoten en gegraveerd, 52.7x46mm, gew.19.95gr., Bemolt, type B3, Bemolt-, ruim zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 500
  Uw bod
  0
 • Kavel 15

  1717,

  Religieuze Nieuwjaarspenning med. Christian Wermuth 1661-1731, gewijd aan 200 Jaar herdenking reformatie M. Luther, AR.20mm.

  Taxatie / estimation
  € 25
  Uw bod
  0
 • Kavel 16

  1720, Op het ondermijnen van het viervoudig verbond tussen Oostenrijk, Engeland, Frankrijk met de zeven verenigde Nederlanden, randschrift, Zy holt nog niet bij gebrek van het vierde wiel, De Verenigde Nederlanden deden nog niet mee. AR.70mm., ca.82gr., vL.V, pag.67, prachtig

  Taxatie / estimation
  € 750
  Uw bod
  0
 • Kavel 17

  1741,

  ELISABETH CHRISTINE VON BRUNSWICK-WOLFENBUTTEL, 1691-1750, med. M.Donner, Vz. Bb. van E.Christine met weduwensluier naar rechts/steigerend paard vastgehouden door hand uit de wolken komend ASNUTUM DEI, AE(verguld), Knijpb.1166, 61mm., prachtig

  Taxatie / estimation
  € 50
  Uw bod
  0
 • Kavel 18

  1748,

  Familie penning ter Ere van 5 Jarige Prinses Carolina, dochter van Willem V, Holtzhey, AR, vL.XXV pl.253, prachtig

  Taxatie / estimation
  € 40
  Uw bod
  0
 • Kavel 19

  1751,

  Inhuldiging Willem IV als Markgraaf van Vlissingen en Veere, N.v.Swinderen, deze strooipenning werd door Prins Willem IV zelf uit het raam van het stadhuis geworpen naar de burgers van de stad, AR.32mm., unc

  Taxatie / estimation
  € 60
  Uw bod
  0
 • Kavel 20

  1773,

  Bevrijdings penning Eeuwfeest Groningen, Vz. Maagd met helm, bijbel en vrijheidshoed, Kz. altaar met wierookvat, achtergrond zeilschepen en ploegende man, AR. 28.5mm., unc

  Taxatie / estimation
  € 50
  Uw bod
  0
 • Kavel 21

  1786,

  Utrecht beëdiging Utrechtse Schutterij op de Neude, Vz. stadsgodin, Kz. 9-regelige tekst, AR. 31mm., vL.6398, prachtig

  Taxatie / estimation
  € 45
  Uw bod
  0
 • Kavel 22

  1787,

  Orangistisch draagteken, Willem V en Wilhelmina van Pruisen , Borstbeeld Willem V naar links binnen pyramide vormig versierde rand waarboven strik met oog/Borstbeeld Wilhelmina naar rechts binnen een zelfde rand, fragment van blauwe stof zichtbaar, de beide kanten zijn op elkaar gesoldeerd, gegoten en fraai geciseleerd, AR.37mm., prachtig

  Taxatie / estimation
  € 150
  Uw bod
  0
 • Kavel 23

  1788, Stadhouder Willem V, Bb. Willem V naar links met voor hem een staande putto met vlag wapperend en achter hem leeuw onder Oranjeboom, langs beide kanten een klein plantje(37x37mm.), het geheel op een groene ondergrond onder bol glaasje, in latoen koperen lijstje, 77mm., prachtig

  Taxatie / estimation
  € 400
  Uw bod
  0
 • Kavel 24

  1788,

  Stadhouder Willem V en zijn vrouw Wilhelmina van Pruissen, in zilver gedreven voorstelling van het Bb. van Wilhelmina van Pruissen, in zilver gedreven voorstelling van het Bb. van Wilhelm V en Wilhelmina op sokkels, achter de Prins Putto met omgekeerde fakkel en achter de prins leeuw. In in koperen lijstje met bol glas, de voorstelling 38x45mm., het lijstje doorsnede 76.5mm, prachtig

  Taxatie / estimation
  € 200
  Uw bod
  0
 • Kavel 25

  1799, Willem Frederik George Lodewijk, Erfprins van Oranje Nassau)de latere Koning Willem II, med. Eugene Morel, messing verguld plaatje met het portret)68mm.' onder glas gezet op deksel, in een met schildpad bekleed noten houten doosje, 86mm, H.29,5mm., Forrer IV, p.146, prachtig

  Taxatie / estimation
  € 400
  Uw bod
  0
 • Kavel 26

  Z.J., (eind eerste helft 18e eeuw),

  TRICTRAC, houten schijf, vz. Bb. Lodewijk XV/Bb. Wilhelm Carel Hendrik Friso(stadhouder Willem IV), hout 52mm., dikte 12mm., ruim zeer fraai/prachtig

  Taxatie / estimation
  € 150
  Uw bod
  0
 • Kavel 27

  1800,

  op het Nieuwe Jaar Med. D.F. Loos 1735-1819, Janusvormig hoofd samengesteld uit vrouwen en mannen hoofd/landschap met boom, zittende herder en opgaande zon, AR.36.5mm.B.77/2, prachtig

  Taxatie / estimation
  € 35
  Uw bod
  0
 • Kavel 28

  1815,

  Invoering van de Nederlandse Grondwet door Koning Willem I, Buste van Willem I, Kz. Koning overhandigt de grondwet aan Nederlandse Maagd, med. J.P.Schonberg, unc

  Taxatie / estimation
  € 75
  Uw bod
  0
 • Kavel 29

  1819,

  Nieuwjaars Geboorte penning, med. D.F. Loos 1735-1819, Janusvormig hoofd samengesteld uit vrouwen en mannen hoofd/fragment van de dierenriem, waarop steenbok, waterman, vissen, AR.36.5mm., prachtig

  Taxatie / estimation
  € 35
  Uw bod
  0
 • Kavel 30

  1824,

  Penning ter ere van de opening van het Noord-Hollands Kanaal in 1824. Op de voorzijde het portret naar links van de koning met de tekst: "WILHELMVS. I. BELGII. REX. LVXEMB. MAGN. DVX." Onder de afbeelding: "I.P. Schouberg F." Op de keerzijde staat de tekst: "NOVA. AMSTELODAMUM. APERTA. NEPTUNO. VIA." en: "CANALI. HOLL. SEPT. REGIIS. AUSPICIES. PERFECTO. LAETUR. CIVITAS. Aº MDCCCXXIV. I.P. Schouberg F.", messing 49mm., unc

  Taxatie / estimation
  € 75
  Uw bod
  0
 • Kavel 31

  1825,

  KRONING VAN CHARLES X, med. E.Gatteaux, Bb. gekroond en gehuld in hermelijnen mantel naar rechts/Kroningsscene te Reims, AE(verguld), 77mm., Wurzb.4327, prachtig

  Taxatie / estimation
  € 75
  Uw bod
  0
 • Kavel 32

  1840,

  NAPOLEONS GEBALSEMDE LICHAAM NAAR PARIJS OVERGEBRACHT, med. J.P. Montagny, Vz. Kop van Napoleon naar rechts/Franse Maagd met 2 palmtakken en bloesemtak en bloemlint, daarachter Eros, daarvoor op trap de dragers met de kist, waarachter een menigte mensen, kerk en schip, AE(goud verguld), 53mm., prachtig

  Taxatie / estimation
  € 65
  Uw bod
  0
 • Kavel 33

  1845,

  's Gravenhage, Ruiterstandbeeld Willem I onthuld, bij Paleis Noordeinde, Vz. Willem II, Kz. standbeeld, med. Bouvet, 69mm., prachtig

  Taxatie / estimation
  € 100
  Uw bod
  0
 • Kavel 34

  1848,

  Den Haag. Oprichting standbeeld Willem van Oranje. Door J.P. Schouberg. Vz. het standbeeld met hondje. Kz. zesregelig opschrift in sierkrans, Brons 65 mm., Dirks 674, ruim prachtig

  Taxatie / estimation
  € 40
  Uw bod
  0
 • Kavel 35

  1849,

  Op het overlijden van Willem II, J.P. Schouberg, Willem II in uniform, Kz. 11-regelige tekst met verwijzing naar zijn veldtochten, brons 65mm, Dirks 681, unc

  Taxatie / estimation
  € 125
  Uw bod
  0
 • Kavel 36

  1859,

  AARTSHERTOG KAREL VAN OOSTENRIJK, Vz. Kop van Karel naar rechts/Ruiterstandbeeld van Karel opgericht door Franz Jozef op het Heldenplein, AE(verguld), 90mm., prachtig(twee minieme vlekjes en vijlspoortje aan rand)

  Taxatie / estimation
  € 45
  Uw bod
  0
 • Kavel 37

  CA.1860,

  Hulde van een kunstenaar aan zyn Koning en Vaderland, med. Karel Wiener, 63mm, ruim prachtig

  Taxatie / estimation
  € 50
  Uw bod
  0
 • Kavel 38

  1861,

  ERNST AUGUST, Koning van Hannover, med. F.Bremer, Onthulling van het ruiter standbeeld van de Koning, vz. Kop naar rechts/ruiter standbeeld, AE(verguld), 70mm., Forr.I, p.271, prachtig

  Taxatie / estimation
  € 75
  Uw bod
  0
 • Kavel 39

  1874,

  25-Jarig Regeringsjubileum Willem III, med. Geerts, Nederlandse Maagd onthult porttret Koning op medaillon, Gevleugelde Geschiedenis schrijft op tableau, Koning tussen Nederlandse Maagd en Gerechtigheid, Zwiers 294, unc

  Taxatie / estimation
  € 100
  Uw bod
  0
 • Kavel 40

  1875,

  KEULEN TENTOONSTELLING, onder Patronage van Augusta van Preussen, med. K. Kullrich, Vz. Hoofd van Augusta/lauwerkrans met tekst, AE(verguld), 41.5mm., prachtig

  Taxatie / estimation
  € 25
  Uw bod
  0
 • Kavel 41

  1876,

  prijspenning Willem III, Borstbeeld van Willem III naar rechts, omschrift WILLEM KONING DER NED.G.H.V.L., door J.P. Menger, Kz. 14-regelige tekst aan/P. Hoekstra/scheepsgezagvoerder/voor de grote vaart/als erkenning van zijne /aan de/wetenschap der zeevaart door overlegging/van uitmuntende/scheepsjournalen/bewezen diensten/van wege/den Koning/1876. Hoekstra was walvisvaarder, zat met het galjootschip "Harlingen" vastgevroren in het ijs, augustus 1826, naar aanleiding van de uitgave van het dagboek wat hij met name bijhield voor de verzekeraars, zilver, in origineel rood bekleed doosje, Willem III, unc

  Taxatie / estimation
  € 150
  Uw bod
  0
 • Kavel 42
  2

  1876,

  Volledig gegraveerde Friese beloningspenning Jillert Jellema, VZ Het wapen van Franeker gehouden door twee vrouwen in Cereskledij en S.P.Q.F. / KZ Gegraveerd: Huldeblijk aan Jillert Jellema, Dz. Wethouder van Franeker 1851-1876, zilver 52 mm, 62,2 gram, prachtig in origineel (geheel versleten) 8-hoekig doosje

  Taxatie / estimation
  € 100
  Uw bod
  0
 • Kavel 43

  1892,

  prijspenning van Koningin Emma Regentes, ontwerp Bart van Hove, door J.M.P. Menger en W. Schrammer, Vz. borstbeeld naar links met diadeem en sluier, eronder signatuur van beide stempelsnijders, omschrift EMMA KONINGIN-MOEDER DER NEDERLANDEN, Kz ovaal veld met gegraveerd Joh. Hoekstra, in gekroonde lijst met leeuwenkoppen en oranjetakken, daaronder W.S., zilver 45mm., 51.06gram, (in origineel palmhouten doosje, Zw.976, prachtig

  Taxatie / estimation
  € 125
  Uw bod
  0
 • Kavel 44

  1892,

  PAARDENSHOW, Bath, West of England, Society Show, vz. stappend paard(goudverguld) naar rechts, Marpin Webb, London, met verschuifbaar draagoog, AE 35mm,; 1913, Paarden Concours te Ardennais, AE 41.5mm

  Taxatie / estimation
  € 25
  Uw bod
  0
 • Kavel 45

  1897,

  Prijspenning VerenigingVooruit, med. Lambertus Zijl, unc

  Taxatie / estimation
  € 50
  Uw bod
  0
 • Kavel 46

  19e Eeuw,

  Twee ovalen hoog reliëf portret plaquettes Karel van Lotharingen en Keizer Frans III, gepatineerd wit metaal ca.92x110mm., prachtig naar 17e Eeuws voorbeeld

  Taxatie / estimation
  € 50
  Uw bod
  0
 • Kavel 47

  Z.J.,

  (eind 19e Eeuw), PRIJSMEDAILLE, med. J.C.Chaplain 1839-1909, Victoria met krans en palmtak, begeleidt naakte mannelijke figuur/glad, AE(verzilverd), 78mm, prachtig

  Taxatie / estimation
  € 40
  Uw bod
  0
 • Kavel 48

  Z.J.,

  (eind 19e eeuw), plaquette, Mythologische voorstelling, Zeus en Hera luisterend naar harp spel van orpheus, daarachter Charon met zijn boot, Mercurius, de 3-koppige hond Kerberos etc., AE(ovaal), 80x111.5mm, prachtig

  Taxatie / estimation
  € 50
  Uw bod
  0
 • Kavel 49

  1906,

  DERDE EEUWFEEST REMBRANDT'S GEBOORTE, med. R.Mayer, Bb. naar rechts(zelfportret/halfnaakte vrouw met palet en penselen, AE 60.5mm., prachtig

  Taxatie / estimation
  € 25
  Uw bod
  0
 • Kavel 50

  1913,

  Crediet Vereniging Amsterdam 1853-1913, aangeboden door de agentschappen en het bijkantoor, vGoor, 70mm., unc

  Taxatie / estimation
  € 50
  Uw bod
  0
 • Kavel 51

  1927,

  ter herinnering aan het Hofvijverfeest, gehouden ter gelegenheid van de meerderjarigheid van Prinses Juliana, Vz: de Haagse Hofvijver met een staatsiesloep, op de achtergrond het Mauritshuis, de departementsgebouwen en het torentje aan het Binnenhof; wapenschilden; omschrift. Kz: Boven het door vruchtdragende oranjetakken omgeven gekroonde wapen van Prinses Juliana gaat de zon op en wappert haar standaardvlag; jaartallen 1909 en 1927; omschrift. Ontwerp: Jac. J. van Goor. Brons, 60 mm (Zw. 129)., prachtig

  Taxatie / estimation
  € 35
  Uw bod
  0
 • Kavel 52
  2

  1938,

  PRINSES BEATRIX GEBOREN, langs rand de hoofden van de voorvaderen, med. J.C. Wienecke, AE.69.5mm; 1948, INHULDIGING JULIANA, tot Koningin te Amsterdam, med. J.G. Hekman, AE.60.5mm., prachtig

  Taxatie / estimation
  € 25
  Uw bod
  0
 • Kavel 53
  geen foto

  CA. 1938,

  Rijswijk, Hondenpenningen, alle verschillend, 3 stuks(zink), 7 stuks aluminium. Den Haag 1938-1939(2 stuks), bijgevoegd houten penningdoosje

  Taxatie / estimation
  € 40
  Uw bod
  0
 • Kavel 54
  3

  Z.J.,

  HENRI MONDOR, 1885-1962, med. Moquot, kenner van Franse literatuur, chirurg etc., portret/boekenkast, AE 69mm., 1969, België Bibliotheek Regio Alberto Primo, med. A.Poels. Het gebouw, daarvoor ruiterstandbeeld van Albert, AE.80mm., Bijgevoegd: 1963 Herdenking 70- Jarig bestaan van de Belgische Journalistenbond, AE(verguld), 30.5mm., tnv. P.Struve

  Taxatie / estimation
  € 30
  Uw bod
  0
 • Kavel 55
  4

  1969,

  MORPUGO, 100 Jarig bestaan Antiquairs, Vz.-, Kz. Bb. Joseph en Lion Morpugo; 1985, Kon.Kempen & Begeer, Opening van het nieuwe bedrijfspand, AE 61x81mm., FMC ELFSTEDENTOCHT(eenzijdig plaatje), 2017-125 Jaar genootschap voor Munt en Penningkunst

  Taxatie / estimation
  € 25
  Uw bod
  0
 • Kavel 56

  1981,

  Herdenkings medaille oprichting Belgisch Rekenhof(150 jaar), in origineel doosje

  Taxatie / estimation
  € 25
  Uw bod
  0
 • Kavel 57
  2

  1985,

  Rotterdam, Schielandshuis 1665-1985, AE(gegoten, ovaalvormig), 67.5x54mm., bijgevoegd 1989, Centraal Bureua voor de statistiek 1899-1989, med. W.Vis, AE.70mm., prachtig

  Taxatie / estimation
  € 50
  Uw bod
  0
 • Kavel 58

  1993,

  De Koning en de Vogel, med. Linda Verkaaik, inschrijfpenning Vereniging van Penningkunst, AE(gegoten en geëmailleerd), 79mm., oplage slechts 73 stuks, prachtig

  Taxatie / estimation
  € 75
  Uw bod
  0
 • Kavel 59

  1998,

  Anti Kernbom penning, med. Loeki Metz. Vz. steigerend en strvend paard/zon, slak, paddestoelen en grasspriet, AE(gegoten), 71mm., Beeld.1998-3, p.135, nr.86, prachtig

  Taxatie / estimation
  € 75
  Uw bod
  0
 • Kavel 60
  2

  Z.J.,

  (begin 20e eeuw), plaquette, Bb. vrouw met sluier naar links, voor haar drie boompjes, med. St. Schwartz, AE59x80.5mm., bijgevoegd; Hoofd van Christus naar links gebogen met doornenkroon, AE 63.5x51mm., prachtig

  Taxatie / estimation
  € 40
  Uw bod
  0
 • Kavel 61

  Z.J.,

  (2e helft 20e eeuw), LEDA EN DE ZWAAN/Veer, AE 79x76.5mm., bijna prachtig

  Taxatie / estimation
  € 30
  Uw bod
  0
 • Kavel 62
  2

  Z.J.,

  (2e helft 20e eeuw), UIL IN BOOM, ontwerp eenzijdige terracotta penning, grijskleurig, 64mm., bijgevoegd Z.J. Bb. 2 meisjes naar links onder bloesemtak/eenzijdig, op rand dP. lood/tin, 81mm.

  Taxatie / estimation
  € 50
  Uw bod
  0
 • Kavel 63
  4

  Z.J.,

  (2e helft 20e eeuw), VULKAAN UITBARSTEND, plaquette in hoog relief, AE(eenzijdig gegoten), 111x128mm., bijgevoegd 2 andere penningen, prachtig

  Taxatie / estimation
  € 25
  Uw bod
  0
 • Kavel 64

  Z.J.,

  (2e helft 20e eeuw), plaquette, Bb. van lieflijke Jonge vrouw, IVA, med. Knoploch, AE(gegoten) 121.5x109.5mm, prachtig

  Taxatie / estimation
  € 45
  Uw bod
  0
 • Kavel 65

  Z.J.,

  (2e helft 20e eeuw), Plaquette van De F.P.S. Brabant, twee staande vrouwen met loshangend en gevlochten haar(pijpekrullen), elkanders armen vasthoudend naar links kijkend, AE(gegoten) 163.5x95.5mm., prachtig

  Taxatie / estimation
  € 35
  Uw bod
  0
 • Kavel 66

  PERPETUAL CALENDER,

  2 schijfjes draaibaar, EARL KITCHENER G.C.B. MINISTER OF WAR 1914, zijn portret naarvoren met puntige snor/PERPETUAL/CALENDER/CHANGE DAY ON/FIRST OF EACH MONTH, ar, 45MM.

  Taxatie / estimation
  € 100
  Uw bod
  0
 • Kavel 67

  PERPETUAL CALENDAR 1907-1927,

  schijf draaibaar waarop de dagen en de maanden en teksten, THE UNDERLINED JAN&FEB FOR LEAP YEARS ONLY, PLACE DESIRED MONTH UNDER YEAR, fabrikant HG London, met 2 zilvermerken, gegraveerd monogram(JWP), AR.38.5mm

  Taxatie / estimation
  € 75
  Uw bod
  0
 • Kavel 68

  PERPETUAL CALENDER 1934,

  de 31 dagen van de maand en op de schijf daaronder de beginletters van de dagen en de week, blauw geëmailleerd/versierd met bloemen en plantmotieven, P-BS in ovaal, AV(9 karaat), 24x30mm., patent 9/.375/anker/t, met bewerkte ophanging

  Taxatie / estimation
  € 100
  Uw bod
  0
 • Kavel 69

  PERPETUAL CALENDAR,

  3 draaibare schijfjes , kz. geemailleerd, lauwerkrans met in 't midden H(rood) en C(blauw), versierde ophanging met rozet

  Taxatie / estimation
  € 35
  Uw bod
  0
 • Kavel 70

  SIX YEAR/POCKET CALENDER 1938-1943,

  twee draaibare schijven, met inscripties/omtrent gebruik, onderste schijf gelobd en fijn gegraveerd met bogen en cirkels, AR.43x48mm.

  Taxatie / estimation
  € 45
  Uw bod
  0
 • Kavel 71

  ITALIE, G.HASETTI FEDI FIRENZE,

  3 schijfjes, St.Victoria met hoorn van overvloed, De maanden/4 Victoriae, de dagen, AR, 28x35mmm prachtig

  Taxatie / estimation
  € 45
  Uw bod
  0
 • Kavel 72

  CALENDARIO 1907-1927,

  2 nikkelen schijfjes waarvan onderste gelobd(4x), kz. versierd met bloemen, blad, vruchten en sikkel met korenaren, 33mm., ruim zeer fraai, attractieve penning

  Taxatie / estimation
  € 35
  Uw bod
  0
 • Kavel 73

  PERPETUAL CALENDER,

  2 schijfjes, draaibaar, fijne karteling, kz. PATENT/F.W.P&CO/3 merkjes, zilvergehalte, 1897, Birmingham, met fraai bewerkte ophanging

  Taxatie / estimation
  € 45
  Uw bod
  0
 • Kavel 74

  PERPETUAL CALENDER 1902,

  de 31 dagen van de maand en op de schijf daaronder de beginletters van de dagen en de week, Peach Brothers 1901-Northhamptonstreet-Birmingham, P-BS in ovaal

  Taxatie / estimation
  € 25
  Uw bod
  0
 • Kavel 75

  EWIGER KALENDER,

  3 schifjes draaibaar. Met wijzer op voor- en keerzijde, in het midden GESCHUTZ, langs rand De Dagen/binnenste cirkel VORM NACAM ABEND FRUH, buitenste cirkel maandaanduidingen, putti als hanger, AE24.5x36.5mm.

  Taxatie / estimation
  € 35
  Uw bod
  0
 • Kavel 76

  PERPETUAL CALENDER 1900,

  de 31 dagen van de maand en op de schijf daaronder de beginletters van de dagen en de week

  Taxatie / estimation
  € 30
  Uw bod
  0
 • Kavel 77

  PERPETUAL CALENDER 1903,

  de 31 dagen van de maand en op de schijf daaronder de beginletters van de dagen en de week

  Taxatie / estimation
  € 30
  Uw bod
  0
 • Kavel 78

  PERPETUAL CALENDER 1904,

  de 31 dagen van de maand en op de schijf daaronder de beginletters van de dagen en de week

  Taxatie / estimation
  € 25
  Uw bod
  0
 • Kavel 79

  PERPETUAL CALENDER 1898,

  de 31 dagen van de maand en op de schijf daaronder de beginletters van de dagen en de week

  Taxatie / estimation
  € 25
  Uw bod
  0
 • Kavel 80

  PERPETUAL CALENDER 1904,

  de 31 dagen van de maand en op de schijf daaronder de beginletters van de dagen en de week

  Taxatie / estimation
  € 30
  Uw bod
  0
 • Kavel 81

  PERPETUAL/CALENDAR 1924,

  2 schijfjes draaibaar, WEMBLEY EXHIBITION 1924, AE 24x33mm., als ophanging gaande leeuw naar links met oog

  Taxatie / estimation
  € 35
  Uw bod
  0
 • Kavel 82

  AMERIKA CALENDER,

  nikkel schijfje op koperen verzaagd schijfje waarop de maanden(boven) en datum, dagen(beneden, WMK DAVID/CHICAGO COPYRIGHT & PAT PENDING/TO ADJUST MONTH/TURN GIVEN YEAR, etc. IMPROVEMENTS.PAT MICH.& 1888

  Taxatie / estimation
  € 25
  Uw bod
  0
 • Kavel 83

  EWIGER KALENDER,

  3 schijfjes draaibaar, DER TAG-DIE NACHT/AUFGANG-UNTERG./de 7 dagen, bewerkte ophanging, AE 26.5x33mm.

  Taxatie / estimation
  € 25
  Uw bod
  0
 • Kavel 84

  CALENDARIO PERPETUO,

  3 schijfjes draaibaar, IL GIORNO-LANOTTE LEVA-TRAMA/De dagen, ophanging beschadigd, AE.25mm., ruim zeer fraai

  Taxatie / estimation
  € 20
  Uw bod
  0
 • Kavel 85

  ALMANAC PERPETUAL,

  3 schijfjes draaibaar, middelste plaatje draaibaar, met versierd(beschadigd) oog

  Taxatie / estimation
  € 20
  Uw bod
  0
 • Kavel 86

  PERMANENT ALMANACK PERRY & CO's,

  Days lastst, night lasts, SUN RISE SUN SET/dagen van de week, met bewerkte ophanging, 31x36.5mm., met 3 draaibare schijfjes

  Taxatie / estimation
  € 20
  Uw bod
  0
 • Kavel 87

  ALMANAC PERPETUAL,

  3 schijfjes draaibaar, middelste plaatje draaibaar, deze van nikkel, met versierd oog, AE22.5x32.5

  Taxatie / estimation
  € 25
  Uw bod
  0
 • Kavel 88

  ALMANAC PERPETUAL,

  3 schijfjes draaibaar, middelste plaatje draaibaar, deze van nikkel, met versierd oog, AE22.5x32.5

  Taxatie / estimation
  € 20
  Uw bod
  0
 • Kavel 89

  ALMANAC PERPETUAL,

  3 schijfjes draaibaar, middelste plaatje draaibaar, met versierd oog

  Taxatie / estimation
  € 20
  Uw bod
  0
 • Kavel 90
  2

  ALMANAC PERPETUAL,

  3 schijfjes draaibaar, THE DAY THE NIGHT/SUN RISE SUN SET/Dagen van de week, AE 20mm., (oog afgebroken), AE 20-25mm.

  Taxatie / estimation
  € 25
  Uw bod
  0
 • Kavel 91

  ALMANAC PERPETUAL,

  3 schijfjes draaibaar, middelste plaatje draaibaar, deze van nikkel, met versierd oog, AE22.5x32.5

  Taxatie / estimation
  € 20
  Uw bod
  0
 • Kavel 92

  ALMANAC PERPETUAL,

  3 schijfjes draaibaar, nikkel middelste plaatje draaibaar, met versierd oog

  Taxatie / estimation
  € 20
  Uw bod
  0
 • Kavel 93

  ALMANAC PERPETUAL,

  3 schijfjes draaibaar, middelste plaatje draaibaar, deze van nikkel, met versierd oog, AE22.5x32.5

  Taxatie / estimation
  € 15
  Uw bod
  0
 • Kavel 94

  ALMANAC PERPETUAL,

  3 schijfjes draaibaar, middelste plaatje draaibaar, deze van nikkel, met versierd oog, 3 stuks met kleine verschillen

  Taxatie / estimation
  € 35
  Uw bod
  0
 • Kavel 95
  4

  KALENDER PENNINGEN 1933-2003, uitgegeven door de Austrian Mint, complete set, in zilver, in totaal 74 stuks, in cassettes

  Taxatie / estimation
  € 1.000
  Uw bod
  0
 • Kavel 96

  KALENDER PENNINGEN,

  lot met ca. 20 grote attractieve, bureau penningen, zeer leuk geheel, in doosje

  Taxatie / estimation
  € 250
  Uw bod
  0
 • Kavel 97
  geen foto

  KALENDER PENNINGEN, zeer grote collectie van ruim 500 stuks van oud tot modern, waarbij veel zilveren exemplaren, ook enkele rekenpenningen en nieuwjaarspenningen, spectaculair geheel, nooit eerder in deze hoedanigheid aangeboden, moet absoluut bezichtigd worden om een idee te krijgen van dit fantastische geheel, uitstekend object om stuk voor stuk te verkopen, in 2 dozen

  Taxatie / estimation
  € 1.500
  Uw bod
  0
 • Kavel 98

  MUNTKOKERTJE,

  Zeeland, 1 Stuiver 1762

  Taxatie / estimation
  € 250
  Uw bod
  0
 • Kavel 99

  MUNTKOKERTJE,

  West Friesland, 1 Stuiver 1764

  Taxatie / estimation
  € 250
  Uw bod
  0
 • Kavel 100

  MUNTKOKERTJE,

  Holland, 1 stuiver 1801

  Taxatie / estimation
  € 250
  Uw bod
  0